1 / 62

HERMANAS WERVIK

HERMANAS WERVIK. WELKOM. HERMANAS WERVIK. Voorstelling (nieuw) bestuur + toelichting Doelstellingen club Voorstelling celwerking Voorstelling ploegen Website Financieel Kalendergegevens Openstaande taken . HERMANAS WERVIK. Nieuw bestuur Waarom ?. HERMANAS WERVIK.

spencer
Download Presentation

HERMANAS WERVIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. HERMANAS WERVIK WELKOM

 2. HERMANAS WERVIK • Voorstelling (nieuw) bestuur + toelichting • Doelstellingen club • Voorstelling celwerking • Voorstelling ploegen • Website • Financieel • Kalendergegevens • Openstaande taken

 3. HERMANAS WERVIK • Nieuw bestuur • Waarom ?

 4. HERMANAS WERVIK Voorstelling Bestuur

 5. HERMANAS WERVIK • Nieuw bestuur • Jacqueline Pauwels voorzitter • Yvette Delbecque secretaris • Patrick Claeys penningmeester • Marianne Vanneste verantw sponsoring • Jean Paul Vandewinckele verantw animatie • Arnaut Deforce verantw sport • Marnick Vandepoele coördinator

 6. HERMANAS WERVIK • Nieuw bestuur • Jacqueline Pauwels voorzitter • Marnick Vandepoele coördinator Coördineren de activiteiten binnen de club en zorgen voor voldoende coordinatie tussen de diverse cellen Contact via 0475 /87 74 27 of via info@hermanaswervik.be

 7. HERMANAS WERVIK • Nieuw bestuur • Yvette Delbecque secretaris Molenstraat 69 Wervik Zorgt voor alle administratieve zaken mbt de sportieve kant van de club. O.a. spelerskaarten,verzekeringen, enz enz Contact via secretariaat@hermanaswervik.be

 8. HERMANAS WERVIK • Nieuw bestuur • Patrick Claeys penningmeester • Jean Paul Vandewinckele bekijkt omvorming vereniging naar VZW Zorgen voor de financiele administratie Contact via info@hermanaswervik.be

 9. HERMANAS WERVIK • Nieuw bestuur • Marianne Vanneste verantw sponsoring Zorgt voor de realisatie van de inkomsten via sponsoring via diverse formules en initiatieven Contact via sponsoring@hermanaswervik.be

 10. HERMANAS WERVIK • Nieuw bestuur • Jean Paul Vandewinckele & Patrick Claeys verantw animatie Zorgen voor plezier en goede sfeer binnen de club waardoor een uitstekende sfeer bestaat tussen spelers, trainers en sympathisanten en bestuur Contact via info@hermanaswervik.be

 11. HERMANAS WERVIK • Nieuw bestuur • Arnaut Deforce verantw sport Zorgt voor • de link tussen het bestuur, ouders en trainers. • verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de diverse ploegen • individuele opvolging van de speelsters • deelname aan tornooien edm. Contact via info@hermanaswervik.be

 12. HERMANAS WERVIK Wij zijn op zoek…

 13. HERMANAS WERVIK GEZOCHT Gemotiveerde VRIJWILLIGERS die onbaatzuchtig willen meehelpen aan één of meerdere activiteiten. Of die bepaalde (deel) taken op zich willen nemen. Profiel * sociaal en vriendelijk * bereid actief mee te werken * positief ingesteld * sterke interesse in sport

 14. HERMANAS WERVIK GEZOCHT Speelsters (of ex-speelsters) die (door omstandigheden (kwetsuur, zwangerschap enz)niet kunnen trainen of spelen en die willen meehelpen aan bepaalde activiteiten

 15. HERMANAS WERVIK Volley? Of meer dan dat?

 16. HERMANAS WERVIK * kwalitatieve club (niveau trainers,trainingen, enz) * groepsgevoel in een aangename familiale sfeer * positieve uitstraling én imago * volley = ploegsport --) TEAM PRIMEERT op individu * uitbouw jeugdwerking waardoor we in alle reeksen vertegenwoordigd zijn én blijven Doel : bredere basis uitbouwen

 17. HERMANAS WERVIK • Waarden * inzet voor de ploeg én de club * fair play en sportiviteit * discipline * een gezonde ambitie * engagement binnen ieders mogelijkheden * respect voor mens en materiaal

 18. HERMANAS WERVIK Huisstijl Gedetailleerd verslag binnenkort op de site (Hierbij enkele aandachtspunten)

 19. HERMANAS WERVIK • Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid op training of wedstrijden wordt uitsluitend de trainer gecontacteerd. • Bij afwezigheid van jeugdspelers (zonder voorafgaande verwittiging) worden de ouders verwittigd door de trainer of ploegverantwoordelijke

 20. HERMANAS WERVIK • Handdruk door speelsters a trainer bij aankomst én vertrek • Verplicht bijwonen (min 1x) van wedstrijd hoofdteam en vice versa • GEEN GSM edm in de zaal tijdens de wedstrijd én trainingen (apart verzamelen en afgeven a ploegverantwoordelijke) • Iedere speelster (1ste prov) is 1x scheidsrechter bij wedstrijd ‘kadetten’ • Na wedstrijd of training : terrein helpen opruimen • Drankbon? Water tijdens wedstrijd (niet op training) • Wassen kledij : door ouders van speelsters in volgorde van rugnummer

 21. HERMANAS WERVIK Voorstelling Celwerking • Team Animatie • Team Sport • Team Sponsoring

 22. HERMANAS WERVIK TEAM ANIMATIE

 23. HERMANAS WERVIK TEAM ANIMATIE • Verantwoordelijke(n) • Jean-Paul Vandewinckele • Patrick Claeys • Anderen • Pol Breine

 24. HERMANAS WERVIK TEAM ANIMATIE • Wat doen we ? • Organiseren van • Startmeeting (=vandaag) • Start seizoen : stage • 11/11/10 feest • Nieuwjaarsfeestje of nieuwjaarsreceptie (?) • Niet-volleybalactiviteit per team : voorstellen? • Afsluit seizoen (etentje,kaarting,huldigingen)

 25. HERMANAS WERVIK TEAM ANIMATIE • Wat doen we ? • Ev mee organiseren volleybaltornooi(en) • Ev mee organiseren netbaltornooi ism scholen • Ev mee organiseren Sivi • Ev mee organiseren beachballtornooi • Opmaak rangschikking in sporthal

 26. HERMANAS WERVIK TEAM ANIMATIE • Wij hebben nog andere medewerkers nodig !! • Interesse om mee te helpen of één van de taken op te nemen? • Wil verantwoordelijken aanspreken of mail naar info@hermanaswervik.be

 27. HERMANAS WERVIK TEAM SPORT

 28. HERMANAS WERVIK TEAM SPORT • Hoofdverantwoordelijke(n) • Arnaut Deforce • Andere leden • Alle trainers van Hermanas Wervik

 29. HERMANAS WERVIK TEAM SPORT • Wat doen we ? • Organiseren van • Regelmatige samenkomst trainers • Organiseren trainingen + inhoud hiervan • 1x/jaar individuele bespreking per speelster • Mee organiseren van Niet-volleybalactiviteit per team

 30. HERMANAS WERVIK TEAM SPORT • Wat doen we ? • Organiseren ‘stage’ bij opstart seizoen • Ev mee organiseren volleybaltornooi(en) • Ev mee organiseren netbaltornooi ism scholen • Ev mee organiseren Sivi • Ev mee organiseren beachballtornooi

 31. HERMANAS WERVIK TEAM SPONSORING

 32. HERMANAS WERVIK TEAM SPONSORING • Verantwoordelijke • Marianne Vanneste

 33. HERMANAS WERVIK TEAM SPONSORING • Wat doen we ? • We proberen voldoende gelden binnen te halen opdat de club het seizoen kan rondmaken + toekomst verzekeren • Hoe ? • Uitgifte wedstrijdblad met reclame • Opmaak publiciteitsborden • Bedrukking T shirts (later) • Verkoop kalender • Ev verkoopactie (geen kaarsen! Bijv pannekoeken) om kas te spijzen • Verdere info volgt

 34. HERMANAS WERVIK Wij hebben UW HULP nodig. Alleen kunnen we het niet.

 35. HERMANAS WERVIK TEAM SPONSORING • Wij rekenen op minimum 1 sponsor per aangeslotene ! • Indien aanbreng sponsoring > €500 (25eur korting op lidgeld) > €1000 (50eur korting op lidgeld) • Wil verantwoordelijke aanspreken of mail naar sponsoring@hermanaswervik.be

 36. HERMANAS WERVIK SPONSORING by Hermanas

 37. HERMANAS WERVIK Huidige situatie = CRACK

 38. HERMANAS WERVIK Toekomstige situatie = CRACK + vele anderen

 39. HERMANAS WERVIK Momenteel reeds toezegging van enkele sponsors : oa Crack, Debrouwer Consulting, Ds Engineering, Ice Mountain, Dexia, …

 40. HERMANAS WERVIK Wat vragen we jullie ? Info by Marianne

 41. HERMANAS WERVIK VOORSTELLING PLOEGEN

 42. HERMANAS WERVIK Taken • Trainer Naast trainingen en coaching verwachten we ook de opmaak van een wedstrijdverslag door te sturen naar info@hermanaswervik.be voor 20u zondagavond • Ploegverantwoordelijke Verbindingspersoon tussen bestuur, trainer en spelers • Terreinafgevaardigde

 43. HERMANAS WERVIK PRE MINIEMEN

 44. HERMANAS WERVIK -Trainer Anick Pauwels • Ploegverantwoordelijke Valerie Dury • Aanvang trainingen 17/08/2010 • Timing trainingen Iedere woensdag van 14u – 15u30 (terrein D) (bij afwezigheid : trainer verwittigen aub) • Thuiswedstrijd zaterdag om 13u • Zaal Terrein D • Start competitie zondag 26/09/10 10u30 Poperinge-Hermanas - Beker 23/10/10 16uHermanas-Tielt

 45. HERMANAS WERVIK KADETTEN

 46. HERMANAS WERVIK • Trainer Ulrike Deforce • Ploegverantwoordelijke Tony Delemar • Aanvang trainingen 17/08/2010 • Timing trainingen Iedere maandag 18u – 19u30 (terrein D) Iedere woensdag van 14u – 15u30 (terrein C) (bij afwezigheid : trainer verwittigen aub) • Thuiswedstrijd zaterdag om 16u • Zaal Terrein D • Start competitie zondag 26/09/10 10u Ledegem-Wervik • Beker (miniemen) 23/10/10 16u Hermanas-Tielt

 47. HERMANAS WERVIK 4de provinciale

 48. HERMANAS WERVIK Trainer Pepijn Deneut • Ploegverantwoordelijke Heidi Gesquiere • Terreinafgevaardigde Patrick Claeys • Scheidsrechter reserven x • Aanvang trainingen 06/08/2010 • Timing trainingen Iedere dinsdag 20u-21u30 (terrein B/C) Iedere donderdag 20u30-22u (ov) (terrein C) Iedere vrijdag 19u(ov) – 20u30 (terrein C) (bij afwezigheid : trainer verwittigen aub) • Thuiswedstrijd zaterdag reserven om 14u hoofdploeg om 15u30 • Zaal Terrein C

 49. HERMANAS WERVIK • Voorbereiding op seizoen • Start trainingen 06/08 • Looptraining 08/08 • Tornooi Bissegem 21/08 • Tornooi Marke 28/08 • Stage Wervicq sud zondag 12/09

 50. HERMANAS WERVIK Start competitie Zaterdag 25/09/10 MENEN-WERVIK Beker (enkel scholieren) geboortejaren ’94,’95,’96,’97 Zaterdag 23/10/10 16u45 Tielt-Hermanas

More Related