slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
TEMPUS projekat 517 117 Mr.sc. Beba E. Rašidović

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

TEMPUS projekat 517 117 Mr.sc. Beba E. Rašidović - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

“Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju zasnovanu na znanju u zemljama Zapadnog Balkana ”. TEMPUS projekat 517 117 Mr.sc. Beba E. Rašidović. TEMPUS projekat 517 117. U fokusu informacijska pismenost (IP) i uloga u cjeloživotnom učenju (LLL)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TEMPUS projekat 517 117 Mr.sc. Beba E. Rašidović' - rocco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

“Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju zasnovanu na znanju u zemljama Zapadnog Balkana”

TEMPUS projekat 517 117

Mr.sc. Beba E. Rašidović

tempus projekat 517 117
TEMPUS projekat 517 117
 • U fokusu informacijska pismenost (IP) i uloga u cjeloživotnom učenju (LLL)
 • Informacijske kompetencije su ključne u LLL
 • Bibliotekari – stručnjaci za IP
 • Saradnja sa akademskom zajednicom
 • Ugradnja IP u kurikulume
koordinatori i partneri
Koordinatori i partneri
 • Koordinator projekta je Limerick Institute of Technology, Limerick, Ireland
 • EU partneri:
 • Transylvania University of Brasov, Brasov, Romania
 • University of Crete, Rethymno, Greece
 • Middlesex University, London, UK
zemlje zapadnog balkana
Zemlje Zapadnog Balkana
 • Albanija
 • Bosna i Hercegovina
 • Crna Gora
 • Kosovo
partneri iz zemalja zapadnog balkana
Partneri iz zemalja Zapadnog Balkana
 • University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • University Fan S. Noli of Korce, Korce, Albania
 • Agricultural University of Tirana, Tirana, Albania
 • University of Tirana, Tirana, Albania
 • University of Priština – Kosovska Mitrovica, Kosovo
partneri iz zemalja zapadnog balkana1
Partneri iz zemalja Zapadnog Balkana
 • National and University Library of Kosovo, Prishtina, Kosovo
 • University of Bihać, Bihać, Bosnia and Herzegovina
 • University of Mostar, Mostar, Bosnia and Herzegovina
 • University of Montenegro, Podgorica Montenegro
 • Projekat traje 3 godine od 15. 10. 2011. do 14. 10. 2014. god.
ciljevi projekta
Ciljevi projekta
 • Biblioteke i IP – preduvjeti za razvoj LLL ekonomije zasnovane na znanju i tržištu rada
 • Ključne za ispunjavanje Lisabonske strategije stvaranja Evropske unije – najkonkurentnije i najdinamičnije ekonomije
ciljevi projekta1
Ciljevi projekta
 • Razvoj programa IP za LLL i njihova ugradnja u kurikulume
 • Razvijanje inovativnih online modula IP
 • Harmonizacija programa IP koji su, eventualno, u upotrebi u zemljama Zapadnog Balkana
 • Jačanje kapaciteta visokoškolskih institucija za strateško planiranje i implementaciju programa IP za uspostavu prenosivih vještina
ciljevi projekta2
Ciljevi projekta
 • Razvoj politika, vodećih pravaca, ciljeva, misije IP kroz npr. kreiranje vodiča za razvoj programa, online modula
 • Širenje pristupa razvoju IP i osiguravanje njihove održivosti kroz radionice, publikacije, web stranicu projekta
ciljne grupe
Ciljne grupe
 • Dodiplomski i postdiplomski studenti
 • Bibliotekari i nastavno osoblje
 • Ministri obrazovanja
 • Nacionalne i javne biblioteke i njihovi korisnici
 • Lokalna zajednica
temeljni rezultati i ishodi
Temeljni rezultati i ishodi
 • Vodič za planiranje programa IP
 • Usaglašeni sadržaji za poučavanje
 • Edukacija IP stručnjaka i praktičara
 • Razvoj inovativnih online modula
 • Kreiranje mreže IP u zemljama Zapadnog Balkana radi diseminacije, održivosti i iskorištavanja rezultata projekta
po etni sastanak 22 24 novembar 2011 godine limerick
Početni sastanak 22-24. novembar 2011. godine Limerick
 • Odrediti kriterije za komunikaciju između partnera
 • Odrediti upravljanje i strukture koje donose odluke
 • Odrediti funkcije lokalnih koordinatora
 • Potpisivanje konzorcijskog ugovora
 • Određivanje kontrolnih postupaka
 • Planiranje i upravljanje projektnim aktivnostima
 • Planiranje i upravljanje finansijskim izvještajima
 • Formiranje Upravnog odbora projekta i
 • Radnih grupa – po 2 predstavnika
upravni odbor projekta pmc
Upravni odbor projekta - PMC
 • Tijelo za donošenje odluka
 • Odgovorno za:
 • Kontrolu upravnih i metodoloških aspekata
 • Praćenje i evaluaciju faza projekta
 • Intervencije za rješavanje problema
upravni odbor projekta pmc1
Upravni odbor projekta - PMC
 • Odluke vezane za sastav konzorcijuma, dodjelu resursa, provedbu plana rada
 • Pravni i finansijski uticaj na konzorcijum
 • Odluke vezane za projektnu strategiju
 • U ime UNSA članovi Upravnog odbora
 • Rektor prof. dr. Faruk Čaklovica i
 • dr. Marin Petrović – Mašinski fakultet
upravni odbor projekta pmc2
Upravni odbor projekta - PMC
 • Na početnom sastanku govorilo se o aspektima implementacije projekta
 • O značaju IP
 • O kapacitetima biblioteka
 • O zadacima i obavezama odbora
 • Konzorcijskom ugovoru
 • Administrativnim dokumentima
 • Formiranju lokalnih komiteta za praćenje implementacije
didakti ka radna grupa dwg
Didaktička radna grupa - DWG
 • Smjernice za planiranje programa informacijske pismenosti (IP)
 • Smjernice za planiranje silabusa IP
 • U ime UNSA članovi
 • doc. dr. Lejla Turčilo – Fakultet političkih nauka
 • mr. Beba Ešrefa Rašidović – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
didakti ka radna grupa dwg1
Didaktička radna grupa - DWG
 • Na prvom sastanku
 • Predstavili trenutna iskustva i implementaciju IP u svojim institucijama
 • Dogovorio se način komunikacije
 • Kalendar susreta
 • Raspravljalo o sadržaje modula i budućeg silabusa
 • UNSA vrlo uspješan u radu
radna grupa za nau nu podr ku swg
Radna grupa za naučnu podršku - SWG
 • Odgovorna za usklađivanje nastavnih sadržaja
 • Proizvodnju i razmjenu usklađenih didaktičkih materijala
 • U ime UNSA članovi
 • prof. dr Senad Burak – direktor UTIC-a
 • prof. dr. Milenko Blesić – Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
radna grupa za nau nu podr ku swg1
Radna grupa za naučnu podršku - SWG
 • Na prvom sastanku
 • Predstavili trenutna iskustva i implementaciju IP u svojim institucijama
 • Raspravljalo o načinu implementacije programa IP
 • Definiranju harmoniziranog sadržaja
 • Kreiranju vodiča za stvaranje harmoniziranih programa
 • Dogovorio se način komuniciranja
 • Kalendar susreta
 • UNSA je koordinator budućih aktivnosti grupe
radna grupa za razvoj modula ip ilmwg
Radna grupa za razvoj modula IP - ILMWG
 • Odgovorna za razvoj inovativnog online modula IP
 • U ime UNSA članovi
 • predstavnici Rektorata
 • gđa. Fuada Muslić i gosp. Mirza Čerkez
radna grupa za razvoj modula ip ilmwg1
Radna grupa za razvoj modula IP - ILMWG
 • Na prvom sastanku
 • Ramijenili iskustva
 • Planirali kalendar
 • Raspravljali o razvoju online modula IP
 • Definiranju vodiča za razvoj online modula IP
 • Implementaciji inovativnih online modula IP
 • Integracija u nastavne planove i programe
radna grupa za edukaciju ip iltwg
Radna grupa za edukaciju IP - ILTWG
 • Odgovorna za uspostavu zajedničke verzije smjernica IP
 • Za trajno obučavanje bibliotekara i nastavnog osoblja
 • U ime UNSA članovi
 • gđa. Jasmina Isović – Rektorat UNSA
 • Ass. Lejla Hajdarpašić, MA – Filozofski fakultet
radna grupa za edukaciju ip iltwg1
Radna grupa za edukaciju IP - ILTWG
 • Na prvom sastanku
 • Razmjena iskustava
 • Dogovor načina komunikacije i kalendara susreta
 • Članovi UNSA predstavili aktivnosti Univerziteta i Strategiju cjeloživotnog učenja
 • Raspravljali o programima “Training the trainer” i njihovim ciljanim grupama – bibliotekarima i nastavnicima
 • definiranju vodiča za edukaciju edukatora IP
radna grupa za pra enje kvaliteta provedbe projekta ewg
Radna grupa za praćenje kvaliteta provedbe projekta EWG
 • Do maja 2012. godine
 • 5 stručnjaka kontrole kvaliteta izvan projekta
 • Za praćenje radnih grupa i aktivnosti
ad