Download
lenvis idee n van gebruikers n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lenvis: ideeën van gebruikers PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lenvis: ideeën van gebruikers

Lenvis: ideeën van gebruikers

149 Views Download Presentation
Download Presentation

Lenvis: ideeën van gebruikers

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lenvis: ideeën van gebruikers Efrath Silver

 2. Presentatie • Persoonlijke interviews • Generation Y en algemeen publiek • Professionals • Ideeën van toepassingen

 3. Persoonlijk • Wat willen gebruikers zien? • Eén op één interviews • Workshop • Bijeenkomsten • De klas in • Gebruikers betrekken bij project

 4. Generation Y • Speciale doelgroep • Van hippe gadgets tot online community: de internetgeneratie • Betrokkenheid creëren bij leefomgeving • De klas in! • 3 groepen jongeren tussen 9 en 25 jaar

 5. Generation Y Doel: • Interesse in informatie over water, lucht, gezondheid • Gebruik moderne media en delen van informatie

 6. Generation Y • Interesse in invloed van vervuiling op gezondheid • Interesse wekken met games en “new stuff” • Voor de jongsten is opmaak website belangrijk, ouderen willen vooral betrouwbare informatie

 7. Algemeen publiek Doel: • Huidig gebruik milieu- en gezondheidsdata • Huidig gebruik informatiesystemen • Wat willen zij zien en hoe? • Uitkomsten: • Wandelen, zwemmen en fietsen • Internet meest gebruikte bron • Weerbericht meest opgezocht • Ook waterkwaliteit, verkeer en smog

 8. Algemeen publiek Enkele wensen: • Informatie over verminderen gezondheidsproblemen • Informatie delen via website of platform wordt populairder • Combineren van informatie in één kaart • Alle informatie integreren op één plek • Gevalideerde informatie • Up to date en voorspellend

 9. Data Verspreiding Professionele gebruikers • Italië: betrokkenen bij monitoring luchtkwaliteit • Portugal: betrokkenen zwemwaterkwaliteit kust Doel: • Huidige data management voor luchtkwaliteit bespreken • Interesse in applicaties lenvis peilen Resultaten: • Allen produceren zelf data afkomstig van monitoringnetwerken • Meerderheid ontvangt ook data van andere afdelingen of instanties • Ruwe data wordt gebruikt en bewerkt om vervuiling te bepalen • 50% schrijft dagelijks rapporten om trends in schadelijke stoffen te analyseren • Alle ondervraagde professionals stellen dagelijks hun data beschikbaar via een website • iets minder dan de helft geeft toegang tot ruwe data

 10. Professionele gebruikers • Flexibiliteit voor werken met data en de veiligheid van data is belangrijk • Professionals willen zelf controle houden over het delen van data (aan wie en waarom) • Interesse in data uitwisselen met overheidsinstanties en universiteiten • Communicatiemogelijkheid naar algemeen publiek • Presentatievorm: thematische kaart, evt geïntegreerd met andere informatie • 40% geïnteresseerd in gezondheidsdata tbv analyseren correlatie tussen luchtvervuiling en gezondheidsrisico’s

 11. Ideeën van toepassingen • Casus provincie Noord-Brabant • Eerste ideeën: • Provinciebrede portal zwemwaterkwaliteit en locaties • Waterkwantiteitsinformatie • Online gebiedswaterbalansen (Brabantse Delta) • Gemeenten: • Pilot voorspelling luchtkwaliteit • Stedelijk waterbeheer: neerslagmeting en voorspelling • Verwachting waterkwaliteit: overstorten

 12. Ideeën van toepassingen • Landbouworganisatie: • Monitoring bodemvochtbalans • Beregingsvoorspelling • Astma: smog prognose • Recreatieve organisaties • Thematische weersvoorspelling • Monitoring waterkwaliteit • Monitoring en voorspelling smog Bron: RIVM

 13. Voorbeeld toepassing Burger

 14. Wat zijn uw ideeën? • Over wat voor informatie beschikt u? • Welke toepassingen zijn voor u interessant? • Op wat voor manier zou informatie verspreid kunnen worden? • Feedback van gebruikers • Ontwikkeling met gebruikers Breng uw ideeën in tijdens de workshops!

 15. Author Efrath Silver HydroLogic BV P.O.Box 2177 3800 CD Amersfoort The Netherlands T: +31 33 4753535 www.hydrologic.com