metody wprowadzania innowacji w firmach n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Metody wprowadzania innowacji w firmach

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Metody wprowadzania innowacji w firmach - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

2011. Metody wprowadzania innowacji w firmach. Anna Lis. Plan prezentacji. Część teoretyczna Tworzenie i zarządzanie portfelem projektów innowacyjnych w firmie Poszukiwanie i tworzenie pomysłu na nowy produkt lub usługę – omówienie wybranych metod generowania pomysłów na innowacje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metody wprowadzania innowacji w firmach' - rodd


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plan prezentacji
Plan prezentacji
 • Część teoretyczna
  • Tworzenie i zarządzanie portfelem projektów innowacyjnych w firmie
  • Poszukiwanie i tworzenie pomysłu na nowy produkt lub usługę – omówienie wybranych metod generowania pomysłów na innowacje
  • Przegląd i selekcja pomysłów
 • Część praktyczna
  • Zastosowanie „strategii błękitnego oceanu” w firmach
  • Zastosowanie narzędzi wykorzystywanych w „strategii błękitnego oceanu” na wskazanych przykładach
tworzenie i zarz dzanie portfelem projekt w innowacyjnych w firmie
Tworzenie i zarządzanie portfelem projektów innowacyjnych w firmie

Wizja, misja, strategia

pozostałe strategie funkcjonale

Strategia innowacyjna (technologiczna)

Zarządzanie portfelem projektów B+R

Transfer wiedzy z realizacji projektów B+R

Zarządzanie projektem B+R

cykl innowacyjny

Wprowadzenie produktu na rynek

pełny cykl życia produktu

wprowadzenie

wzrost

dojrzałość

schyłek

cykl życia produktu

Wycofanie produktu z rynku

 • Źródło: opracowanie własne
tworzenie i zarz dzanie portfelem projekt w innowacyjnych w firmie1
Tworzenie i zarządzanie portfelem projektów innowacyjnych w firmie

Wizja, misja, strategia

pozostałe strategie funkcjonale

Strategia innowacyjna (technologiczna)

Zarządzanie portfelem projektów B+R

Transfer wiedzy z realizacji projektów B+R

Zarządzanie projektem B+R

cykl innowacyjny

Wprowadzenie produktu na rynek

pełny cykl życia produktu

wprowadzenie

wzrost

dojrzałość

schyłek

cykl życia produktu

Wycofanie produktu z rynku

 • Źródło: opracowanie własne
wybrane metody generowania pomys w na innowacje
Wybrane metody generowania pomysłów na innowacje
 • Metody heurystyczne dotyczące wdrażania innowacji
 • Metody spontanicznego poszukiwania pomysłów
 • Metody wymuszonego kontrastowania

Źródło : Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008

wybrane metody generowania pomys w metody heurystyczne dotycz ce wdra ania innowacji
Wybrane metody generowania pomysłówMetody heurystyczne dotyczące wdrażania innowacji
 • Myśl twórczo.
 • Dostosuj innowację (problem) do celu, który chcesz osiągnąć.
 • Koncentruj się na zasadniczych elementach.
 • Dobrze przemyśl innowację, którą chcesz wprowadzić, czy problem, który chcesz rozwiązać. Prześpij się z pomysłem.
 • Analizuj każdy pomysł.
 • Unikaj uogólnień – określaj ściśle.
 • Dąż do prostoty.
 • Strzeż się rozwiązań oczywistych.
 • Dotychczasowe doświadczenia to tylko hipotezy.
 • Szukaj pomysłów zespołowo.
 • Prezentuj postawę osoby nastawionej pozytywnie.
 • Szanuj osobowość współpracowników.

Źródło: Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008

wybrane metody generowania pomys w metody heurystyczne dotycz ce wdra ania innowacji1
Wybrane metody generowania pomysłówMetody heurystyczne dotyczące wdrażania innowacji
 • Planuj działania.
 • Przestrzegaj terminów.
 • Myśl globalnie, działaj lokalnie.
 • Ograniczenia mogą pomagać.
 • Niech satysfakcja ze znalezionego rozwiązania nie ogranicza twojej inwencji.
 • Szukaj pomysłów przy średniej motywacji.
 • Baw się zadaniem.
 • Licz się z efektem rodzicielskim.
 • Unikaj nastawienia przygotowawczego.
 • Pamiętaj o przeszkodach.
 • Prowadź badania w sposób zorganizowany.
 • Korzystaj z najlepszych źródeł informacji.

Źródło: Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008

wybrane metody generowania pomys w metody heurystyczne dotycz ce wdra ania innowacji2
Wybrane metody generowania pomysłówMetody heurystyczne dotyczące wdrażania innowacji

Źródło: Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008

wybrane metody generowania pomys w metody spontanicznego poszukiwania pomys w
Wybrane metody generowania pomysłówMetody spontanicznego poszukiwania pomysłów

Źródło: Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008

wybrane metody generowania pomys w metody wymuszonego kontrastowania
Wybrane metody generowania pomysłówMetody wymuszonego kontrastowania

Źródło: Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008

strategia b kitnego oceanu
Strategia błękitnego oceanu

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.

strategia b kitnego oceanu innowacja warto ci
Strategia błękitnego oceanuInnowacja wartości

Koszty

Innowacja wartości

Wartość dla nabywcy

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.

strategia b kitnego oceanu formu owanie strategii b kitnego oceanu
Strategia błękitnego oceanuFormułowanie strategii błękitnego oceanu

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.

strategia b kitnego oceanu formu owanie strategii b kitnego oceanu1
Strategia błękitnego oceanuFormułowanie strategii błękitnego oceanu

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.

strategia b kitnego oceanu kanwa strategii krzywa warto ci
Strategia błękitnego oceanu Kanwa strategii – krzywa wartości

Wpływ czynnika na wartość

(poziom względny)

Wysoki

Niski

Czynnik 2

Czynnik 3

Czynnik 4

Czynnik 5

Czynnik 1

Kluczowe czynniki konkurencyjności

(kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi)

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.

strategia b kitnego oceanu schemat czterech dzia a
Strategia błękitnego oceanu Schemat czterech działań

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.

przegl d i selekcja pomys w
Przegląd i selekcja pomysłów
 • Czy nowy produkt mieści się w sferze działalności firmy?
 • Czy ma szansę na przyniesienie zysku?
 • Czy ma szansę na zwiększenie sprzedaży?
 • Czy może podnieść reputację firmy w oczach jej klientów?
 • Czy przedsiębiorstwo posiada niezbędny kapitał lub czy może go uzyskać?
 • Czy przedsiębiorstwo posiada odpowiednie możliwości technologiczne lub czy może je nabyć?
 • Czy przedsiębiorstwo ma odpowiednio rozwinięty dział marketingu?
 • Czy przedsiębiorstwo ma odpowiednio rozwiniętą sieć dystrybucji lub czy jest w stanie ją stworzyć?

Sosnowska Alicja (red.): Zarządzanie nowym produktem. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2000

przegl d i selekcja pomys w1
Przegląd i selekcja pomysłów

Opis każdego proponowanego do oceny produktu powinien zawierać następujące informacje:

 • cechy i właściwości wyrobu (fizyczne i chemiczne);
 • zastosowanie;
 • innowacyjność;
 • normy i wymogi prawne dotyczące parametrów wyrobu;
 • podstawowe surowce i materiały potrzebne do produkcji wyrobu;
 • opis procesu produkcyjnego (charakterystyka technologii wytwarzania, uwarunkowania ekologiczne, wymagania licencyjne);
 • wymagania sprzętowe (maszyny, urządzenia);
 • wymagania kadrowe (kwalifikacje, zapotrzebowanie na etaty);
 • koszty produkcji (materiały i surowce, media, siła robocza);
 • rentowność produkcji/sprzedaży;
 • faza cyklu życia produktu (dynamika sprzedaży, obroty, zjawisko sezonowości, prognozy na przyszłość);

Sosnowska Alicja (red.): Zarządzanie nowym produktem. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2000

przegl d i selekcja pomys w2
Przegląd i selekcja pomysłów
 • odbiorcy wyrobu:
  • identyfikacja obecnych lub potencjalnych odbiorców wyrobu,
  • lokalizacja odbiorców (rozmieszczenie rynków zbytu),
  • liczba odbiorców i ich wielkość,
  • zainteresowanie zakupem produktu ze strony odbiorców;
 • dostawcy materiałów i surowców:
  • identyfikacja dostawców materiałów i surowców,
  • lokalizacja dostawców (rozmieszczenie rynków zaopatrzenia),
  • liczba dostawców i ich wielkość;
 • konkurencja:
  • identyfikacja konkurentów - dostawców wyrobu na rynek (producentów i importerów),
  • udziały w rynku największych konkurentów,
  • ceny producentów i importerów,
  • jakość wyrobów oferowanych na rynku (parametry, trwałość, opakowanie).

Sosnowska Alicja (red.): Zarządzanie nowym produktem. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2000

cz praktyczna

Część praktyczna

Zastosowanie strategii „błękitnego oceanu” na wskazanych przykładach

strategia b kitnego oceanu formu owanie strategii b kitnego oceanu2
Strategia błękitnego oceanuFormułowanie strategii błękitnego oceanu

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.

strategia b kitnego oceanu formu owanie strategii b kitnego oceanu3
Strategia błękitnego oceanuFormułowanie strategii błękitnego oceanu

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.

strategia b kitnego oceanu analiza alternatywnych bran
Strategia błękitnego oceanuAnaliza alternatywnych branż

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.

strategia b kitnego oceanu analiza alternatywnych bran1
Strategia błękitnego oceanuAnaliza alternatywnych branż

Poziom względny

Wysoki

Programy do zarządzania finansami osobistymi

Ołówek

Niski

Cena

Łatwość użycia

Opcje dodatkowe

Szybkość

Dokładność

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.

strategia b kitnego oceanu analiza alternatywnych bran2
Strategia błękitnego oceanuAnaliza alternatywnych branż

Poziom względny

Wysoki

Programy do zarządzania finansami osobistymi

Ołówek

Niski

Cena

Łatwość użycia

Opcje dodatkowe

Szybkość

Dokładność

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.

strategia b kitnego oceanu analiza alternatywnych bran3
Strategia błękitnego oceanuAnaliza alternatywnych branż

Quicken

Poziom względny

Wysoki

Programy do zarządzania finansami osobistymi

Ołówek

Niski

Cena

Łatwość użycia

Opcje dodatkowe

Szybkość

Dokładność

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.

strategia b kitnego oceanu formu owanie strategii b kitnego oceanu4
Strategia błękitnego oceanuFormułowanie strategii błękitnego oceanu

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.

strategia b kitnego oceanu analiza a cuch w nabywc w
Strategia błękitnego oceanu Analiza łańcuchów nabywców

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.

strategia b kitnego oceanu analiza a cuch w nabywc w1
Strategia błękitnego oceanu Analiza łańcuchów nabywców

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.

strategia b kitnego oceanu formu owanie strategii b kitnego oceanu5
Strategia błękitnego oceanuFormułowanie strategii błękitnego oceanu

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.

strategia b kitnego oceanu analiza ofert komplementarnych
Strategia błękitnego oceanu Analiza ofert komplementarnych

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.

strategia b kitnego oceanu analiza ofert komplementarnych1
Strategia błękitnego oceanu Analiza ofert komplementarnych

Poziom względny

Wysoki

Stoiska z książkami w supermarketach

Niezależne księgarnie

Niski

Cena

Kompetentny personel

Wybór książek

Atmosfera

Godziny otwarcia

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.

strategia b kitnego oceanu analiza ofert komplementarnych2
Strategia błękitnego oceanu Analiza ofert komplementarnych

Poziom względny

Wysoki

Stoiska z książkami w supermarketach

Niezależne księgarnie

Niski

Cena

Kompetentny personel

Wybór książek

Atmosfera

Godziny otwarcia

Kawiarnia i miejsce do czytania

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.

strategia b kitnego oceanu analiza ofert komplementarnych3
Strategia błękitnego oceanu Analiza ofert komplementarnych

Poziom względny

Wysoki

Borders i B&N

Stoiska z książkami w supermarketach

Niezależne księgarnie

Niski

Cena

Kompetentny personel

Wybór książek

Atmosfera

Godziny otwarcia

Kawiarnia i miejsce do czytania

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.

strategia b kitnego oceanu formu owanie strategii b kitnego oceanu6
Strategia błękitnego oceanuFormułowanie strategii błękitnego oceanu

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.

strategia b kitnego oceanu analiza czynnik w funkcjonalnych i emocjonalnych
Strategia błękitnego oceanu Analiza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.

strategia b kitnego oceanu analiza czynnik w funkcjonalnych i emocjonalnych1
Strategia błękitnego oceanu Analiza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych

Poziom względny

Wysoki

Typowe firmy w branży kosmetycznej

Niski

Cena

Opakowanie i reklama

Zastosowanie zaawansowanych technologii

„Wizerunek pełen blasku”

Naturalne składniki

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.

strategia b kitnego oceanu analiza czynnik w funkcjonalnych i emocjonalnych2
Strategia błękitnego oceanu Analiza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych

Poziom względny

Wysoki

Typowe firmy w branży kosmetycznej

Niski

Cena

Opakowanie i reklama

Zastosowanie zaawansowanych technologii

„Wizerunek pełen blasku”

Naturalne składniki

Promowanie zdrowego stylu życia

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.

strategia b kitnego oceanu analiza czynnik w funkcjonalnych i emocjonalnych3
Strategia błękitnego oceanuAnaliza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych

Poziom względny

Wysoki

Body Shop

Typowe firmy w branży kosmetycznej

Niski

Cena

Opakowanie i reklama

Zastosowanie zaawansowanych technologii

„Wizerunek pełen blasku”

Naturalne składniki

Promowanie zdrowego stylu życia

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.

ad