Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nowy Meksyk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nowy Meksyk

Nowy Meksyk

197 Views Download Presentation
Download Presentation

Nowy Meksyk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nowy Meksyk

 2. INFORMACJE OGÓLNE • PIĄTY CO DO WIELKOŚCI STAN W POŁUDNIOWO- ZACHODNIEJ CZĘŚCI USA, • POWIERZCHNIA 314,9 TYS. KILOMETRÓW KWADRATOWYCH, • LICZBA MIESZKAŃCÓW 1,8 MLN (2003 ROK), JEDNA TRZECIA POCHODZENIA MEKSYKAŃSKIEGO, • JĘZYKI URZĘDOWE: ANGIELSKI I HISZPAŃSKI, • STOLICA: SANTA FE.

 3. SYMBOLE STANU DEWIZA: ROŚNIE SAM PRZYDOMEK: KRAINA OCZAROWANIA SYMBOLE: KWIAT- JUKKA, DRZEWO- PINION, PTAK-KUKAWKA KALIFORNIJSKA

 4. WARUNKI OGÓLNOGEOGRAFICZNE • UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI- WYŻYNNO GÓRSKIE ZWIĄZANE Z GÓRAMI SKALISTYMI, • KLIMAT- PUSTYNNY, GORĄCY, SUCHY.

 5. WARUNKI OGÓLNOGEOGRAFICZNE • ROŚLINNOŚĆ- W CZĘŚCI CENTRALNEJ PRERIE, NA POŁUDNIU ROŚLINNOŚĆ PUSTYNNA, W GÓRACH LAS IGLASTY.

 6. WARUNKI OGÓLNOGEOGRAFICZNE • GŁÓWNA RZEKA NOWEGO MEKSYKU TO RIO GRANDE.

 7. WARUNKI GOSPODARCZE • PODSTAWĄ GOSPODARKI JEST ROLNICTWO. UPRAWIA SIĘ TU: BAWEŁNĘ, PSZENICĘ, KUKURYDZĘ, SORGO, NA TERENACH NAWADNIANYCH- WARZYWA. • ROZWINIĘTA JEST HODOWLA BYDŁA I OWIEC.

 8. WARUNKI GOSPODARCZE • DOBRZE ROZWINIĘTE TEŻ JEST GÓRNICTWO. WYDOBYWA SIĘ: RUDĘ URANU RUDĘ MIEDZI

 9. WARUNKI GOSPODARCZE- GÓRNICTWO RUDA CYNKU RUDA MOLIBDENU RUDA OŁOWIU

 10. WARUNKI GOSPODARCZE- GÓRNICTWO SÓL POTASOWA ROPA NAFTOWA GAZ ZIEMNY

 11. CIEKAWE MIEJSCA NOWEGO MEKSYKU ALBUGUERGUE- ODBYWA SIĘ FESTIWAL BALONÓW

 12. CIEKAWE MIEJSCA NOWEGO MEKSYKU LOS ALAMOS- OŚRODEK BADAŃ JĄDROWYCH

 13. CIEKAWE MIEJSCA NOWEGO MEKSYKU VERY LARGE ARRAY- OBSERWATORIUM RADIOASTRONOMICZNE

 14. CIEKAWE MIEJSCA NOWEGO MEKSYKU ROSWELL- MIĘDZYNARODOWE MUZEUM UFO

 15. CIEKAWE MIEJSCA NOWEGO MEKSYKU PARK NARODOWY CARLSBAD CAVERNS- SIÓDMY POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI ZESPÓŁ JASKIŃ NA ŚWIECIE

 16. OPRACOWAŁA: I.KOŁODZIEJCZYK ZDJĘCIA: INTERNET TEKST: INTERNET 2014 ROK