bergen en sykkelby med potensiale n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bergen en sykkelby med potensiale

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Bergen en sykkelby med potensiale - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Bergen en sykkelby med potensiale. Einar Grieg mandag 7. april 2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bergen en sykkelby med potensiale' - risa-caldwell


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bergen en sykkelby med potensiale

Bergen en sykkelby med potensiale

Einar Grieg

mandag 7. april 2014

slide2

Et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Statens vegvesen. Programmet omfatter kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikk­sikkerhets­tiltak og nye vegprosjekter.

 • I perioden 2002-2025 skal det investeres for nær 12,7 milliarder kroner i nye samferdselsprosjekter i Bergen.
sykkelstrategi for bergen 2010 2019
Sykkelstrategi for Bergen 2010 - 2019
 • Ambisiøs sykkelstrategi vedtatt i bystyret april 2010. Kunstig lav sykkelandel i Bergen
 • Analyser viser at 40 % av alle arbeidstakere i Bergen bor mindre enn 5 km fra arbeidsplassen, og 70 % nærmere enn 10 km.
handlingsplan
Handlingsplan

Dette er en handlingsplan knyttet til hva som må til for å nå målene i strategien, og ikke i forhold til hvor mye ressurser som er satt av pr i dag.

Sykkelstrategiens mål for 10 års perioden er ambisiøse.

Anbefalte tiltak vil ikke kunne la seg gjennomføre innenfor dagens rammer av økonomiske midler og personell. Handlingsplanen gir grunnlag for opptrapping av sykkelsatsingen for å nå målsettingene.

handlingsplan1
Handlingsplan
 • Finansiering av handlingsplanen sikres gjennom plan- og byggeprogrammet i Bergensprogrammet, Nasjonal transportplan, belønningsmidler og ved hjelp av utbyggingsavtaler eller andre finansieringskilder.
 • Handlingsplanen har fokus på infrastruktur på samme måte som i strategien, og utbygging og forbedring av hovedrutenettet står sentralt. De fleste infrastrukturtiltakene ligger derfor på hovedrutenettet.
 • Selv om hovedfokuset ligger på infrastruktur, er det avgjørende for måloppnåelsen for sykkelstrategien at det også utføres andre typer tiltak for å fremme sykling.
 • 100 millioner i 2014
slide7

Hovednett for sykkel• Hovedrutene skal tilrettelegges for effektiv transportsykling i 30 km/t• Den syklende skal oppleve kontinuitet og god tilgjengelighet i hovedrutenettet• Gående og syklende skal skilles, enten på sykkelveg med fortau eller med sykkelfelt i kjørebanen• Hovedrutene skal være attraktive og trafikksikre

sykkelbyavtalen
Sykkelbyavtalen

Prosjektgruppen skal arbeide med følgende områder:

 • Utarbeide prosjektplan for mobilitetsarbeid for sykkel i Bergen for avtaleperioden
 • Utarbeide og iverksette årlig tiltaksplan for «ikke-fysiske» tiltak
 • Initiere holdningsskapende tiltak og kampanjer
 • Innhente nødvendig statistikk for sykkel i Bergen
 • 2 millioner årlig 2014 - 2019
vi skal stimulere folk til sykle mer ved
Vi skal stimulere folk til å sykle mer ved å:
 • Skape positive assosiasjoner; sykling er moro, kult, frihet og uavhengighet, og sykling bidrar til bedre bymiljø og nærmiljø.
 • Bruke rasjonelle budskap; sykling er enkelt, praktisk, lønnsomt, billig, hurtig, miljøvennlig, trygt og gir god helse.
 • Alminneliggjøre sykling.
rvu 2013
RVU 2013

Nyanser i resultatene for sykkel:

 • Arbeidsreiser på sykkel i Bergen virker å være ganske stabil, faktisk en liten økning (usikker på om den er signifikant) med andel fra 6,1 til 6,5.
 • Arbeidsreiser på sykkel til Bergenhus og Årstad holder ennå litt høyere nivå enn Bergen samlet, ca 7,5 %. Stabilt fra 2008.
 • Det er barn og ungdom opp til 25 år som svikter sykkel. De over 25 år er stabile brukere og faktisk med en liten økning…. (her er det sett på hele RVU området).
lars h illesgate
Lars Hillesgate

Ny sykkelvei åpner

8. mai

kl 11