Op weg naar Passend Onderwijs
Download
1 / 19

Op weg naar Passend Onderwijs Speciale basisschool nieuwHessen Aalten - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Op weg naar Passend Onderwijs Speciale basisschool nieuwHessen Aalten. Het cyclisch proces van leerlingenzorg Richten op kansen Hoge doelen stellen Handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek binnen het cyclisch proces van leerlingenzorg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Op weg naar Passend Onderwijs Speciale basisschool nieuwHessen Aalten' - roden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Op weg naar passend onderwijs speciale basisschool nieuwhessen aalten

Op weg naar Passend Onderwijs

Speciale basisschool

nieuwHessen Aalten


Op weg naar passend onderwijs speciale basisschool nieuwhessen aalten

Het cyclisch proces van leerlingenzorg

 • Richten op kansen

 • Hoge doelen stellen

 • Handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek binnen het cyclisch proces van leerlingenzorg


Op weg naar passend onderwijs speciale basisschool nieuwhessen aalten

 • Wat zien we? Herkenning van gegevens? Wat willen we nog weten -> periode van onderzoek en observatie


Op weg naar passend onderwijs speciale basisschool nieuwhessen aalten

 • Ontwikkelings Volg Model invullen: alle balken (domeinen)

 • De beginsituatie vaststellen op basis van twee informatiebronnen: - dossiergegevens bij plaatsing en - eigen informatie/ observaties in de eerste 4 weken

 • Ontwikkelingsperspectief aangeven m.b.v. OVM en didactisch modelHet ontwikkelingsperspectief is gebaseerd op samenhang tussen verschillende ontwikkelingslijnen


Op weg naar passend onderwijs speciale basisschool nieuwhessen aalten

Het OVM: volledig voor de jongere leerling

lijnen s.e.o. voor de oudere leerlingOp weg naar passend onderwijs speciale basisschool nieuwhessen aalten

Het groepsplan:Het kind wordt opgenomen in het groepsplan Opgesteld vanuit groepsoverzichten- Document voor alle groepen: > Organisatie: o.a. differentiatie / subgroepen en soort werkvorm / activiteit         > Inhoud: beginsituatie, doelen stellen (hoge verwachtingen), methodiek en begeleiding, richten op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en deze clusteren, evalueren en bijstellen > Vertaling: “wat heeft dit kind nodig” zichtbaar in dagelijks handelenDe praktijk op de speciale basisschool
De praktijk op de Speciale Basisschool

 • Opnames leesonderwijs in de diverse groepen.

 • Opnames speciale activiteiten.


Primair onderwijs
Primair Onderwijs

 • Reguliere basisscholen (Bao)

 • Speciale basisscholen (SBO) diverse lichtere problematieken, plaatsing via de PCL (permanente commissie leerlingenzorg vanuit het samenwerkingsverband)

  Speciaal Onderwijs

 • Speciale scholen (SO)

  4 verschillende clusters, plaatsing via de CVI

  (commissie voor indicatiestelling)


Het onderwijs nu
Het onderwijs nu

Richten op wetgeving: integratie gehandicapten in de samenleving.

Gevolgen voor het onderwijs:

 • kinderen volgen m.b.v. een rugzak vanuit

  het speciaal onderwijs (S.O.) het reguliere onderwijs

  (leerling gebonden financiering)

 • Gevolg: enorme groei van cluster 4 indicaties en in geringere mate cluster 3


Knelpunten
Knelpunten

 • Een complex systeem met te veel bureaucratie en ondoorzichtigheid.

 • Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en regie, met als gevolg ll’n die thuis zitten of voor wie lang gezocht moet worden naar een geschikte plek.

 • Gebrek aan afstemming en aan flexibiliteit, waardoor onvoldoende maatwerk kan worden geleverd.


Op weg naar passend onderwijs speciale basisschool nieuwhessen aalten


Oplossing
Oplossing onderwijs

Herijking van de zorg:

 • de zorgvraag van de leerling staat centraal

 • verbeteren van kwaliteit en organisatie

 • het onderwijsveld krijgt de kans en de plicht om bij die vraag een passend aanbod te creëren: onderwijs nabij

  d.m.v.:

  -zorgplicht

  -zorggewicht

  -regionale steunpunten (Zios: zorg in en om de school)

  -inspectietoezicht


Actuele voornemens ocw
Actuele voornemens OCW onderwijs

 • Wet voor Passend Onderwijs 2011: recht op PO voor elk kind

 • verantwoordelijkheid schoolbestuur

 • wat regulier kan, moet regulier, wat speciaal moet, kan speciaal

 • regionale experimenten, veldinitiatieven

 • regionale netwerken, verbinden bestaande structuren

 • meer geld swv, meer zorg

 • geen opheffing SO, tenzij…


Passend onderwijs
Passend onderwijs onderwijs

 • Aansluiten bij de onderwijsbehoefte van elk kind: (ortho) pedagogische en (ortho) didactische afstemming.

 • Elk kind wordt een ononderbroken ontwikkelingslijn geboden.

 • Onderwijs zo dichtbij mogelijk, zo normaal mogelijk met de ouders als gesprekspartners.

 • Sociaal-maatschappelijke afstemming.


Gevolgen van passend onderwijs
Gevolgen van passend onderwijs onderwijs

 • Het vermogen tot differentiëren bevorderen.

 • Van elkaar (blijvend) leren.

 • Van aanbod gestuurd onderwijs naar vraaggestuurd onderwijs (preventief).

 • Mogelijkheden tot plaatsing op speciale scholen open houden.


Inclusief onderwijs
Inclusief onderwijs onderwijs

 • Leerlingen leren van en met elkaar als ze samen worden onderwezen in dezelfde leer- en leefgemeenschap.

 • Kinderen ontwikkelen zich zo tot volwaardige burgers met een actieve deelname in de maatschappij.


Actueel
Actueel onderwijs

 • De 1-zorgroute en haar betekenis:

  -samenwerking in de regio

  -inrichten 1-zorgloket: handelingsgerichte toewijzing van ondersteuning

  -taken PCL, CVI en zorgplatform

  -positie en dienstverlening SBO

  -samenwerking met SO (Rec’s)

  -samenwerking met Jeugdzorg via de ZAT’s

  -samenwerking met gemeenten (lokaal jeugdbeleid)