Exempel p analys och handlingsplan
Download
1 / 12

Exempel på analys och handlingsplan - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Exempel på analys och handlingsplan. Kommunernas inventering; prestationsmål B3. Socialstyrelsens bedömningskriterier. Inventeringen ska vara gjord någon gång mellan 2011-2014 Inventeringen ska vara gjord med hjälp av socialstyrelsens inventeringsverktyg

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Exempel på analys och handlingsplan' - ronan-romero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Exempel p analys och handlingsplan

Exempel på analys och handlingsplan

Kommunernas inventering; prestationsmål B3


Socialstyrelsens bed mningskriterier
Socialstyrelsensbedömningskriterier

 • Inventeringen ska vara gjord någon gång mellan 2011-2014

 • Inventeringen ska vara gjord med hjälp av socialstyrelsens inventeringsverktyg

 • Registrera aggregerad data i SKLs inmatningsverktyg

 • En analys av inventeringsresultatet ska göras

 • Analysen av inventeringen i handlingsplanen ska avse kvinnor och män

 • Samverkan ska ske med AF och FK vad gäller analysen av arbete och sysselsättningsområdet, samverkan ska dokumenteras.

 • En bedömning ska göras av vilka insatser som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser som finns att tillgå i kommunen


Socialstyrelsens bed mningskriterier1
Socialstyrelsens bedömningskriterier

 • En bedömning ska göras av hur väl antalet genomförda samordnade individuella planer stämmer överens med behovet av sådana planer för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning

 • En bedömning ska göras av hur den enskildes delaktighet kan stärkas i de boende och sysselsättningsinsatser som tillhandahålls av kommunen

 • En sammanställning ska göras av de åtgärder som behöver vidtas under de närmaste två åren för att säkerställa en positiv utveckling på de områden som bedöms vara mest angelägna

 • Brukarorganisationer ska ha lämnat synpunkter på analys och handlingsplan. Synpunkterna dokumenteras och bifogas analys och handlingsplanen.


F rslag till rubriker i analys och handlingsplan
Förslag till rubriker i analys och handlingsplan

1. Inledning

2. Beskrivning av inventeringsprocessen

Exempelvis; Kommundemografi, uppläggningen av inventeringen, ingående enheter, etc.

2. A: Allmän analys av inventeringsdata

Redovisa hur utfallet ser ut på olika variabler som ni anser är de viktigaste. Tänk särskilt på viktigare variabler som boende, tillgång till sysselsättning, ekonomi, gemensamma planer (SIP, etc.) etc.

 • Analysera variablerna ur ett könsperspektiv

 • Gör tabeller eller diagram på de viktigaste data som ni fått fram med era kommentarer kring utfallet

 • Finns andra intressant skillnader i materialet?

 • Diskutera eventuella felkällor som kan ha uppkommit på grund av inventeringens upplägg.


F rslag till rubriker i analys och handlingsplan1
Förslag till rubriker i analys och handlingsplan

2. B: Bedömning av tillhandahållandet av de insatser som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

 • Beskriv vilka av de rekommenderade insatserna i de nationella riktlinjerna som finns att tillgå genom kommunen som huvudman eller som är under införande. Beskriv gärna vilka som också finns att tillgå inom ramen för andra vårdgivare om det är känt. Gör en bedömning av vilka insatser kommunen tillhandahåller.


F rslag till rubriker i analys och handlingsplan2
Förslag till rubriker i analys och handlingsplan

2. C: Samordnade individuella planer (SIP)

Beskriv hur många samordnade planer som finns i kommunen tillsammans med andra vårdgivare. Gör en bedömning av hur många till som borde finnas för att säkerställa att insatser och vård till brukar ges på ett adekvat sätt.

I begreppet SIP skall även andra samverkansformer som uppfyller lagstiftnings intentioner som finns för individuell plan redovisas. Vilket innebär att det finns gemensam dokumentation hos alla vårdgivare och brukare, där alla parter är överens om planering och ansvar för genomförande.


F rslag till rubriker i analys och handlingsplan3
Förslag till rubriker i analys och handlingsplan

2. D: Hur kan den enskildes delaktighet stärkas i boendeinsatser?

 • Beskriv vad kommunen behöver arbeta med under de kommande åren för att den enskilda brukaren ska få ett bättre inflytande över de insatser som kommunen tillhandahåller i olika typer av boende eller boendestöd.


F rslag till rubriker i analys och handlingsplan4
Förslag till rubriker i analys och handlingsplan

2. E: Hur kan den enskildes delaktighet stärkas inom ramen för kommunens sysselsättningsinsatser

 • Beskriv vad kommunen behöver arbeta med under de kommande åren för att den enskilda brukaren kan få ett bättre inflytande över de insatser som kommunen tillhandahåller i olika typer av sysselsättningsinsatser för målgruppen. (ett tips är att tänka på frågan som vi gör kring vårt vanliga arbetsmiljöarbete).

 • Samverka med Arbetsförmedling och Försäkringskassan om hur ni tillsammans behöver arbeta för att personer med psykisk funktionsnedsättning skall få tillgång till arbete och sysselsättning i större omfattning. Dokumentera er samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.


F rslag till rubriker i analys och handlingsplan5
Förslag till rubriker i analys och handlingsplan

3. Uppföljning handlingsplan 2013-2014

Skriv en uppföljning av kommunens handlingsplan för 2013 och 2014 (gäller de kommuner som gjorde sina inventeringar innan 2014). Kommentera vad som hänt fram till dags dato.

4. Handlingsplan för 2015-2016

Beskriv de områdena i kommunen som ni anser är viktigaste för att säkerställa en positiv utveckling inom området stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning :

4. A: Exempel

4. B: Exempel

4. C: Exempel

4. D: Exempel


F rslag till rubriker i analys och handlingsplan6
Förslag till rubriker i analys och handlingsplan

5. Synpunkter från brukarorganisationer

Från våra regionala och lokala brukarorganisationer har vi fått följande synpunkter på kommunens analys och handlingsplan….. Synpunkterna har lämnats av XXXXX ZZZZZ från NSPH och XXXXX ZZZZ från RSMH.

 • NSPH tycker att….

 • RSMH tycker att….


Kom ih g
Kom ihåg!

 • Glöm inte att boka tid med FK och AF för samverkan. Samverkan med försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skall ske. Om ni inte får kontakt med parterna meddela detta omgående till Lisa Minell på SKL.

 • Fyll gärna i fråga 10 i inmatningsverktyget till SKL om vilka psykosociala insatser som finns att tillgå i kommunen

 • Kom ihåg att brukarorganisationerna måste få tid och läsa och kommentera. Synpunkter skall bifogas!

 • Glöm inte att mata in data i inmatningsverktyget senast den 1/11 2014 som finns på SKL’s hemsida.

 • Senast den 1/11 skall denna analys och handlingsplan bifogas i inmatningsverktyget.

 • Tillse att ni vet vem som har inloggningsuppgifterna i er kommun till SKLs inmatningsverktyg.


Fr gor
Frågor?


ad