Pqpi
Download
1 / 13

pqpi programes de qualificació professional inicial a Catalunya - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

pqpi programes de qualificació professional inicial a Catalunya. PQPI: Plantejament. Recurs específic i possibilitador d'èxit, des de nous marcs d’aprenentatge per a: transició al món laboral. continuïtat formativa, prioritàriament en els CFGM. opcionalment, obtenció del GESO. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'pqpi programes de qualificació professional inicial a Catalunya' - rodd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

pqpi

programes

de qualificació

professional inicial a Catalunya


Pqpi plantejament

PQPI: Plantejament

Recurs específic i possibilitador d'èxit, des de nous marcs d’aprenentatge per a:

transició al món laboral.

continuïtat formativa, prioritàriament en els CFGM.

opcionalment, obtenció del GESO

2


Diferenciats dels programes de diversificació curricular ESO

Dirigits a:

Majors de 16 anys, preferentment menors de 21 anys

No titulats en ESO

Amb interessos diversos:

accedir d’immediat al mon laboral.

cursar un CFGM de formació professional.

compaginar treball y formació.

a més, d’acreditar l’ESO

Accés voluntari i compromís de participació.

PQPI: Ensenyament post-obligatori

3


Pqpi primer nivell de formaci professional

PQPI: Primer nivell de Formació Professional ESO

MÒDULS OBLIGATORIS

1 curs escolar (800 - 1.100 hores)

MÒDULS

DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL

MÒDULS

DE FORMACIÓ GENERAL

Competències professionals

referides a qualificacions

de nivell 1 per a:

inserció laboral

i formació professional

 • Competències bàsiques per a:

 • desenvolupar FP

 • transició al món laboral

 • continuïtat educativa

MÒDULS A

(dedicació 50-70%)

MÒDULS B

(dedicació 30-50%)

4


Principis i criteris b sics

Principis i criteris bàsics: ESO

PQPI: Currículum

 • a) Acció tutorial i atenció personalitzada.

 • b) Enfocament globalitzat dels continguts i de les activitats.

 • c) Propostes didàctiques aplicades a la realitat dels joves.

 • d) Organització modular i flexible.

 • e) Formació en centres de treball.

5


Pqpi curr culum

Referent: ESOUnitats de Competènciade nivell 1 del Catàleg de Qualificacions Professionals

Diferents perfils professionals : repertori de PQPI (provisionals)

Inclouen:

Formació professional teòrica i pràctica

Pràctiques en empresa (FCT): 150-250 h.

Projecte Integrat en relació al perfil professional i a l’entorn laboral corresponent: 30-60 h.

Dedicació: 50-70% de les hores dels mòduls obligatoris (entre 400 i 770 hores).

Opcionalitat 10%

PQPI: Currículum

 • Mòduls específics (mòduls A)

6


Pqpi curr culum1

PQPI: Currículum ESO

Referent: competències bàsiques necessàries per a la vida quotidiana i per al món laboral

Currículum establert, organitzat en mòduls icrèdits

Flexibilitat d’aplicació a cada centre: definició d’unitats formatives i mòdul opcional (10%)

Tutoria de grup, obligatòria

Dedicació: 30-50 % de les hores dels mòduls obligatoris (entre 240 i 550 hores)

 • Mòduls de formació general (mòduls B)

7


En resum pqpi inici d un itinerari professional

En resum: PQPI: Inici d’un itinerari professional ESO

Cicles formatius de grau superior

(CFGS)

[Prova i curs accés]

Títol GESO

Cicles formatius de grau mitjà

(CFGM)

Món laboral

PQPI

Mòduls voluntaris: C

[Prova accés

amb reconeixement PQPI]

PQPI

Mòduls obligatoris: A, B

Certificació

acadèmica

ESO sense acreditar

8


PQPI: Formació acreditada ESO

Avaluació PQPI: Qualificació global (QG) de l’1 al 10

Superació PQPI (QG igual o superior a 5):

CERTIFICACIÓ ACADÈMICA

1. Reconeixement acadèmic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà:

 • Exempció part cientificotecnològica de la prova d’accés i

 • Afegeix coeficient 0,40 de la qualificació global PQPI a la nota de la prova, si aquesta és superior a 4.

 • Exempció total de la prova si QG PQPI igual o superior a 8

  2. Reconeixement acadèmic per a l’obtenció del GESO:

 • Opció de cursar mòduls voluntaris C

 • Si QG del PQPI superior a 6,5 no cal cursar un dels mòduls dels C

  3. Reconeixement professional:

 • Acreditació de competències professionals

 • Certificat profesionalitat, si escau.

9


Pqpi oferta de programes

PQPI: Oferta de programes ESO

Integrada per programes diversos:

a) Segons perfils professionals desenvolupats (repertori

en 14 famílies)

b) Segons entitat i models d’organització de la formació

c) Segons col·lectiu atès

10


Realitzats en els ESOcentres de formació de persones adultes (CFA), amb caràcter general

Orientació des del PQPI

Cursats en paral·lel o, preferentment, en haver finalitzat els mòduls obligatoris

Per cursar-los: certificat d’inscripció o superació PQPI.

PQPI: Possibilitat d’obtenir el GESO

 • Mòduls voluntaris (mòduls C)

11


PQPI: Possibilitat d’obtenir el GESO ESO

 • Mòduls voluntaris (mòduls C)

 • Es corresponen a mòduls del currículum per a l’obtenció del GESO en els centres de formació de persones adultes:

 • Pla formatiu personalitzat per a cada jove:

  • Calendari de realització

  • Mòduls previs de reforç si són necessaris

  • Reconeixement de la formació prèvia (1 mòdul) i de la formació PQPI (mòdul opcional)

 • Recomanable només entre 2 i 4 mòduls, cas de cursar mòduls C el mateix any que els mòduls obligatoris

 • Requisit de superar els mòduls obligatoris A i B per obtenir el GESO superant els mòduls C.


 • En resum pqpi aspectes que els caracteritzen

  En resum :PQPI, Aspectes que els caracteritzen ESO

  Ensenyaments post-obligatoris

  Inici d’un itinerari formatiu i professional

  Integrats en el sistema de FP (primer nivell)

  Currículums establerts amb marge de flexibilitat

  Formació acreditada, amb efectes acadèmics i reconeixement professional

  Possibilitat també d’obtenir el GESO

  13


  ad