Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine
Download
1 / 57

- PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

KLIKNI KA EVROPI Radionica – e - inkluzija ranjivih grupa, 29. i 30. septembar 2010. godine. Programi IT edukacije i njihov uticaj na rehabilitaciju i resocijalizaciju specifičnih ranjivih grupa ZATVORENICI Neke početne ideje …. SLOBODA …. Šta sloboda znači ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - river


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

KLIKNI KA EVROPIRadionica – e-inkluzija ranjivih grupa, 29. i 30. septembar 2010. godine

Programi IT edukacije i njihov uticaj na rehabilitaciju i resocijalizaciju specifičnih ranjivih grupa

ZATVORENICI

Neke početne ideje…


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

SLOBODA

Šta sloboda znači?

Situacija u kojoj pojedinac ima pravo da se ponaša u skladu sa vlastitom ličnom odgovornošću i slobodnom voljom


Kazna li avanja slobode
Kazna lišavanja slobode

Sada...razmislimo o ovome i postavimo sebi neka pitanja ...Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

Šta grupom??

Osnovna digitalna pismenost ili IT trening


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

Kome grupom??

Zatvorenicima


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

Gde grupom??

U zatvoru


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

Drugim rečima grupom?…

 • Šta zaista znamo o našim zatvorima?

 • Šta zaista znamo o našim zatvorenicima?

 • Šta zaista znamo o podučavanju/treningu u zatvoru?

 • Šta znamo o:

 • 1. Zatvorskim resursima

 • 2. Zatvorskim pravilima

 • 3. Zatvorskom osoblju

 • 4. Zatvorskom vremenu

 • 5. Zatvorskim mogućnostima

 • 6. Potrebama zatvorenika


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

Kako grupom?…?


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

Apsolutno je neophodno da grupom?:

1. Poznajemo okruženje

OgraničenoUslovljenoZatvorenoSporo

2. Poznajemo ciljnu grupu

Bez treningaNestabilnaNeposlušnaUslovljena

3. Poznajemo resurse i opremu (dostupnu i dozvoljenu)

OgraničenaUslovljenaZapuštenaStara


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

 • Neke dobre ideje grupom?

 • Unapred se upoznati sa okruženjem i njegovim pravilima

 • Uspostaviti dobre odnose sa zatvorskim osobljem

 • Planirati stvari unapred

 • Prilagoditi sadržaj potrebama zatvorenika

 • Biti kreativan

 • Uvek imati plan B

Poverenje + Prednost + Sloboda + Motivacija + Zabava + Inteligencija


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

Hajde da isprobamo grupom?…

Zamislite da treba organizovati posebnu akciju u vašem IKT trening projektu koja obuhvata proslavu Međunarodnog dana Interneta u zatvoru...

A,da … ne postoji pristup Internetu u zatvoru…

Neke ideje?

TIK TAK, TIK TAK


Klikni ka evropi r adionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 s eptembar 2010

KLIKNI KA EVROPI grupom?Radionica – e-Inkluzija ranjivih grupa29. i 30. septembar 2010.

ICT Edukatvni programi i uticaj koji imaju na programe rehabilitacije i resocijalizacije određenih vulnerabilnih grupa

ZATVORENICI –

Početna razmatranja-


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

SLOBODA grupom?…

Šta sloboda znači?

Situacija u kojoj pojedinac ima pravo da se ponaša u skladu sa vlastitom ličnom odgovornošću i slobodnom voljom


Kazna li avanja slobode1
Kazna lišavanja slobode grupom?

Sada...razmislimo o ovome i postavimo sebi neka pitanja ...Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

Šta grupom??

Osnovna digitalna pismenost ili IT trening


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

Kome grupom??

Zatvorenicima


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

Gde grupom??

U zatvoru


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

Drugim rečima grupom?…

 • Šta zaista znamo o našim zatvorima?

 • Šta zaista znamo o našim zatvorenicima?

 • Šta zaista znamo o podučavanju/treningu u zatvoru?

 • Šta znamo o:

 • 1. Zatvorskim resursima

 • 2. Zatvorskim pravilima

 • 3. Zatvorskom osoblju

 • 4. Zatvorskom vremenu

 • 5. Zatvorskim mogućnostima

 • 6. Potrebama zatvorenika


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

Kako grupom?…?


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

Apsolutno je neophodno da grupom?:

1. Poznajemo okruženje

OgraničenoUslovljenoZatvorenoSporo

2. Poznajemo ciljnu grupu

Bez treningaNestabilnaNeposlušnaUslovljena

3. Poznajemo resurse i opremu (dostupnu i dozvoljenu)

OgraničenaUslovljenaZapuštenaStara


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

 • Neke dobre ideje grupom?

 • Unapred se upoznati sa okruženjem i njegovim pravilima

 • Uspostaviti dobre odnose sa zatvorskim osobljem

 • Planirati stvari unapred

 • Prilagoditi sadržaj potrebama zatvorenika

 • Biti kreativan

 • Uvek imati plan B

Poverenje + Prednost + Sloboda + Motivacija + Zabava + Inteligencija


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

Hajde da isprobamo grupom?…

Zamislite da treba organizovati posebnu akciju u vašem IKT trening projektu koja obuhvata proslavu Međunarodnog dana Interneta u zatvoru...

A,da … ne postoji pristup Internetu u zatvoru…

Neke ideje?

TIK TAK, TIK TAK


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine1

KLIKNI KA EVROPI grupom?Radionica – e-inkluzija ranjivih grupa, 29. i 30. septembar 2010. godine

Programi IT edukacije i njihov uticaj na rehabilitaciju i resocijalizaciju specifičnih ranjivih grupa

ZATVORENICI

Neke početne ideje…


Aktuelna situacija u evropi
Aktuelna situacija u Evropi grupom?

 • Broj ljudi koji se trenutno nalazi u kaznenim institucijama iznosi: Više od 9.8 miliona

 • Stopa svetske zatvorske populacije:

 • 145 zatvorenikana 100,000 stanovnika

 • Statistička sredina za zemlje istočne i zapadne Evrope : 95 zatvorenikana 100,000 stanovnika

 • Zemlje koje se nalaze na prostoru Azije i Evrope: 229 zatvorenika na 100,000 stanovnika


Aktuelna situacija u paniji
AKTUELNA SITUACIJA U ŠPANIJI grupom?

Ukupna populacija

Raspodela prema polovima

10.845

65.856

Ukupan broj: 76.701

Španija ima jednu od najviših stopa zatvorske populacije među državama članicama Evropske unije


Ustavni mandat lan zakona 25 2
Ustavni Mandat grupom? – Članzakona 25-2

Kazne zatvora i primena mera bezbednosti će biti usmerene na prevaspitavanje i socijalnu rehabilitacijui ne mogu da podrazumevaju prinudni rad. Lica osuđena na zatvorsku kaznu,za vreme trajanja iste, uživaju osnovna prava sadržana u ovom poglavlju osim onih prava koja su izričito zabranjena sadržajem kazne i zatvorskim pravom . U svakom slučaju, on ili ona imaju pravo na plaćeni rad, zatim prava da uživaju odgovarajuće pogodnosti Socijalnog osiguranja , kao i pravo da koriste kulturne mogućnosti i najzad pravo na sveobuhvatan razvoj njene ili njegove ličnosti.Osnovne potrebe i nedostaci zatvorenika
Osnovne potrebe i nedostaci zatvorenika grupom?

 • Opšte

 • Da budu obučeni/edukovani

 • Da steknu osnovne društvene / bihevioralne / radne veštine

 • Da preuzmu odgovornost za sebe i za čitavu grupu

 • Da se mere kažnjavanja svedu na minimum kao i stepen neprilagođenosti i nepodesnosti

 • Da pronađu motivaciju i interesovanja

 • Da budu utoku sa dešavanjima (i tako premoste jaz između spoljašnjeg sveta i načina života koji trenutno vode)

 • Pobrinuti se da usvoje novenačine i ovladaju novim instrumentima za slobodan život ,`u skladu sa zakonom`

 • Lične

 • Da ih neko sasluša

 • Da se prema njima drugi ophode normalno (kao prema ljudskim bićima a ne kao prema zatvorenicima)

 • Da se zabave

 • Da budu u kontaktu sa ljudima/dešavanjima iz spoljašnjeg sveta

 • Da se oslobode zatvorske rutine

 • Da imaju samopouzdanje

 • Da povećaju samopouzdanje

 • Zdravlje


Fe iskustvo u vezi sa zatvorskim pitanjima
FE grupom?Iskustvo u vezi sa zatvorskim pitanjima

 • Na regionalnom nivou: “Tens molt a dir” – Pitanja edukacije i vrednosti u zatvorskim uslovima

 • Na nacionalnom nivou – “Tecleando Futuro” – Digitalna pismenost i ICT obuka u zatvoru

 • Na evropskom nivou – “KEYS” – Inovativni modeli koji nalaze primenu u oblasti integracijeprocesa učenja i rada u zatvorima za odrasle


Regionalni projekat tens molt a dir
Regionalni projekat grupom? “Tens molt a dir”

 • Metodologija

 • Servis za učenje – Prenošenje saznanja o mogućnostima ovog sistema, od same ideje ovog koncepta pa sve do krajnjeg rezultata.

 • Motivisanje putem učestvovanja / posredovanja

 • Jake Veze

 • Podsticati kolektivno učestvovanje i razmatranje realne situacije i potreba

 • Zajedničko osmišljavanje projekta koji za polaznu tačku ima realnu situaciju

 • Dati prednost razmeni i komunikaciji u cilju osnaživanja koncepta timskog rada i stvaranja i širenja komunikacijske mreže

Pitanja edukacije i vrednosti u zatvorskim uslovima

Projekat obuke i akcioni plan ima primenu u dva zatvora u Katalunji (jedina oblast u Španiji kojoj je centralna vlast prepustila neke od nadležnosti u okviru kazneno popravnog sistema ).

Cilj projekta je da podstakne zatvorenike da učestvujutako što će im organizovati i učiniti dinamičnijim aktivnosti kojima se bave u slobodno vreme

Svrha projekta je da se stvori atmosfera u kojoj će i zatvorenici i zatvorsko osoblje moći da ispolje svoje sumnje i interesovanja i na taj način učine veliki korak ka zajedničkom aktivnom učestvovanju.

Ministarstvo Pravde Katalonije traži nastavak delovanja u okviru projekta u cilju

osnaživanja istog, kao i garanciju da će se strategija i dalje sprovoditi onda kada zatvorenici i zatvorsko osoblje budu morali sami da je implementiraju


Evropski projekat keys
EVROPSKI PROJEKAT grupom?KEYS

 • CILJEVI

 • Opšti: Razvoj inovativnih i prenosivih(prilagodljivih) modelakoji se bave kombinovanjem učenja i rada u zatvoru sa ciljem da se unaprede obrazovne mogućnosti za marginalizovane grupe odraslih zatvorenika.

 • Konkretni:

 • Porediti postojeće pristupe

 • Kroz primere razvijati nove obrazovne modele

 • U odabranim evropskim zatvorima realizovati ove projekte kao probne

 • Projekat mora živeti i nakon okončanja istog tako što će se ovi modeli preneti i primeniti u zatvorskim sistemima drugih evropskih zemalja.

Program celoživotnog učenja

Program celoživotnog učenja u organizaciji Evropske komisije pruža mogućnost ljudima da u svim periodima života uzmu učešća u stimulativnim procesima sticanja novih znanja. Ovaj projekat pomaže razvoj sektora obuke i edukacije širom Evrope.

Grundtvig: praktično učenje za odrasle

Ima za cilj da pomogne razvoj obrazovnog sektora za odrasle kao i da pruži podsticaj ljudima da stiču nova znanja, naročito u drugim evropskim zemljama.

Projekat je realizovao konzorcijum osam partnerskih organizacija iz šest zemalja Evropske unije

http://www.keys.fczb.de/


Nacionalni projekat organizovanje obuke digitalne pismenosti u zatvoru
Nacionalni projekat grupom? – Organizovanje obuke digitalne pismenosti u zatvoru

Keying Future

Nove tehnologije za ponovno zapošljavanje


Nacrt
Nacrt grupom?


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine
FAZE grupom?

Završna faza – Evaluacija učesnika

(učesnika, trenera, centara), konačna analiza i

pisanje izveštaja


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine
CILJ grupom?

Da bi postigli cilj potrebno nam je sledeće:

1. Da poznajemo sredinu gde će se projekat implementirati

2. Da smo upoznati sa ciljnom grupom kojoj je projekat namenjen

3. Da uspostavimo zdravu i efikasnu komunikaciju sa svim učesnicima

4. Da koordiniramo akcijama od samog početka projekta

5. Da uspostavimo jednostavan i efikasan sistem praćenja

Social profile

+

+

+

+


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine
TIM grupom?

Jedan od osnovnih elemenata koji garantuje uspeh projekta

ICT obuka u zatvoru podrazumeva

 • Tehničko znanje

 • Socijalne veštine

  Iako se čini da je ovo pravi redosled veština, praksa pokazuje da su socijalne veštine ipak na prvom mestu


Sadr aji
Sadržaji grupom?

 • Prilagodljivi

 • Fleksibilni

 • Raznovrsni

 • Iz različitih izvora

 • Slikovito prikazani

 • Intuitivni

 • Praktični

 • Jednostavni

 • U skladu sa interesovanjima i potrebama

 • Nalažu kratke, efikasne akcije

 • Širenje informacija o uspešnosti projekta (što je prethodno odobreno)


Instrumenti

Zatvorenici grupom?

INSTRUMENTI

 • Jasno definisan sistem i procedura praćenja

 • Jasno definisana dinamika pisanja izveštaja

 • Intranet

 • Stalna evaluacija od strane zatvorenika (evaluacioni upitnikzasvaki deo projekta)

 • Evaluacija na sredini projekta i finalna evaluacija od strane zatvorskih centara

 • Stalna koordinacija i potvrda valjanosti od strane zatvorske ustanove

 • Motivacija zahvaljujući potvrdi uspeha i dostignuća

Tim

Projekta

Osoblje u Centrima

Praćenje

SGIP


Implementirane akcije globalni pregled
Implementirane akcije grupom?: Globalni Pregled

 • 8 zatvorasa7.319 zatvorenika

 • 366akcija obuke implementirano

 • 187 kurseva (4 probna projekta)

 • 163 radionice (3 probna projekta)

 • 3.728sati obuke za12 meseci

 • 6.090 prijava

 • 1.808studenata je uživalo poseban njima prilagođen pristup

 • 83% muškaraca obučeno

 • 17% žena obučeno

 • 2.200svedočanstava uspeha je uručeno

María López LópezDetalji implementiranih formativnih akcija kursevi
Detalji Implementiranih Formativnih Akcija grupom?- Kursevi

Sprovedeni kursevi

Digitalna fotografija

Web dizajn osnove

Specijalan kurs za žene

Početni kurs Interneta

Specijalni kurs za web

Dizajnerski programi

Napredno kancelarijsko korišćenje računara

Osnove kancelarijskog korišćenja računara

IT osnove


Detalji implementiranih formativnih akcija radionice
Detalji Implementiranih Formativnih Akcija grupom? - Radionice

Radionice

Kancelarijsko korišćenje računara

Osnove Web Dizajna

Hardver

Osnovi animacije

Internet Utilities

Power Point

Excel

Word

Photo Editing

Publishing

CV i propratno pismo

Dizajn postera

Obrada slika


Dopunske aktivnosti
Dopunske Aktivnosti grupom?

 • Aktivnosti predviđene za Svetski Dan Interneta(17th May)

  Proslava Dana Internetabezpristupa internetu

 • Jedan od najvećih izazova ovog projekta

 • Otvorena aktivnost: PP sablone popunjavaju zatvorenici

 • 1 akcija po centru (15 sati)

 • 204 učesnika


Dopunske aktivnosti1
Dopunske Aktivnosti grupom?

 • Web Dizajn

 • Različite u svakom centru (u pogledu softvera, stepenu angažovanosti učesnika)

 • 107,5 sati obuke

 • 112 učesnika


Dopunske aktivnosti2
Dopunske Aktivnosti grupom?

 • Aktivnosti prilagođene ženskim

  potrebama

 • Ove aktivnosti se sprovode na izričit zahtev SGIP-a

 • Namenjene su ženskoj populaciji

 • Socijalni resursi, informacioni izvori, nasilje na rodnoj osnovi, seksistička propaganda

 • 43 sata obuke

 • 61 učesnik


Primer zbirnih podataka za jedan centar

Implementirane aktivnosti grupom?

PILOT AKTIVNOSTI

KURSEVI

RADIONICE

DAN INTERNETA

WEBDIZAJN

AKTIVNOSTI ZA

ŽENE

Primerzbirnih podataka za jedan centar

Opšti uslovi:

 • Centar za žene

 • Prosečan broj korisnika 161

 • 65% stranaca

 • Veoma niski standardi

Podaci Programa:

 • 34 formativnih akcija

 • 364 formativnih sati

 • 453 pre-registracija

 • 61 studenata je uzelo učešća

 • 186 izdatih svedočanstava uspeha

 • Veoma niski standardi


Instrumenti za upravljanje pristup
Instrumenti za upravljanje grupom? - Pristup

www.tecleandofuturo.es


Zvani na nagrada
Zvanična Nagrada grupom?

 • Projekat je nagrađen Srebrnom Ordenom za društvene zasluge u oblasti kaznen -popravnog sistema.

 • Ovu nagradu Direkcija jednom godišnje dodeljujeorganizacijama / ljudima koji rade ma poboljšanju uslova za ponovno zapošljavanje zatvorenika


Nau ene lekcije
Naučene Lekcije grupom?

 • Testovi za procenu nivoa kako bi grupe bile homogene

 • Kontrola pristupa kompjuterskoj laboratoriji

 • Kontrolauklanjanja fajlova i foldera

 • Unapređenje sistema rotacije grupa

 • Treneri – timski sastanci (kako bi se individualizovao proces obuke)

 • Unapređenje komunikacije između trenera i tehničara (brza popravka opreme)

 • Instalacija i održavanje antivirus softvera

 • Posebni sistemi za davanje povratnih informacija / sistem komunikacije trenera

 • Prethodno proveriti da li zatvorenici mogu da pohađaju obuku

 • Uvek imati rezervne liste (brza zamena zatvorenika koji ne pohađaju)Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

Education as a crime prevention mechanism grupom?

 • For the past year, the OSCE Mission to Serbia has worked closely with the prison administration staff of Sremska Mitrovica, which is one of Serbia's largest prisons with 1,357 inmates, to address growing concern over illiteracy rates.

 • Education is a crucial element in the process of rehabilitation and social integration for inmates released from prison, but Serbia, faced with a shortage of funds and deteriorating prison school facilities, stopped offering programmes for prisoners in 1991.

 • According to recent statistics from the Ministry of Justice, more than 18 per cent of Serbian inmates have not completed elementary schooling.

 • The OSCE pilot project, part of an extra-budgetary activity sponsored by the Canadian International Development Agency, funded the purchase of new furniture, computers, books and other educational supplies. It also paid for instructors and enrolment fees for primary education and vocational classes.


Klikni ka evropi radionica e inkluzija ranjivih grupa 29 i 30 septembar 2010 godine

Successful reintegration grupom?

 • "Providing education to inmates is essential for their individual rehabilitation and for developing their potential for successful social reintegration," explains Dusan Ivanic, Head of the Rehabilitation Service in Sremska Mitrovica.

 • Inmates often enter the prison system illiterate and left, years later, the are still unable to read.

 • "Inmate rehabilitation programmes, which include education and vocational training, are excellent crime prevention mechanisms because they provide inmates with basic skills such as reading and writing that are needed to get any type of job," says Natasha Novakovic, the Mission's National Legal Officer and an expert on Serbia's prison system.

 • "Vocational training is especially helpful because it enables prisoners to carry out a specific trade. Without these skills most of them are bound to turn to crime again."

  Providing education, creating hope

 • The Serbian Ministry of Justice and the Mission have also signed a memorandum of understanding to provide future support for the education programme in Sremska Mitrovica.

 • "It is our hope that the success of the Sremska Mitrovica pilot education programme will inspire the development of similar programmes in other locations as well," says Novakovic.


Education of inmates after 15 years
Education of Inmates After 15 Years grupom?

 • Since 1991, no vocational training or primary education has existed in Serbian

  prisons.

 • The OSCE prison reform team, within the project “Education of Prisoners in Sremska Mitrovica Penitentiary”, invested substantial funds in the reconstruction of school facilities in Sremska Mitrovica prison, one of the biggest penitentiaries in Serbia.

 • Necessary technical and teaching equipment has been provided and a significant number of inmates have enrolled in classes.

 • Education being a critical element in the resocialisation of offenders, the long-term objective of the project is to assist the Prison Administration in designing a viable strategy for the introduction of offender education programmes at the level of the whole system.

 • Education in prisonscan help inmates to become more self-confident, productive and successful in employment, to the benefit of individuals, their families and the wider society.