ekstern analyse bi 30 august 2004 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekstern Analyse BI 30. august 2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekstern Analyse BI 30. august 2004

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Ekstern Analyse BI 30. august 2004 - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Ekstern Analyse BI 30. august 2004. Jo Helge Gilje. AGENDA. BearingPoint er et ledende management consulting selskap…. BEARINGPOINT FACTS & FIGURES.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ekstern Analyse BI 30. august 2004' - river


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bearingpoint er et ledende management consulting selskap
BearingPoint er et ledende management consulting selskap…

BEARINGPOINT FACTS & FIGURES

 • Our vision is to be the world’s most influential and respected business advisor, systems integrator and operator by creating real and sustainable value for our clients, growth opportunities for our people, and long-term value for our shareholders

BearingPoint means helping our clients set direction to achieve end results

Serve more than 2,100 clients, including more than 700 Global 2000 companies, medium-sized businesses, government agencies and other organizations

16,000+ professionals

$3.1 billion in revenues

We offer a comprehensive suite of flexible methodologies and accelerated solutions

From strategy through implementation to ongoing operation, we help our clients leverage technology for a solid return on investment

Our goal is to help our clients quickly improve productivity, increase profitability and gain and sustain competitive advantage

med global dekning
…med global dekning

BEARINGPOINT FACTS & FIGURES

16,000 ansatte fordelt på 40 land i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia og Australia. I Norden er vi mer enn 220 konsulenter

v r posisjonering
Vår posisjonering

BALANSE MELLOM ANALYSE OG IMPLEMENTERING

For akademisk

For teknisk

Rene strategi-/

analysehus

Rene implemen-teringshus

Forretningsorienterte

Løsningsarkitekter

”Get-it-done people”

vi leverer flere l sninger innen v re prioriterte industrier
Vi leverer flere løsninger innen våre prioriterte industrier

FOKUSOMRÅDER

LØSNINGER

EKS. DELLØSNINGER

INDUSTRIER

 • Strategy & Business Processes
 • Customer Relationship Mgmt
 • Supply Chain Solutions
 • Enterprise Solutions
 • Integration Services
 • Infrastructure Solutions
 • Emerging Technology Solutions
 • Omorganisering av virksomheten
 • Organisasjonsutvikling
 • Communications & Content
  • Media & Entertainment
  • Telecommunications
  • Utilities
 • Consumer and Industrial markets
 • Public Services
 • Financial Services
 • CRM-strategi
 • Kontakt- og servicesenter

SPECIALISTS

 • Optimalisering av verdikjede
 • Innkjøp og forhandling
 • Fellestjenester
 • Styringsmodeller, rapportering

EXPERIENCE

 • IT-strategi og arkitektur
 • Integrasjons- og utviklingstjenester
 • Strategi og arkitektur for infrastruktur
 • Drifting, administrasjon og vedlikehold
 • Mobil og trådløs teknologi
 • Strategiutvikling
bearingpoint arbeider med ledende selskaper i norden
BearingPoint arbeider med ledende selskaper i Norden

CLIENT EXAMPLES

Communications & Content

Financial Services

Consumer & Industrial Markets

Public Services

hvorfor ekstern analyse
Hvorfor ekstern analyse?

Formålet med å gjøre ekstern analyser er å forstå hvilke trusler og muligheter som utvikler seg i bedriftens omgivelser, og som bedriften må forholde seg til.

Ekstern analysen definerer hvilke hovedutfordringer bedriften må adressere i sin strategi.

fokus for ekstern analysen avhenger av om man er p konsernniv eller forretningsenhetsniv
Fokus for ekstern analysen avhenger av om man er på konsernnivå eller forretningsenhetsnivå.

Fokus for ekstern analysen

 • Evaluere hvor attraktive ulike industrier er mht. muligheter for langsiktig lønnsomhet
 • Forstå konkurransen i en spesifikk industri for å identifisere- hva som er konkurranseparametere- hvilke muligheter som finnes for å etablere konkurransefortrinn

Konsernstrategi (Corporate strategy)

Definere hvilke industrier bedriften/konsernet skal operere i og hvordan ressurser skal fordeles mellom disse

Forretningsstrategi

(Business strategy)

Etablere konkurransefortrinn i en definert industri

i strategi litteratur blir ofte ekstern analyse brutt ned i tre hovedsteg
I strategi-litteratur blir ofte ekstern analyse brutt ned i tre hovedsteg

ANALYSE AV MAKROOMGIVELSER

1

Makro-økonomiskeforhold

Politiske reguleringer

INDUSTRIANALYSE

2

Konkurrentanalyse

3

Industri

Markedsanalyse

Kundeanalyse

Teknologisk utvikling

Sosial utvikling

Analysene er lite bedriftsspesifikke

Analysene er svært bedriftsspesifikke

slide13

BearingPoint har en standard metodikk som i stor grad følger det teoretiske perspektivet med makroomgivelser, industrianalyse og spesifikke bedriftsanalyser.

slide14

Klientene kommer imidlertid til oss med en rekke ulike problemstillinger. Ekstern analyse er en viktig del av alle disse prosjektene, men formålet med ekstern analysen varierer.

EKSEMPEL PÅ KLIENTPROBLEMSTILLINGER

”Vi har for lav lønnsomhet ift. krav fra eierne”

”Vi ønsker å etablere en ledene transportportal på internett”

”Vi ønsker å å være en dominerende medieaktør innenfor alle medier”

”Vi er usikre på hva den digitale utviklingen vil bety for oss, og hvordan vi bør posisjonere oss”

slide15
Nedenfor er det skissert hvilket fokus vi har hatt i ekstern analysen for ulike klientproblemstillinger vi har jobbet med

EKSEMPEL PÅ KLIENTPROBLEMSTILLINGER

Klient problemstilling

Fokus i ekstern analysen

 • Beskrive markedsmuligheten gjennom å forstå- industristruktur (verdikjede)- identifisere drivere i industrien- definere markedsstørrelse

”Vi ønsker å etablere en transportportal på internett”

 • Forstå markedsutvikling for å sammenstille denne med klientens utvikling
 • Utarbeide prognose for fremtidig markedsutvikling for å si noe om langsiktig lønnsomhet
 • Identifisere nye vekstområder på relaterte områder

”Vi har for lav lønnsomhet ift. krav fra eierne”

”Vi ønsker å være en dominerende medieaktør innenfor alle medier”

 • Utvikle case fra andre geografiske markeder for å lære av deres erfaringer
 • Identifisere kundebehov
 • Definere markedsstørrelse

”Vi er usikre på hva den digitale utviklingen vil bety for oss, og hvordan vi bør posisjonere oss”

 • Definere trusselbilde gjennom å forstå driverne og utfordringen i industrien
slide16

Vi følger derfor sjelden den teoretiske tre-stegsprosessen som ble skissert tidligere, men velger i stedet ut relevante analyser for den problemstillingen vi jobber med.

EKSEMPEL PÅ KLIENTPROBLEMSTILLINGER

ANALYSE AV MAKROOMGIVELSER

1

Makro-økonomiskeforhold

Politiske reguleringer

INDUSTRIANALYSE

2

Konkurrentanalyse

3

Industri

Markedsanalyse

Kundeanalyse

Teknologisk utvikling

Sosial utvikling

Analysene er lite bedriftsspesifikke

Analysene er svært bedriftsspesifikke

slide17

Vår måte å arbeide på er hypotesedrevet. Vi tar ofte en top-down approach i stedet for en bottom-up approach. Dette sparer oss for mye tid.

TOP-DOWN VS BOTTOM-UP

Grad av ferdigstillelse (%)

Top-down analysis

Bottom-up analysis

Tid

slide18

Et typisk analytisk prosjekt består av fire hovedfaser. Sluttleveransen i et slikt prosjekt vil være en anbefaling som siden skal implementeres.

Analysefase

Implementering

Analyser problemet

Definer og forstå det virkelige problemet

Utvikle en løsning

Kommunisere anbefalinger

Implementer foreslåtte løsninger

de fem stegene i en strukturert top down hypotesedrevet analyse gj res i begynnelsen av prosjektet
De fem stegene i en strukturert top-down (hypotesedrevet) analyse gjøres i begynnelsen av prosjektet

Analysefase

Implementering

Analyser problemet

Definer og forstå det virkelige problemet

Utvikle en løsning

Kommunisere anbefalinger

Implementer foreslåtte løsninger

HYPOTESEDREVET FREMGANGSMÅTE

Utvikle hypoteser og nødv. analyser

Lag aktivitets-plan

Forstå bedriften og industrien

Definer problemet

Forstå og dekompo-ner det virkelige problemet

Produser analyse-pakke

 • Sikre at vi løser det riktige problemet
 • Sikre at både BearingPoint-teamaet og klienten er enige om omfanget av problemet
 • Sikre at vi ikke bruker tid på å analysere problemer og faktorer som er utenfor definert omfang
slide20

EKSEMPEL PÅ ISSUE-TRE

1. Inntektsutviklingen er for svak

Medieselskap x har for lav lønnsomhet

2. Kostnadsnivået er for høyt

3. Begrensede vekstmuligheter i eksisterende selskaps-portefølgje

slide21

1.1.1.1Annonsering faller som følge av nedgangskonjunktur

EKSEMPEL PÅ ISSUE-TRE

1.1.1 Annonseinntektene er fallende

1.1.1.2 Økende andel av rubrikkann. til internett

1.1.1.3 Avis taper markedsandeler til andre medier

1.1.2.1 Avis taper markedsandeler til andre medier

1.1 Inntekter fra det tradisjonelle avissegmentet er fallende

1.1.2 Opplagsutviklingen er negativ

1.1.2.2 Mediebruk og medievaner endrer seg

1.1.2.3.Abonnementspris høy

1. Inntektsutviklingen er for svak

1.1.3.1Teknologi er ikke godt nok utnyttet

1.1.3 Salgs- og markedsapparatet er ikke effektivt nok

1.1.3.2 Kompetansenivå er for lavt

1.2.1 Begrenset markedspotensial

1.2 Nysalg innenfor CRM er for lavt

1.2.2 Svak markedsposisjon

slide22

Issue

Hypothesis

Analysis

etc.

etc.

 • Questions related to A
 • Questions related to B
 • Questions related to C
 • etc.

Yes,…..

Yes,…..

No,…..

Utfra issue-analysen definerer vi hypoteser og spesifiserer tilhørende analyser som vi må gjøre for å bevise eller motbevise hypotesen.

Issue-tre

Issue analyse

A

B

C

D

E

F

G

slide24

Norsk Telegrambyrå er landets største nyhetsbyrå. NTBs mål er å være den ledende leverandør av nyheter til landets aviser, radio- og TV-stasjoner, samt andre som vil være løpende orientert om det som skjer i Norge og verden.

OM NTB

 • NTB har alltid vært privat eid - først av enkeltpersoner og fra 1918 som et aksjeselskap dannet av landets aviser. NTB mottar ingen støtte fra staten, og myndighetene har ingen direkte innflytelse over NTB.
 • Fram til 1. januar 1998 var all aktivitet i NTB samlet i ett selskap, som omfattet tekstnyheter, nyhetsfoto, fotoarkiv og en rekke spesialtjenester. Fra 1. januar 1998 ble nyhetsfoto, fotoarkiv og spesialtjenestene skilt ut i et heleid datterselskap - NTB Pluss.
 • Etter ett års virksomhet ble fotovirksomheten i NTB Pluss slått sammen med det Schibsted-eide Scanfoto til selskapet Scanpix Norge AS. Dermed er det tre selskaper som leverer de tjenestene som tidligere kom fra Norsk Telegrambyrå AS:
ntb driver prim rt med nyhetsoverv kning og tildels nyhetsproduksjon

Overvåkning

Innholds-produksjon

Publisering

Markeds-føring

Distribusjon

NTB driver primært med nyhetsovervåkning og tildels nyhetsproduksjon

NTBs PLASSERING I VERDIKJEDEN

NTB

slide26
Hovedtjenesten til NTB er nyhetstjenesten. Med basis i denne leverer NTB en rekke andre relaterte tjenester

NTBs PRODUKTER

Klar Tale

Nyhetstjenesten

Arkiv

Internett/Intranett-tjenester

Mobiltjenester

Tekst-TV

Radio

Fax/e-post

NTB Mobil

Tekst-TV TVNorge

RadiobulletinerRadio 1

Faxavisen/Teleavisen

NTB Direkte (feed )

NTB Ticker

NTB Abonnent varsling

”Selvplukk”

Påsynstjenesten

NYE PRODUKTER

Lyd

Personaliserte tjenester

bortsett fra de sm lokalavisene og deler av a pressen er det vrige medie norge kunder av ntb
Bortsett fra de små lokalavisene og deler av A-pressen, er det øvrige medie-Norge kunder av NTB

NTBs KUNDEGRUNNLAG

Over-våkning

Innholds-produksjon

Publisering

Markeds-føring

Distribusjon

Dagens Næringsliv

NTB leverer nyheter til de største aktørene i Norge...

ANB

A-pressen

NTB

Schibsted

Markedsandel medier

Orkla Media

 • Avis : 65%
 • TV : 73%
 • Radio : 90%

Finansavisen

Regionsavisene/Dagbladet

NRK

TV2

TVNorge

Kilde: Intervjuer, Andersen analyse, Mediastatistikk

slide28
NTB konsern har snudd et underskudd til pluss de siste årene, mye takket være tildels betydelige finansinntekter

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1998-2001, NTB KONSERN, AS og PLUSS

* Estimert basert på prognose for å 2001

Kilde: Årsrapporter, Andersen analyse

som f lge av endrede rammebetingelser hadde ntb et behov for en helhetlig digital mediestrategi
Som følge av endrede rammebetingelser hadde NTB et behov for en helhetlig digital mediestrategi

MANDAT FRA NTB

Ledelsen og styret følte et behov for å utvikle en mer helhetlig digitalstrategi. Det som hittil har vært vellykkede enkelt-initiativ må settes inn i en bredere sammenheng og bli elementer av en ny offensiv satsing

tidlig i prosjektet definerte vi et behov for gj re en industrianalyse av byr industrien
Tidlig i prosjektet definerte vi et behov for å gjøre en industrianalyse av byråindustrien.

Industri-attraktivitet

Intern kompetanse og dyktig i bedriften

Resultater i en bedrift

Hvorfor industrianalyse?

 • Forstå industristruktur
 • Kartlegge hvor mye profitt det vil være i industrien fremover
for strukturere industrianalysen brukte vi porter s five forces modell
For å strukturere industrianalysen brukte vi Porter’s Five Forces-modell

INDUSTRIANALYSE – PORTER’S FIVE FORCES

Potensielle inntrengere

Industrikonkurrenter

Leverandører

Kunder

Substitutter

ntb st r overfor en rekke utfordringer
NTB står overfor en rekke utfordringer

TRUSSELBILDET FOR BYRÅINDUSTRIEN

Bransjeglidning fører til endringer i den digitale verdikjeden

Digital ”revolusjon”

Den direkte konkurransen i byråindustrien har økt etter at ANB ble ”etablert”

Leverandører

Byrå-industrien

Kunder

Leverandører av informasjon har blitt mer kommersielle

Byråenes kunder sliter med lavere marginer

Nye konkurrenter

Tilgangen til gratis informasjon har økt dramatisk som følge av Internetts fremvekst

slide33

Den kanskje mest umiddelbare utfordringen er marginpress fra kundene

MARGINPRESS

 • Annonsemarkedet, som er medienes viktigste inntektskilde, faller
 • Opplagsutviklingen har stagnert
 • Mediehusene har investert mye kapital i nettsatsinger som fortsatt ikke leverer en positiv kontantstrøm

Kundenes betalingsevne svekkes

Endring på kundesiden setter marginer under press

Etterspørselen etter generelle byrånyheter synker

 • Mediene blir mer nisjefokuserte
 • Små lokale aviser har ikke behov for byrå-nyheter

Kundene blir konkurrenter

 • Kundene videreselger innhold i konkurranse med NTB
slide34

Norske mediehus leverer stadig svakere økonomiske resultater

RESULTATER UTVALGTE KUNDER, Mill. NOK

1. Halvår 2000

1. Halvår 2001

Aftenposten

VG

BT

Adresseavisen

 • Aftenposten har et forventet resultat for andre halvår 2001 på –70 MNOK.
 • TV2s resultat for tredje kvartal viser et underskudd på 25,7 MNOK.

TV2

P4

TVNorge

Schibsteds nettmedier

SOL

Kilde: Selskapenes års- og halvårsrapporter, børsmeldinger

slide35

Annonsemarkedet har i årets ni første måneder blitt redusert med 1,9% sammenlignet med samme periode i fjor

UTVIKLING I ANNONSEMARKEDET*

Nominelle Mill. NOK

Vekst

’96-’00: 38%

’00-’01: -1%

Totalt

Avis

TV

Annet

Radio

* Kilde: MedieNorge og Mediebyråenes Interesseorganisasjons Mediebarometer, september 2001

** Basert på årets første måneder, statistikk fra ACNielsen

slide36

I tillegg opplever avisene en reduksjon i opplag og antall lesere

OPPLAGSUTVIKLING

Gjennomsnittlig daglig opplag i millioner

Opplag (millioner)

 • Etter 1. og 2. kvartal 2001, rapporterer flere av de store avisene at opplaget har sunket
 • Lesertallene* for første halvår viser en tilbakegang på 280 000 lesere, eller 1.7%. Blant de 17 største avisene er det bare Avis 1, Bergensavisen og Finansavisen som øker. Dagbladet og Aftenposten (morgenutgaven) taper flest lesere.

Kilde: Avisregisteret ved Institutt for Journalistikk, via MedieNorges database

* Forbruker & Medias markeds- og mediaundersøkelse

slide37

Satsninger på nettmedier har gitt svært liten avkastning og nettavisene har økonomiske problemer

LITE PENGER I MARKEDET

”Nettavisene er økonomisk presset”Aftenposten, 13/9/01

Ifølge siste nettmåling fra Norsk Gallup går VG og Dagbladets nettutgaver tilbake med 15.000 lesere daglig.

Dagens Næringsliv,

14/6/01

Det blir stadig mer viktig for de grå aktørene å kunne oppnå en positiv kontantstrøm slik at de slipper å måtte tråle et knusktørt kapitalmarked i jakt på en vitamininnsprøytning.

Finansavisen, 19/3/01

 • Vi vet det er tøft. Hvis annonsetørken i bransjen fortsetter et halvt års tid til, så vil det bli blodig.
 • Knut Ivar Skeid (nettavisen),
 • Dagens Næringsliv, 1/9/01

”Konkursflom.com”

Dagens Næringsliv, 27/3/01

slide38

Tilbudet av nyheter og informasjon har hatt en enorm økning de siste årene som følge av dereguleringen og teknologisk utvikling

MEDIEAKTØRER

Aviser

UkepresseFagpresse

NRK TVNRK Radio

DMKinoBoards

AviserGratisaviserUkepresseFagpresse

NRK TV (2 kanaler)NRK Radio (3 kanaler)

TV2TV3TVNP420-25 sat. KanalerLokal TVNærradio

Internett

DMKinoBoards

AviserFlere gratisaviserUkepresseFagpresse

NRK TV og Radio

Flere hundre andre TV-kanalerFlere radiokanaler

DigitalTVOn-demand tilbudLokalTVNærradioerInternett

DMKinoBoards

1980

2000

2005

Monopolistisk

Delvis fri konkurranse

Full fri konkurranse

Kilde: NALs Annonseseminar 19.3.2001

slide39

De ulike medieaktørene blir derfor mer nisjeorienterte og føler de i mindre grad har behov for byrånyheter

LOKALAVISER BLIR MER LOKALE

Forklaring

 • Når antallet tilgjengelige informasjonskilder stiger, må de små bli mer fokusert i sitt innhold for å overleve.
 • Lokalaviser vil derfor i stadig større grad skrive om hendelser relatert til eget nærområde, og i mindre grad regionale og nasjonale nyheter.
 • I tillegg vil det dukke opp en mengde nye nisjefokuserte informasjonskilder.
 • Slike nisjeaktører føler ikke at de har behov for byrånyheter.

”To survive, old media must reposition their current products, dominate niche topics, and distribute across a variety of platforms”

”Old Media’s New Role”,

Forrester, Jan ’99

slide40

NTB kan derfor risikere bortfall av kunder

ANDEL AV OMSETNING ETTER REFORHANDLINGSTIDSPUNKT

Prosent

100% = 95, 6 MNOK

Enkelte kunder…

…er allerede i ferd med å gå konkurs

…har allerede sagt opp kontrakten

…signaliserer at de vurderer å si opp kontrakten (spesielt mindre lokalaviser)

…kan muligens bli utsatt for ytterligere ”konsernpress”

slide41

Tilgangen til gratis informasjon har økt dramatisk som følge av fremveksten av Internett

ANTALL OPPDATERTE NYHETSFORMIDLERE PÅ INTERNETT

Antall nettsteder

Kilde: Avisregisteret ved Institutt for Journalistikk

slide42

Når dette kombineres med gal bruk av NTBs nyhetsfeeder vil store deler av produktet raskt være gratis tilgjengelig for alle

Direkte kontraktsbrudd

 • Enkelte kunder legger flere NTB-meldinger ut på Internett enn avtalen tilsier.
 • Nettavisen betaler 800.000 kroner for hele nyhetsfeeden til NTB. Stor grad av direktepublisering har ført til at flere kunder hevder at de like godt kan hente nødvendig NTB informasjon gratis på Nettavisen
 • Observer betaler 136.140NOK for hele NTBs nyhetsfeed, og representerer en annen risiko

Aviser

Hovedfeed

Lekkasje

Direkte feed

Risikable kontrakter

Hovedfeed

slide43

Leverandører av informasjon har både blitt mer kommersielle og mer bevisste

TILGANG TIL INFORMASJON

B2B

B2C

”Event-eiere”

Byrå

Mediehus

Distributør

Konsument

Strukturelle endringer

Konsekvenser for NTB

 • Leverandørene blir mer bevisste på verdien av en ”event”
 • Teknologi har fjernet en del av de økonomiske og kompetanse-messige hindringene for distribusjon av informasjon
 • Leverandørene går selv til kundene, direkte eller via egne distributøravtaler
 • Informasjon som tidligere var gratis koster nå penger
 • Nyhetselementet av en ”event” reduseres
 • ”Event-eiere” planter bevisst informasjon direkte hos nyhets-/ eksklusivitetssøkende journalister
slide44

Fremtiden er digital og NTB må forholde seg til denne utviklingen. De største aktørene (og da særlig Telenor) er i ferd med å posisjonere seg for en digital fremtid

DIGITAL POSISJONERING AV TELENOR

 • Innhold
  • Dominerer Internett leverandør markedet
  • Sterk satsing innenfor iDTV gjennom Zonavi
  • Canal Digital er nå heleid av Telenor, og en av to dominerende leverandører av satellittfjernsyn
  • Kjøpt seg opp i flere innholdsleverandører
 • Aksess
  • Telenor har 65%-70% av det norske mobilmarkedet, og er godt posisjonert for UMTS (har lisens, og er i utbyggingsfase)
  • Har mer enn 70% av det norske fastlinjemarkedet
  • En av to dominerende aktører innenfor kabel TV (ved siden av UPC)
 • Transport
  • Heleid av Norkring (det bakke-baserte kringkastingsnettet)
  • Samarbeid med NRK og TV2 om søknad for utbygging av digitalt bakkenett
  • Den dominerende aktører innenfor transportnettet (Banetele er den andre aktøren)

Innhold

Transport

Aksess

Internett (Nextra)

Norkring

Zalto

IdTV (Zonavi)

Satelitt

Mobil/UMTS

Canal Digital

Kabel (Avidi)

Fastlinje (ISDN,Analog, xDSL)

Cee-TV

Transportnettet

Metropol

A-pressen

Djuice

slide45

NTB har ingen forutsetninger for å delta aktivt i et slikt posisjoneringsspill og bør istedenfor konsentrere seg om de mer umiddelbare utfordringene den digitale utviklingen medfører

DIGITALE UTFORDRINGER

Hvordan vil produktene forandres i en digital hverdag?

Hvilke transport- plattform bør NTB selv bruke?

Hvilke aktører må NTB forholde seg til i en digital fremtid?

Hvordan kan NTB bruke ny teknologi i sin egen produksjon?

Produkt

Kanal

Kunde

Hvordan må produktene konfigureres for å møte digitale krav?

Hvilke aksess plattformer vil få størst utbredelse?

Hvilke ønsker og krav stiller sluttkunden i en digital fremtid?

fremtidige digitale produkter vil inneholde multimedialitet fleksibilitet og interaktivitet
Fremtidige digitale produkter vil inneholde multimedialitet, fleksibilitet og interaktivitet

PRODUKT

Produktkrav

Utfordringer for NTB

 • Som følge av at bilde, lyd og tekst smelter sammen vil produktene i større grad bli multimediale
 • De ulike digitale kanalene stiller spesifikke krav til tilpasning av produktet (elastisitet)
 • Kvalitetsinnhold vil bli en ”mangelvare”, noe generelt innhold neppe vil bli
 • Produktene må lett kunne modifiseres og tilpasses kundens reelle behov (mer løsnings fokusert)
 • Produktene må konfigureres slik at de støtter brukerinteraktivitet

Trusler

 • Som ”kun” tekstleverandør kan NTBs posisjon i verdikjeden marginaliseres
 • NTBs nåværende produkter er i ferd med å bli commodity
 • NTBs fokus på ”one for all” kan resultere i at selskapet ikke raskt nok responderer på nye muligheter

Muligheter

 • NTB er unikt posisjonert for å utvikle nye attraktive produkter (vil bli diskuterte i detalj senere)
 • Gamle tjenester kan repakketeres i nye kanaler
 • Ved å ta i bruk ny teknologi kan NTB øke verdien og kundenytten av egne tjenester
 • NTB har strukturert sitt innhold på en logisk måte og bør være godt posisjonert rent fleksibilitetsmessig
kt b ndbredde medf rer at satellittoverf ring ikke vil v re et komparativt fortrinn lenger
Økt båndbredde medfører at satellittoverføring ikke vil være et komparativt fortrinn lenger

KANAL

Kanal endringer

Utfordringer for NTB

Transport

 • Utrulling av bredbånd pågår
 • Internett er en mer fleksibel kanal enn satelitt i forhold til fremtidige krav

Aksess

 • Nye aksessplattformer vil få en stor utbredelse, f.eks. Mobilt Internett og iDTV

Trusler

 • NTBs proprietære knytning til kundene (via parabol/satellitt) står for fall
 • NTBs produktfeed kan neppe sies å utnytte de mulighetene ny teknologi gir
 • NTB mangler nødvendig teknologisk kompetanse på et strategisk nivå, i en tid der det er den teknologiske utviklingen som skaper mulighetene

Muligheter

 • NTB kan nyttiggjøre seg av ny teknologi i distribusjonen av sine tjenester
det oppst r b de nye og endrede bruker og kundekrav som f lge av den digitale utviklingen
Det oppstår både nye og endrede bruker- og kundekrav som følge av den digitale utviklingen

KUNDE

Kundeendringer

Utfordringer for NTB

 • Nye kundegrupper vil være interessert i NTBs innhold (iDTV, mobile portaler, bedrifter)
 • Blant de mer tradisjonelle kundene må en være forberedt på et ønske om en mer fleksibel tilknytning, f.eks - kortere og mer fragmenterte kundeforhold (abonnement vs. ”pay per view”)
 • Kundene vil kreve interaktivitet og spesialsydde tjenester som i større grad løser deres spesifikke behov

Trusler

 • Leading edge kan fort bli bleeding edge
 • NTBs merkevare blir mindre verdsatt av de nye aktørene
 • Stor grad av kundetilpasning er ikke i samsvar med gjeldende forretningsfilosofi (samvirkelag)
 • Media er i større grad ”online” og NTBs tekststoff vil kunne miste verdi

Muligheter

 • NTB kan penetrere nye markeder
idtv er antagelig den nye plattformen som p kort sikt vil bety mest for mediabransjen
iDTV er antagelig den nye plattformen som på kort sikt vil bety mest for mediabransjen

BYGGESTEINER I EN IDTV OPERATØR

Home Screen

Portal

EPG

Programs

Navigation

Conditional

Access

Content &

Response

Network

Shopping

Advertising

Programming

nyheter er en viktig tjeneste allerede ved oppstarten av nye tv portaler

News

Music

Music Channels

PPV

News

Movies

PPV

TV Guide

Newspaper

News & Weather

Weather Service

Navigator

Sports News

Sports

PPV

TV Guide

Games (6-12)

Games

Gameplay games

Your Money

Banking services

TV Guide

Customer Services

Nyheter er en viktig tjeneste allerede ved oppstarten av nye TV-portaler

TJENESTETILBUD VED LANSERING AV NY IDTV PORTAL

slide51
Selv om iDTV kommer, vil det nok ta litt tid før f.eks Zonavi blir en meget lønnsom samarbeidspartner

VURDERING AV IDTV

+

 • Etterspørselen er der. Bruken av Tekst Tv indikerer helt klart at det finnes et marked for en enkel multimedial nyhetstjeneste på TV. Tekst Tv har i dag over 1 million unike brukere per uke uke og mellom 1.2 - 1.5 milloner oppslag per dag

-

 • Dagens Tekst Tv har begrenset funksjonalitet. Dagens Tekst Tv tar ikke en gang bilder
 • Ny teknologi lar vente på seg. Nye bredbåndsbaserte setupboxer er under uttesting, men selv på disse går sofistikerte ”Tekst Tv” for sakte. Realistisk sett må en nok regne 2-3 år før en virkelig ser noe nytte i stor skala
 • Begrenset betalingsvillighet. Alle kabel Tv selskapene i Norden sliter med å få økt antallet digitale kunder. Økonomien er stram og selv deres tjenesteleverandører opplever meget lave inntekter
slide52

Aktivt eierskap blant NTBs kunder har allerede ført til kundeflukt

A-PRESSEN ETABLERER SEG I BYRÅMARKEDET

A-pressens andel av totalt opplag

ANB

 • A-pressen var det første mediehuset som utøvde aktivt eierskap, og ”etablert” sitt eget nyhetsbyrå, ANB.
 • Dette medførte at NTB mistet 17 av sine kunder.
 • Foreløpig leverer byrået bare til egne konsernaviser, men på sikt kan det være en trussel at ANB også leverer til andre aviser (særlig innenfor sport)

?

?

slide53

Når teknologiske barrierer forsvinner, åpner mulighetene seg for at også andre etablerer nyhetsbyrå for norske medier. Vi tror denne faren er begrenset

LAVERE INNGANGSBARRIERER

“Nye” medieaktører

- Telenor

- Telia

Aviser

Radio/TV

Digitale medier

TT eller andre nyhetsbyråer

p bakgrunn av industrianalysen konkluderte vi med at ntb har fire hovedutfordringer
På bakgrunn av industrianalysen konkluderte vi med at NTB har fire hovedutfordringer.

OPPSUMMERING AV INDUSTRIANALYSE

HOVEDUTFORDRINGER

NTB må maksimere verdien av dagens tjeneste

TRUSLER OG MULIGHETER

NTB må søke å realisere en sunn industristruktur

 • Bransjeglidning
 • Lavere marginer hos kundene
 • Økt konkurranse i byråindustrien
 • Mer kommersielle leverandører av informasjon
 • Økt tilgang til gratis informasjon

NTB må realisere nye inntektskilder

NTB må aktivt ta stilling til posisjonering i en digital fremtid