steeds krachtiger bestuur in n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Steeds krachtiger bestuur in:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Steeds krachtiger bestuur in: - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Steeds krachtiger bestuur in:. Jeroen Lalleman. Provinciale Secretarissen VNG 3 april 2009. Overzicht. Waar komen we vandaan? Wat zijn de doelen? Wat is er tot vandaag toe gebeurd? Welke voorlopige uitkomsten zijn er? Wat gaan we nog doen? Vragen?. Waar komen we vandaan?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Steeds krachtiger bestuur in:' - riley-mcdonald


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
steeds krachtiger bestuur in

Steeds krachtiger bestuur in:

Jeroen Lalleman

Provinciale Secretarissen VNG

3 april 2009

overzicht
Overzicht
 • Waar komen we vandaan?
 • Wat zijn de doelen?
 • Wat is er tot vandaag toe gebeurd?
 • Welke voorlopige uitkomsten zijn er?
 • Wat gaan we nog doen?
 • Vragen?

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

waar komen we vandaan
Waar komen we vandaan?
 • Medio 2008:
  • Bestuurskrachtonderzoek 25 gemeenten: “Sterke Gemeenten in Groningen”
  • 4 september 2008:
   • ALV: Bestuur moet plan voor verder onderzoek maken
  • 20 november 2008:
   • Onderzoeksplan + Financiering door ALV goedgekeurd

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

waar komen we vandaan1
Waar komen we vandaan?
 • Sterke gemeenten in Groningen (aug ’08)

Varianten voor versterking van de bestuurskracht

  • De zelfsturingsvariant
  • De differentiatievariant
  • De herindelingsvariant
  • De clustergemeenten-variant
  • De provinciebrede backoffice-variant: de Groningse Gemeente Centrale

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

wat zijn de doelen
Wat zijn de doelen?
 • Versterking bestuurskracht, door:
  • Samenwerking explicieter maken
  • Belangenbehartiging beter organiseren
  • Platforms beter benutten
  • Kennis beter delen, beter halen, beter brengen
  • Beter volwaardig partner (leren) zijn

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

wat zijn de doelen1
Wat zijn de doelen?
 • We bereiken ook nog:
  • Vermindering van bestuurlijke drukte
  • Beter omgaan met (nieuwe) gedecentraliseerde taken
  • Duidelijkheid aan gemeentelijke partners:
   • rijk, provincie, waterschap, VNG, maatschappelijke organisaties
  • Een plaats voor nog doorlopende taken van ex-WGR gebieden (RCG, RR Noord)

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

wat hebben we tot nu toe gedaan
Wat hebben we tot nu toe gedaan?
 • 3 Bestuurdersbijeenkomsten: PHO’s
   • Milieu & Mobiliteit en Ruimte & Wonen
   • Bestuur & Veiligheid en Financiën
   • Onderwijs, Zorg, Welzijn en Werk en Inkomen
 • 2 bijeenkomsten Bestuurlijke Begeleidingsgroep

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

wat is er tot vandaag toe gebeurd
Wat is er tot vandaag toe gebeurd?
 • Bestuurlijke Begeleidingsgroep
  • Geeft (bege)leiding aan het inhoudelijk proces
  • Bestuur VGG heeft hier alleen een procesrol

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

bestuurdersbijeenkomsten
Bestuurdersbijeenkomsten
 • Clustervorming draagt bij aan vergroting bestuurskracht
 • VGG moet:
   • Gezamenlijke belangen behartigen
   • Platform faciliteren
   • Kennisdeling stimuleren
 • Kan bepaalde projecten ex-WGR regio’s overnemen
 • Meer dan nu…dus dat mag ook wat kosten

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

eerste advies begeleidingsgroep
Eerste advies Begeleidingsgroep
 • Geen statuten/structuurwijzigingen
 • Stad mag grotere rol in het geheel hebben
 • Clustersamenwerking zichtbaarder, op inhoud wisselende clusters
 • VGG regisseur in kennisdelen en belangenbehartiging – mag meer kosten
 • Prominentere rol voor de stad
 • VGG geen extra bestuurslaag

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

welke voorlopige uitkomsten zijn er
Welke voorlopige uitkomsten zijn er?
 • Begeleidingsgroep doet uitspraken over:
  • Clustervorming (advies)
  • Invulling taken, functies Bureau VGG

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

clustervorming
Clustervorming
 • Clustervorming versterkt de bestuurskracht
 • Gemeenten bepalen zelf voor welk onderwerp ze in welk cluster werken (flexibele clustering)
 • Begeleidingsgroep stelt zelfbinding voor (vóór een bepaalde datum zijn zaken onderling geregeld)
 • VGG kan eventueel faciliteren, maar bepaalt niets

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

vgg bureau
VGG-bureau
 • Belangenbehartiging
   • Volgens agenda actief bij VNG, Provincie, Rijk
   • Partner zijn van de provincie
   • Vooraan in het proces van beleidsvorming
   • Lobbyen
 • Platform
   • Delen van kennis
   • Belangen verzamelen
   • Elkaar kennen
 • Kennis
   • Kennis delen
   • Attenderen op kennis
   • Géén kopie van VNG

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

mogelijke hark
Mogelijke ‘hark’

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

platform
Platform
 • Ook: ambtelijke platforms creëren
   • Dat kan ‘licht’ en ‘zwaar’
   • Vergroting bestuurskracht door:

= belangen vergelijken

= kennis delen

= elkaar kennen

= voorbereiding van Portefeuillehoudersoverleggen

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

kennis delen
Kennis delen
 • Goed gebruik maken van (kennis)netwerken van de stad
 • Ad-hoc, wel volgens vooraf gestelde afspraken, ambtelijke ondersteuning leveren

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

wat gaan we nog doen
Wat gaan we nog doen?
 • 2 x ALV
  • April: temperatuur meten
  • Juni: vaststelling in Extra ALV
  • Najaar: opbouw
  • Januari 2010: start nieuwe werkwijze

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

resultaat
Resultaat
 • BUSINESSPLAN VGG 2010
  • Totale aanpak voor:
   • Doelstellingen na 2010
   • Taken VGG 2010
   • Werkwijze VGG 2010
   • Tot op het niveau functieomschrijving en financiering
  • ALV november: begroting 2010 definitief

Steeds krachtiger bestuur in Groningen

vragen
Vragen?

Steeds krachtiger bestuur in Groningen