Vanhempien vertaisryhmä
Download
1 / 10

Taustaa - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Vanhempien vertaisryhmä pilotti Myllypuron yläaste 2009 Ulla Hukka, erityisopettaja Tiina Valtonen, opinto-ohjaaja. Taustaa. lasten ja nuorten kehityksen tueksi tarvitaan kodin ja koulun yhteistyötä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Taustaa' - kami


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vanhempien vertaisryhmäpilottiMyllypuron yläaste 2009Ulla Hukka, erityisopettajaTiina Valtonen, opinto-ohjaaja


Taustaa
Taustaa

 • lasten ja nuorten kehityksen tueksi tarvitaan kodin ja koulun yhteistyötä

 • usein yhteistyö on koulun puolelta informatiivista, neuvoja antavaa tai johonkin konfliktitilanteeseen liittyvää

 • mm. Helsingin kaupungin opetusviraston käytänteissä mainitaan, että kodin ja koulun yhteistyössä tulisi kehittää menettelytapoja, joissa vanhemmat nähdään voimavarana kouluyhteisön rakentamisessa ja kehittämisessä

 • taustalla hyvät kokemukset ”Friends” -ohjelman vanhempainilloista

 • ideointi yhteistyössä Aseman lapset ry:n sekä Suomen vanhempainliiton kanssa


Tavoite
Tavoite

 • tavoitteena antaa suuntaa, tilaa sekä aikaa kodin ja koulun väliselle keskustelulle nuorten kasvatukseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä

 • vanhempien keskinäinen vuorovaikutus voi synnyttää vanhempien omia verkostoja nuorten kasvun tueksi (vertaistuki)

 • avoimen dialogin kautta pyritään luomaan luottamukselliset, avoimet ja läheiset suhteet kodin ja koulun sekä vanhempien välille

 • saamme toimintamallin jota voimme jakaa muillekin

 • saa syntyä jotakin uutta


Dialogi
Dialogi

 • dialogilla tarkoitetaan keskustelua jossa on luotu yhteys toiseen ihmiseen

 • dialogin lähtökohta on kysymys

 • dialoginen keskustelu voi tapahtua kahdenkeskisesti tai ryhmässä

 • peruspilareita ovat avoimuus, kunnioitus ja luottamus

 • avoin dialogi on mahdollista vain jos keskustelutilanne on luottamusta herättävä ja keskustelukumppanit ovat samalla tasolla

 • aito dialogi edellyttää aktiivista osallistumista, kriittistä ajattelua ja rehellisyyttä

 • dialogi on vallasta vapaata eikä sen tarkoituksena ole tavoitella hyötyä


Ohjaajan osuus
Ohjaajan osuus

 • ohjaustilanne jossa käyttöteoriana on dialogi-pedagogiikka on mahdollista vain niin että ohjaaja ja ohjattava ovat samassa asemassa eli molemmilla on keskusteluun osallistujan status

 • ohjaajan tulee kuitenkin olla perehtynyt asiaan niin paljon että hän tekee aloitteen ja hänellä on kyky käsitellä asiaa mahdollisimman monelta kannalta

 • ohjaajan tulee rakentaa itselleen uusi ajatusmalli, näin toiminnasta tulee luonnollista ja uskottavaa

 • ohjaaminen parityöskentelynä hedelmällistä, varmistetaan että dialogin ja tasavertaisuuden ajatus säilyy


K yt nn n toiminta
Käytännön toiminta

 • huoltajille lähetetään kutsukirjeet, tiedotetaan Wilmassa ja vanhempaintoimikunnan kautta

 • tapaamiset käytännöllisintä järjestää koulussa

 • pyritää luomaan ”ei-koulumainen” ilmapiiri tilan valinnalla, tarjoilun avulla ja istumaan asettelulla

 • vanhempaintoimikunnan jäseniä konsultoimalla ja yhdessä ideoimalla päädyttiin seuraavaan rakenteeseen:


K yt nn n toiminta 2
Käytännön toiminta (2)

* kolme kokoontumiskertaa koululla sekä yksi vapaamuotoinen kerta koulun ulkopuolella vanhempien valitsemassa paikassa

* tapaamiset keväällä 2009 kahden viikon välein

* aiheet kolmeen ensimmäiseen kokoontumiseen:

”Mikä meitä yhdistää?”

”Miten voin kannatella kasvua?”

”Miten selviydyn kun uuvun?”

* suunnittelimme rungot kokoontumisille (aloitus, toiminta, lopetus)


Palaute
Palaute

 • poikkeuksetta vanhemmat kokivat kokoontumiset erittäin antoisina ja hyödyllisinä, vertaisuuden kokemus

 • kokoontumisten määrä ja rytmitys olivat onnistuneet

 • aihealueet olivat vanhempien mielestä mielenkiintoisia ja omaan elämäntilanteeseen liittyviä

 • tunnelma oli välitön ja luottamuksellinen


Tulevaisuus
Tulevaisuus

 • tarkoitus on, että tämä tänä keväänä aloitettu ryhmä jatkaa toimintaansa omana vanhempien vertaistukiryhmänään, jonka toiminnasta vetovastuu on vanhempaintoimikunnalla

 • syksyllä aloitetaan samantyyppinen ryhmä uusille 7-luokkalaisten huoltajille sekä lisäluokkalaisten huoltajille

  (kaksi eri ryhmää)

 • mahdollisesti oma ryhmä isille ja/tai maahanmuuttajataustaisille äideille


ad