html5-img
1 / 16

Kamera – istodobno osvjetljava Skener – analizira i pohranjuje točku po točku

Kamera – istodobno osvjetljava Skener – analizira i pohranjuje točku po točku. Zahtjevi za film. analogno rastriranje . Mala periferija rasterskog el. -malo podnožje -malo koljeno D > 2.5. Ultra tvrdi (lith) fotomaterijal - γ > 10. Digitalno rastriranje. D max =4 D min =0,05

robyn
Download Presentation

Kamera – istodobno osvjetljava Skener – analizira i pohranjuje točku po točku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kamera – istodobno osvjetljava Skener – analizira i pohranjuje točku po točku

 2. Zahtjevi za film analogno rastriranje Mala periferija rasterskog el. -malo podnožje -malo koljeno D>2.5 Ultra tvrdi (lith) fotomaterijal - γ>10

 3. Digitalno rastriranje Dmax=4 Dmin=0,05 Kratka ekspozicija Ekstra tvrdi (line) fotomatrijalγ<10

 4. osvjetljivač • Optički sustav se kreće duž osi i zapisuje liniju po liniju • Unutarnji bubanj-rotira velikim brzinama jer mu je masa mala

 5. PS PDF • PS–programski jezik za opis stranice • PDF- format za opis stranice • Otvoreni standard -ISO 32000-1:2008 specificira digitalni oblik za prezentaciju elektroničkog dokumenta koji omogućuje korisnicima izmjenu i gledanje dokumenata neovisno o okruženju u kojem je nastao

 6. Prednosti PDF-a pred PS: -promjena stranice ne utječe na druge stranice - transparentnost

 7. Visoki tisak • Stranično ispravan rasterski negativ 5% - 95% Flexo 8% - 80% (90%) Najmanji element - 30μm

 8. Plošni tisak • Stranično neispravan rasterski dijapozitiv 5% - 95% (3% - 97%) Najmanji element - 20μm

 9. Duboki tisak • Stranično neispravan višetonski pozitiv 5% - 95% Najmanji element – 40 – 50 μm tampon

 10. Klasični – različita dubina lončića • Autotipijski – ista dubina lončića, različita veličina

 11. Sitotisak • Stranično ispravan rasterski dijapozitiv 10% - 90%

 12. Sivi kontaktni rasteri pomoćna i završna ekspozicija Purpurni kontaktni rasteri korištenje filtera

More Related