Workshop sfdp tel 2008
Download
1 / 12

Workshop SFDP - Telč 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Workshop SFDP - Telč 2008. Fotogrammetrická dokumentace historických objektů - společná výuka pracovišť dvou fakult ČVUT Ing. Jindřich Hodač , Ph.D. Telč, 21. - 22. října 2008. Obsah příspěvku. - Úvod - motivace - Teoretická část - přednášky - Praktická část - nácvik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Workshop SFDP - Telč 2008' - ronat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Workshop sfdp tel 2008
Workshop SFDP - Telč 2008

Fotogrammetrická dokumentace historických objektů

- společná výuka pracovišť dvou fakult ČVUT

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

Telč, 21. - 22. října 2008


Obsah p sp vku
Obsah příspěvku

- Úvod - motivace

- Teoretická část - přednášky

- Praktická část - nácvik

- Praktická část - projekt

- Závěry

J. Hodač

úvod


Vodem
Úvodem

Nový společný předmět na FSv a FA

Fotogrammetrická dokumentace historických objektů – poprvé v LS 2008/09

Pro koho – cílová skupina

magisterská úroveň – studijní programy

 • Geodézie a kartografie (FSv) .. cca 10 studentů

 • Architektura a urbanismus (FA).. cca 10 studentů

  Motivace

  - dlouhodobá spolupráce v rámci studentských projektů

  - zkušenosti z praxe – tj. mnohdy neutěšená situace

J. Hodač


Vodem1
Úvodem

Spolupracující pracoviště

 • Laboratoř fotogrammetrie při Katedře mapování a kartografie (FSv) – Ing. Hodač

 • Ústav teorie dějin a architektury (FA) – Doc. Rykl

  Cíle

  - integrovat, prohloubit a doplnit stávající znalosti a dovednosti

  - nabídnout prostor pro získání praktických zkušeností

  - vytvořit ,,učící prostředí“ – komunikace studentů různých odborností

  - iniciovat vytvoření žádoucích pracovních návyků

J. Hodač


Organizace p edm tu
Organizace předmětu

Členění předmětu (1+2, kz)

 • Teoretický úvod

  - vymezení rámce

 • Cvičná úloha

  - zákres historických

  stavebních konstrukcí

 • Projekt

  - měřická dokumentace

  objektu

J. Hodač


Teoretick vod
Teoretický úvod

CÍL nahlédnout danou problematiku z různých úhlů (spolupracujících odborností)

Cyklus přednášek o měřické dokumentaci (MD):

 • MD historických objektů – přehled metod a technologií

  – pohled ,,měřiče“ = co mohu nabídnout

  2. Specifika MD historických objektů

  – pohled stavebního historika .. architekta = co potřebuji

  3. Současný stav v oblasti MD historických objektů

  –pohled geodeta-praktika = ,,jak to chodí“

  4. Specifika MD archeologických nalezišť

  – pohled archeologa = co potřebuji

J. Hodač


Cvi n lou ka
Cvičná ,,loučka“

CÍL učím se ,,koukat“, co vidím umím nakreslit, poznávám funkci prvků

prostory: a. klenbyb. krov

realita historického

objektu

celek v. detail

katalog základních

konstrukčních prvků

samostatná práce

J. Hodač


Projekt naostro
Projekt - ,,naostro“

CÍL dle charakteru prostoru využívám různé dokumentační metody,

spolupracuji v týmu - komunikuji

měřická dokumentace – rozsah zadání

 • půdorys

 • řez

 • fasáda

  fotoplán+pohled

 • geodetické připojení

J. Hodač


Projekt naostro1
Projekt - ,,naostro“

Příprava ,,na suchu“

- fotodokumentace

- stávající podklady

- bezpečnost práce

Práce v objektu

 • rozsah - cca 2,5 dne

 • práce v týmech

 • přízemí + krov + fasáda

 • různé prostory = různé technologie

  LS 2009 - objekt v historickém centru Vysokého Mýta

J. Hodač


Projekt naostro2
Projekt - ,,naostro“

Zpracování dat

- digitální 2D výstupy

- SW typu CAD, FTG software ..

Uzavření projektu a předmětu

- prezentace výstupů + diskuse + zpětná vazba

- každý tým vytvoří novou položku v katalogu prvků

Předpoklad do budoucna

- každý běh předmětu nový objekt

- výběr objektů ve spolupráci s NPÚ (ÚOP SČ)

J. Hodač


Z v ry
Závěry

Hlavní přínosy zaváděného předmětu

 • spolupráce fakult

   vytváření vazeb mezi studijními programy

 • spolupráce s praxí

   účast odborníků z praxe na výuce

 • projektověorientovaná výuka, práce v týmech

  Příprava předmětu byla podpořena grantem FRVŠ.

J. Hodač

závěr


D kuji v m za pozornost
Děkuji Vám za pozornost.

Laboratoř fotogrammetrie

při Katedře mapování a kartografie

Fakulta stavební, ČVUT v Praze

[email protected]

lfgm.fsv.cvut.cz

J. Hodač

závěr


ad