Download
tutkimuksen taustaa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tutkimuksen taustaa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tutkimuksen taustaa

Tutkimuksen taustaa

141 Views Download Presentation
Download Presentation

Tutkimuksen taustaa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tutkimuksen taustaa • Aula Research Oy toteutti poliittisten vaikuttajien parissa tutkimuksen julkisista palveluista Suomessa ja Euroopassa • Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL • Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa poliittisten vaikuttajien näkemyksiä eurovaaleihin liittyvistä teemoista: • Hyvinvointivaltio ja julkiset palvelut Euroopan unionissa • Sosiaalipolitiikka Euroopan unionissa • Työmarkkinapolitiikka ja Euroopan unioni • Julkiset palvelut Suomessa • Tutkimuksen kohderyhminä olivat suomalaiset poliitikot: • Eurovaaliehdokkaat (n = 68) • Kansanedustajat (n = 45) • Poliittiset taustavaikuttajat (n = 12) • Kunnanvaltuutetut (n = 1139) • Piirijärjestövaikuttajat (n = 115) • Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä ja puhelinhaastatteluin • Otos kerättiin 18.3. – 22.4.2014 välisenä aikana • Yhteensä tutkimukseen osallistui 1362 vastaajaa Luottamuksellinen

 2. Taustatietoja Luottamuksellinen

 3. Taustatietoja Luottamuksellinen

 4. Keinot palveluiden turvaamiseksiKaikki vastaajat (n=1362) Luottamuksellinen

 5. Keinot palveluiden turvaamiseksiVastaajaryhmittäin Luottamuksellinen

 6. Keinot palveluiden turvaamiseksiVertailua vuoteen 2012 Luottamuksellinen

 7. Hyvinvointipalvelujen ulkoistaminen tulevaisuudessaKaikki vastaajat (n=1362) Luottamuksellinen

 8. Hyvinvointipalvelujen ulkoistaminen tulevaisuudessaVastaajaryhmittäin Luottamuksellinen

 9. Hyvinvointipalvelujen ulkoistaminen tulevaisuudessaValtakunnallisen tason poliitikot (n=117) Luottamuksellinen

 10. Hyvinvointipalvelujen ulkoistaminen tulevaisuudessaAluetason poliitikot (n=1245) Luottamuksellinen

 11. Hyvinvointipalvelujen ulkoistaminen tulevaisuudessaMaakunnittain Luottamuksellinen

 12. Hyvinvointipalvelujen ulkoistaminen tulevaisuudessaVertailua vuoteen 2012 Luottamuksellinen