slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií PowerPoint Presentation
Download Presentation
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií - PowerPoint PPT Presentation


  • 138 Views
  • Uploaded on

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. Střídavé synchronní stroje. Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D. Synchronní stroje (základní dělení).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCIFakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

Střídavé synchronní stroje

Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D.

synchronn stroje z kladn d len
Synchronní stroje (základní dělení)

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj může pracovat jako synchronní generátor (alternátor) nebo jako synchronní motor.

n hradn zapojen synchronn ho gener toru s hladk m rotorem
Náhradní zapojení synchronního generátoru s hladkým rotorem

Dva oddělené elektrické obvody stroje jsou nahrazeny jedním elektrickým obvodem, kde zdroj Ui reprezentuje fiktivní napětí, které je indukované ve statorovém vinutí rotorovým magnetickým polem. U1 je svorkové napětí alternátoru. Xh je reaktance statorového vinutí

Proud zátěží Izat má opačný směr než proud statorovým vinutím I1.

synchronn gener tor f zorov diagram stroje s vynikl mi p ly
Synchronní generátor(fázorový diagram stroje s vyniklými póly )

Průběh magnetické indukce ve vinutí statoru Ba je harmonický. Magnetický tok odpovídající indukci Ba je Φa. Výsledný magnetický tok v jedné fázi statorového vinutí je Φv. Úhel β mezi Φa Φb závisí na typu a velikosti zátěže. (β je zátěžný úhel).

F je magnetický tok skutečný

synchronn gener tor f zorov diagram stroje s vynikl mi p ly1
Synchronní generátor(fázorový diagram stroje s vyniklými póly )

Úhel mezi fázory U1 a Ui je zátěžný úhel b.

Je to úhel o který při určitém zatížení předbíhá rotor polohu rotoru při chodu naprázdno.

spou t n synchronn ch motor
Spouštění synchronních motorů

Připneme-li k sítí statorové vinutí synchronního stroje, stroj nevytvoří na hřídeli žádný záběrový moment i když motor nabudíme. Moment, kterým na sebe působí magnetické pole rotoru a magnetické pole statoru má harmonický průběh a výsledná střední hodnota tohoto momentu je nulová.

zen ot ek synchronn ch motor
Řízení otáček synchronních motorů

Otáčky synchronních motorů se řídí změnou frekvence napětí přiváděného na statorové vinutí.

synchronn stroj p ipojen k tvrd s ti
Synchronní stroj připojený k tvrdé síti

Při změně zátěže se nemění grekvence a napětí U1.

Mění se proud I1 a účiník cos f

z v r v hodou synchronn ch motr je
ZávěrVýhodou synchronních motrů je:
  • Otáčky se nemění se zatížením,
  • Změnou budicího proudu v rotoru lze měnit účiník s nímž se odebírá ze sítě energie,
  • SM může pracovat jako synchronní kompenzátor. Jedná se o synchronní motor, který pracuje naprázdno a chová se jako kondenzátor připojený k síti. Toho se dosáhne přebuzením SM.