potencja badawczy work programme 2012 2013 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Potencjał Badawczy Work Programme 2012-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Potencjał Badawczy Work Programme 2012-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Potencjał Badawczy Work Programme 2012-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Potencjał Badawczy Work Programme 2012-2013. Ewa Kuśmierczyk Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Szkolenie dla pracowników Naukowych Politechniki Koszalińskiej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Potencjał Badawczy Work Programme 2012-2013


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
potencja badawczy work programme 2012 2013

Potencjał Badawczy Work Programme 2012-2013

Ewa Kuśmierczyk

Małgorzata Snarska-Świderska

Krajowy Punkt Kontaktowy

Programów Badawczych UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Polskiej Akademii Nauk

Szkolenie dla pracowników Naukowych Politechniki Koszalińskiej

Koszalin, 2 czerwca 2011 r.

fp7 regpot 2012 2013 1
FP7-REGPOT-2012-2013-1

Cele programu:

 • Wzmocnienie potencjału BRT wybranych jednostek badawczych w regionach konwergencji i peryferyjnych,
 • Wzmocnienie ich wkładu w zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny regionów,
 • Uwidocznienie ich i upowszechnienie ich doskonałości naukowej w ramach ERA,
 • Rozwój współpracy pomiędzy tymi jednostkami a doskonałymi centrami badawczymi z innych regionów UE oraz ustanowienie strategicznego partnerstwa pomiędzy nimi,
 • Komplementarność w stosunku do działań w ramach polityki spójności na lata 2007-2013.
slide4
Uczestnicy:

prywatna lub publiczna jednostka badawcza znaczących rozmiarów (wydział uniwersytetu, departament, instytut badawczy lub duże laboratorium) zatrudniająca co najmniej 10 stałych doświadczonych badaczy prowadząca prace badawcze najwyższej jakości o największym potencjale innowacyjnym.

Jednostki badawcze powinny mieć siedzibę w regionie konwergencji lub regionie peryferyjnym UE. Jednostka nie może być oddziałem lub filią organizacji mającej siedzibę w regionie konwergencji lub regionie peryferyjnym*.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Lista regionów może zostać rozszerzona zgodnie z umowami stowarzyszającymi kraje trzecie z 7 PR. Jednostki badawcze pochodzące z dowolnego regionu Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, FYROM, Czarnogóry, Serbii, Turcji oraz Galilea (Izrael) są uprawnionymi uczestnikami konkursu.

FP7-REGPOT-2012-2013-1

slide5

Regiony konwergencji

i regiony peryferyjne

Regiony konwergencji regiony UE o średnim dochodzie (ściślej: produkcie krajowym brutto na osobę) poniżej 75 % przeciętnej europejskiej

Regiony peryferyjne

Gujana francuska,

Gwadelupa, Martynika,

Reunion, Hiszpańska Wspólnota Autonomiczna Wysp Kanaryjskich, Azory i Madera.

slide6
1. Przedstawienie doskonałości naukowej oraz doświadczeń centrum badawczego:

Cele badawcze

Główne obszary badawcze

Przedstawienie osiągnięć badawczych centrum

Opis jednostki badawczej, w ramach której działają

Opis struktury organizacyjnej

Opis zasobów ludzkich

Opis infrastruktury badawczej

Krótkie CV kluczowych badaczy

Lista publikacji

Lista patentów

Współpraca badawcza z jednostkami krajowymi i zagranicznymi

Potencjał udziału w krajowych, europejskich i pozostałych programach badawczych

Analiza SWOT

Plan Działania

FP7-REGPOT-2012-2013-1

slide8
Plan Działania oparty na analizie SWOT obejmujący obowiązkowo:

Wymianę „know how” oraz wymianę doświadczeń pomiędzy jednostką badawczą i co najmniej 3 organizacjami partnerskimi z krajów UE.

Możliwość organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych warsztatów i konferencji oraz prowadzenia innych działań sieciujących i promocyjnych mających na celu zwiększenie rozpoznawalności instytucji na arenie międzynarodowej

Rekrutację doświadczonych naukowców oraz inżynierów i techników do obsługi zakupionego sprzętu badawczego;

Zakup i modernizację sprzętu badawczego;

Opracowanie strategicznego planu rozwoju własności intelektualnej(zarządzanie i ochrona IPR) oraz zwiększania możliwości tworzenia innowacji

oraz opcjonalnie:

„Mechanizm oceny”– po zakończeniu realizacji zadań przewidzianych w projekcie jakość prowadzonych badań oraz poziom infrastruktury badawczej jednostki badawczej oceniany jest przez międzynarodowych niezależnych ekspertów.

FP7-REGPOT-2012-2013-1

FP7-REGPOT-2012-2013-1

FP7-REGPOT-2012-2013-1

slide9
Zarządzanie własnością intelektualną i ochrona know-how

1. Opracowanie zasad ochrony praw własności intelektualnej

2. Szkolenia z zakresu ochrony praw własności intelektualnej

Networking z organizacjami partnerskimi w celu wspólnego wykorzystania wyników badań

Zatrudnienie managera d.s. własności intelektualnej

Zwiększanie innowacyjności

1. Zatrudnienie managera d.s. innowacyjności

Zwiększenie możliwości wdrożeń zgromadzonej wiedzy i technologii

Networking z użytkownikami końcowymi i z potencjalnymi partnerami wdrażającymi rezultaty badań

!!! Działania komercyjne nie są dozwolone

Plan Działania

- Strategiczny plan rozwoju własności intelektualnej i możliwości tworzenia innowacji

slide10
Plan Działania oceniany będzie pod kątem zgodności z:

Celami programu Potencjał Badawczy

Wnioskami płynącymi z analizy SWOT jednostki

Potrzeby wzmocnienia długotrwałego potencjału badawczego oraz zdolności innowacyjnych w oparciu o analizę stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju

Trwałość rezultatów projektu, zgodność z długookresową

strategią rozwoju centrum

FP7-REGPOT-2012-2013-1

FP7-REGPOT-2012-2013-1

FP7-REGPOT-2012-2013-1

slide11

IMPACT

 • Oddziaływanie projektu (expected impact):
  • Lepsza integracja z Europejską Przestrzenią Badawczą (długotrwałe partnerstwo z grupami badawczymi w Europie)
  • Wzmocnienie możliwości i potencjału badawczego (kapitał ludzki: liczba nowych badaczy i badaczy objętych szkoleniami; zasoby rzeczowe: nowoczesna aparatura badawcza) jak również jakość badań prowadzonych przez jednostkę badawczą)
  • Zwiększone możliwości efektywnego wpływu na rozwój regionalny i społeczny;
  • Zwiększenie uczestnictwa w 7PR i innych europejskich programach;
  • Wzmocnienie potencjału innowcyjnego
slide12
Budżet projektu: do 5 milionów Euro*.

Poziom dofinansowania: do 100%

refundacja kosztów pośrednich do 7% kosztów bezpośrednich

Koszty pośrednie: w projektach CSA ryczałt na koszty pośrednie wynosi maks. 20% kosztów bezpośrednich.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* w tym do 30% na zakup sprzętu badawczego (w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu badawczego może stanowić 45% budżetu projektu. UWAGA! W budżecie uwzględniamy tylko amortyzację zakupionego sprzętu.

FP7-REGPOT-2012-2013-1

slide14
1. OMICRON – Collegium Medium, Uniwersytet Jagielloński

Opening doors to excellence. Enabling OMICs high-thROughput techNologies

at theFaculty of Medicine Jagiellonian University Medical College

Koordynator: prof. dr hab. Maciej Małecki

Budżet całkowity projektu: 4 265 451 Euro

2. Projekt SENERES - Instytut Energetyki

Sustainable Energy Research and Development Centre

Koordynator: dr inż. Andrzej Sławiński

 Budżet całkowity projektu: 2 682 664 Euro

3. NOBLESSE –Instytut Chemii Fizycznej PAN

NanOtechnology, Biomaterials and aLternative Energy Source for ERA”

Koordynator: Prof. Robert Hołyst  

Budżet całkowity projektu: 3 305 673 Euro

FP7-REGPOT-2011

slide15
4. ATLAB  - Instytut Nauk Geologicznych PAN

Action Towards Laboratories Enhancement and Know-How Exchange For Advanced

Research on Geosystem

Koordynator: prof. Marek Lewandowski

Budżet całkowity projektu: 3 521 795 Euro

5. WULS Plant Health – Katedra Entomologii Stosowanej SGGW

Warsaw Plant Health Initiative

Koordynator: Katedra Entomologii Stosowanej SGGW

Budżet całkowity projektu: 4 466 897 Euro

FP7-REGPOT-2011

slide16
Dziękuję za uwagę

Osoby do kontaktu: dr Aleksander Bąkowskiabak@kpk.gov.plMałgorzata Snarska –Świderskamalgorzata.snarska@kpk.gov.plEwa Kuśmierczykewa.kusmierczyk@kpk.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy

Programów Badawczych UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Polskiej Akademii Nauk

ul. Żwirki i Wigury 81

02-091 Warszawa

tel: 0 22 828 74 83

fax: 0 22 828 53 70

e-mail: kpk@kpk.gov.pl