Užovky-Korálovky - PowerPoint PPT Presentation

u ovky kor lovky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Užovky-Korálovky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Užovky-Korálovky

play fullscreen
1 / 6
Užovky-Korálovky
86 Views
Download Presentation
roger
Download Presentation

Užovky-Korálovky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Užovky-Korálovky Lampropeltistriangulumhondurensis – Korálovkasedlatá honduraská

  2. Lampropeltis triangulum hondurensis Anglické meno je pre tieto druhy hadov aj „HonduranMilksnake“. Pomenovanie pochádza z miesta hlavného výskytu – štátu Honduras v strednej Amerike, pomenovanie „Milksnake-mliečny had“ vychádza zo skutočnosti, že tieto druhy sa často pohybovali v okolí fariem.

  3. Korálovkasedlatá honduraská – Lampropeltistriangulumhondurensis“ Vyskytujú sa v oblastiach štátu Honduras v strednej Amerike, ďalší výskyt je možný aj v okolitých susedných štátoch . http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/na.htm

  4. Zafarbenie Zafarbenie je zložené zo striedaných červených, čiernych a bielych pruhov. Červené pruhy sú približne dvakrát širšie ako biele a čierne. Na konci šupiniek je tmavšie zafarbenie.

  5. V prírode sa živia prevažne hlodavcami a prípadne inými plazmy, hlavne rôznymi jaštermi. Potrebujú pravidelný prísun čerstvej vody, teda meniť ju aspoň raz za dva dni. Dorastajú do dĺžky až približne 150 cm. Patria medzi stredne veľké až veľké druhy koráloviek.

  6. Korálovka sedlatá honduraská patrí medzi vajcorodé druhy, teda znáša vajíčka. Z týchto vajíčok sa po približne dvoch mesiacoch (môže byť to menej ale aj viac) liahnu mláďatá. Mláďatá je vhodné prvý krát kŕmiť až po prvom zvleku.