the tyler group expat connections blog l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barcelona kerken en kathedralen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barcelona kerken en kathedralen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Barcelona kerken en kathedralen - PowerPoint PPT Presentation


  • 182 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Barcelona kerken en kathedralen' - ridgemursman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
the tyler group expat connections blog

The Tyler GroupExpat Connections Blog

**Global Expat Connections in Barcelona Blog

barcelona kerken en kathedralen
**Barcelona kerken en kathedralen**

Hoewelertalrijkehistorischekerkenverspreid over de stad Barcelona, is het zondertwijfel de basiliekiktempelExpiatori de la SagradaFamilia, die steelt de show. Dezeomvangrijke rooms-katholiekekerkwerdontworpen door de handen van volbrachtCatalaanse architect en modernismeboegbeeldAntoni Gaudi en nu gelederenalseen UNESCO World Heritage Site, hoewel de structuureigenlijkonvolledig is en nooit in zijngeheelklaar was. Presenterenals de zetel van de aartsbisschop van Barcelona, is de kathedraal van het HeiligeKruis en St. Eulaliaeenandereopvallendegebouw.

slide3
Dezekathedraalwerdgebouwdtussen de jaren van 1298 en 1460, op de site van eenhistorischeVisigotischekapel. De neo-gotischevoorgevelwerdtoegevoegdenkelejaren later in 1870, wordtgebaseerd op eenorigineel 1408 ontwerp en beschikt over veleingewikkeldefuncties. In het bijzonderstaat het dakbekendomhaarontelbarewaterspuwers, die bestaanuiteen reeks van mythischewezens en dieren.
catedral de la santa creu ik santa eulalia kathedraal van het heilige kruis en st eulalia
CATEDRAL DE LA SANTA CREU IK SANTA EULALIA (KATHEDRAAL VAN HET HEILIGE KRUIS EN ST. EULALIA)
  • Adres: PlaSeu, 3, 08002, Barcelona, SpanjeSpanje
  • Tel: + 34 (0) 93 315 1554

GewijdaanEulali, eenpatroonheilige van de stad, de kathedraal van Barcelona is rijkelijkversierd en eenechtuniekzicht. Het interieur is groot en vol met originelekenmerken. Dit is eigenlijkéén van de enkelekerken in de stadniettewordenbeschadigd in burgeroorlogen. Met kapellen, prachtigegotischearchitectuur en veelinteressante graven bent u ookstaatvooreenbezoekaan het dak via stappen of een lift. Interessant, is het kloostergenaamd home door sommige 13 witteganzen, die binnen de ‘lettertype de les Oques’ (ook van de ganzenleven). Grote renovatiebegon in 1968 en duurdeietsmeerdanvierjaar.

catedral de girona kathedraal van girona
CATEDRAL DE GIRONA (KATHEDRAAL VAN GIRONA)
  • Adres: Plaça de la Catedral, Girona, Spanje

Kathedraal van Gironaligtietsmeerdaneenuur ten Noord-Oosten van Barcelona, op eenprachtigekerk met veleinteressantemogelijkheden, met inbegrip van eenmooiebarokkegevel. Veel van het gebouw is veranderd door de eeuwenheen en er is ookeen museum met velehistorischetentoonstellingen.

basiliek ik tempel expiatori de la sagrada familia
BASILIEK IK TEMPEL EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMILIA
  • Adres: Carrer de Mallorca, Barcelona, Spanje

Een van Barcelona’s belangrijkstetoeristischeattracties, de SagradaFamilia is heel prachtig. De achttorenspitsentorenhoog in de hemel, hoewelniet minder dan 18 torenspitsenoorspronkelijk door Gaudi bedachtwerden. Ditmiddeleeuwsekathedraal was nooithelemaalklaar en de bovenstetorenmoetdaadwerkelijkwordenzelfsgroter. Accentuerenopnemeneencrypte, museum en veleprachtigesculpturen – kijkuitvoor de stenenschildpadden die aan de basis van sommigekolommen. Rondleidingenzijnookbeschikbaar en dezekomenzeeraantebevelen.

  • Open: April tot en met augustus – 09: 00 tot 08: 00, maart en September tot oktober – 09: 00 tot 19: 00, November tot februari – 09: 00 tot 18: 00
  • Toegang: gratis
catedral de tarragona tarragona kathedraal
CATEDRAL DE TARRAGONA (TARRAGONA-KATHEDRAAL)
  • Adres: Placa de la Seu, Tarragona, Spanje

Gebouwdtussen 1171 en 1331, en eenweinigmeerdaneenuur ten westen van de stadgelegen, kathedraal van Tarragona ligt op de site van dezeRomeinsestadtempel en combineertzowelgotische en Romaansefuncties. Hoogtepuntenzijneenprachtigeklooster en bijzondergedetailleerde woodcarvings. Het interieur van de kathedraal is meerdan 100 meter / 328 meter in lengte.

egl sia de santa maria del mar
EGLÉSIA DE SANTA MARIA DEL MAR
  • Adres: Passeig del geboren, Barcelona, SpanjeSpanje

De Santa Maria kerkzondertwijfel is een van de stadbesteCatalaansegotiekkerken. Meer dan 500 jaargeledengebouwd, het interieurkannietoverdrevenwordenverfraaid, maardezekerk is goedgeproportioneerd en imposante. Concertenzijngeënsceneerdehier van tijd tot tijd en dezekunnen heel betoverende.