liceum og lnokszta c ce w micha owie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liceum Ogólnokształcące w Michałowie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liceum Ogólnokształcące w Michałowie

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Liceum Ogólnokształcące w Michałowie - PowerPoint PPT Presentation

ron
116 Views
Download Presentation

Liceum Ogólnokształcące w Michałowie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Liceum Ogólnokształcące w Michałowie

 2. „E- Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia” Celem projektu jest włączenie młodzieży licealnej ze szkół zlokalizowanych w małych miasteczkach południowego Podlasia w realizację badań naukowych z dziedziny ochrony bioróżnorodności, prowadzonych przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

 3. W projekcie udział wzięło 10 szkół z 4 powiatów Podlasia • Nadleśnictwo Bielsk Podlaski: • II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim • Nadleśnictwo Białowieża: • Technikum Leśne w Białowieży • Nadleśnictwo Hajnówka: • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Hajnówce • II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce • Nadleśnictwo Nurzec: • Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Drohiczynie • Liceum Ogólnokształcące w Siemiatyczach • Nadleśnictwo Rudka: • Liceum Ogólnokształcące w Łapach • Nadleśnictwo Żednia: • Liceum Ogólnokształcące w Michałowie • Nadleśnictwo Supraśl • Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu

 4. Uczestnicy projektu

 5. Naszą szkołę reprezentuje 8 uczniów klasy II „a” liceum ogólnokształcącego: • Patrycja Slusarz • Anita Gryko • Joanna Bura • Ewa Frankowska • Klaudia Waśko • Agata Klimaszewska • Joanna Geneja • Krzysztof Doroszko Opiekunem jest nauczyciel biologii mgr Janina Lewszuk

 6. Projekt E- Przyrodnik składa się z dwóch zasadniczych części: • Szkoleniowej- udział młodzieży w warsztatach w Instytucie Biologii Ssaków PAN i w Białowieskim Parku Narodowym.

 7. Pracownik Instytutu Anna Wereszczukoprowadza po instytucie.

 8. Zwiedzanie instytutu

 9. Wyjazd z Białowieży

 10. Badawczej- polegającej na monitorowaniu za pomocą foto-pułapek różnorodności dużych ssaków występujących w lasach znajdujących się w pobliżu szkół.

 11. Rozwieszanie foto-pułapek

 12. Odczytywanie współrzędnych z GPS

 13. Pomoc pracownika Nadleśnictwa Żednia przy rozwieszaniu foto-pułapek

 14. Pomoc przy rozwieszaniu foto-pułapek

 15. Rozwieszanie foto-pułapek

 16. Sarna w okolicy Majdanu

 17. Dziki w okolicy Kazimierowa

 18. Jeleń w okolicy Kazimierowa

 19. Borsuk w lasach Nadleśnictwa Żednia

 20. Zespół Szkółul. Sienkiewicza 516-050 Michałowotel. 857189037zs.michalowo@powiatbialostocki.pl