slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EVROPA – ČR - Rostoklaty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

EVROPA – ČR - Rostoklaty - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

EVROPA – ČR - Rostoklaty. Kostel svatého Martina Rostoklaty. H I S T O R I E. První zmínky o obci ROSTOKLATY pocházejí z roku 1295, kdy zde sídlil nižší šlechtic ZDESLAV Z CHROUSTOKLAT se synem JANEM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EVROPA – ČR - Rostoklaty' - roland


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h i s t o r i e
H I S T O R I E
 • První zmínky o obci ROSTOKLATY pocházejí z roku 1295, kdy zde sídlil nižší šlechtic ZDESLAV Z CHROUSTOKLAT se synem JANEM.
 • původně na východním okraji obce původně gotický kostel sv. Martina z první pol. 14. stol, v pozdější době renesančně a barokně přestavován
i n v e n t
I N V E N T Á Ř
 • hlavní oltář z roku 1682 – raně barokní, s točenými sloupy a boltcovými křídly. Na oltáři visel na dřevě malovaný obraz sv. MARTINA z 2.pol. 17. stol
 • boční oltáře ze 2. pol. 16. stol – renesanční s hladkými sloupky
obec rostoklaty nov vlastn k
OBEC ROSTOKLATY – NOVÝ VLASTNÍK
 • v roce 2007 skupina nadšenců pod dohledem pracovníků památkové péče zahájila úpravy hřbitova
 • Obec v lednu 2008 získala bezúplatně od původního vlastníka Římsko-katolické církve kostel vč. inventáře a přilehlého areálu hřbitova
evropsk dotace
EVROPSKÁ DOTACE
 • v dubnu 2009 starostka podepsala Dohodu s SZIF na evropskou dotaci ve výši 4.031.000 Kč
 • I. etapa : rekonstrukce věže, zastřešení lodě kostela
 • 1.7.2009 výběrové řízení – vítěz : Gema Art Group a.s.
 • ukončení I. etapy dle SoD : prosinec 2009
rozsah i etapy
Rozsah I. etapy
 • Rekonstrukce západní věže
 • ( zahrnuje především práce týkající se statického zajištění narušené tesařské konstrukce krovu a následné úplné výměny plechové krytiny, dále obnova vnějšího pláště věže, zahrnující opravu a doplnění omítek, výměnu nevyhovujících okenic )
 • Rekonstrukce hlavního zastřešení
 • ( zahrnuje zajištění narušených dřevěných prvků krovu a stropní konstrukce, výměna střešní krytiny )
slide17

SEJMUTÍ CIBULE Z VĚŽE

 • 26.8.09 se sešli zástupci obce, občané, kronikář, zástupci obce Limuzy a pracovníci památkového odboru a s napětím očekávali co je uloženo v cibuli věže
slide18

Nalezeny byly 2 schránky

Poškozená schránka ukrývala dokumenty z 18. stol, druhá schránka dokumenty z poslední opravy kostela, tj. z roku 1930 .

restaurov n dokument
Restaurování dokumentů
 • dezinfekci provedl Národní památkový ústav v Praze
 • restaurování poškozených dokumentů provedla fakulta restaurování v Litomyšli
ministerstvo kultury poskytlo dotaci na opravu h bitovn zdi
Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na opravu hřbitovní zdi
 • dotace ve výši 384.000 Kč
 • náklady 516.000 Kč
 • Firma Arnošt s.r.o. Tismice provedla od srpna do září opravu ohradní zdi.
13 jna 2009
13. října 2009
 • pro velmi špatný technický stav dřevěné kopule věže bylo rozhodnuto o jejím sejmutí a provádění rekonstrukce na zemi...
p pravy k ulo en dokument
Přípravy k uložení dokumentů

Pan Jan Psota , ml.-kronikář obce a starostka obce Radka Nováková podepisují Pamětní spis obce 2009, který bude uložen do nerezových schránek.

co bylo do schr nek ulo eno
Co bylo do schránek uloženo ?
 • 1. schránka
 • veškeré dokumenty z 1. schránky, tj.zrestaurované dokumenty z 18.stol
 • 2. schránka
 • dokumenty z poslední opravy věže, tj z roku 1930,
 • zápis obce Rostoklaty a obce Limuzy z roku 2009
schr nky t sn p ed ulo en m
schránky těsně před uložením

Starostka obce Tismice Ing. Martina Zdražilová ( vlevo )

starostka obce Rostoklaty Radka Nováková

dokon en i etapy
Dokončení I. etapy
 • v lednu 2010 proběhne kolaudace I. etapy rekonstrukce kostela
 • do května 2010 budou odstraněny vady a nedodělky
 • vyúčtování dotace proběhne do září 2010
a co d l
… a co dál?
 • byla podána na SZIF druhá žádost na dokončení vnějšího pláště kostela, jeho odvodnění a zajištění statiky. Výsledky budou známy v březnu 2010
pod kov n t m kte poskytli odbornou a technickou pomoc p i realizaci i etapy
Poděkování těm, kteří poskytli odbornou a technickou pomoc při realizaci I. etapy
 • Ing. Udatnému, projektant
 • Ing. Kabelkovi, zpracovatel žádosti o dotaci
 • Ing. Marešové a paní Faldusové – MěÚ Český Brod
 • panu Herzogovi, technický dozor
 • paní Černochové, NPÚ
 • panu Remlerovi, technik BOZP
pod kov n v em kte p isp li na konto pro obnovu kostela
Poděkování všem, kteří přispěli na konto pro obnovu kostela
 • číslo účtu : 35-9512550277/0100
 • stav konta k 31.12.2009 356.545,24 Kč
 • Částka nebude použita na realizaci I. etapy oprav. Z příspěvků občanů bude pořízen či opraven inventář kostela, např. varhany, oltáře či lavice.
 • speciální poděkování Janu Pakandlovi za pořadatelství benefičních slavností