Vije e za prevenciju u lokalnim zajednicama novi izazovi
Download
1 / 17

Vijeće za prevenciju u lokalnim zajednicama Novi izazovi - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

Vijeće za prevenciju u lokalnim zajednicama Novi izazovi. Krunoslav Borovec MUP RH. Vijeće / koalicija za prevenciju = rješenje problema. Zajednica opterećena problemima/kriminalitetom. Apatičnost. Nedostatak kohezije. Nedostaje zajednička akcija. Zajednice … ključno za prevenciju.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vijeće za prevenciju u lokalnim zajednicama Novi izazovi' - ricky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vije e za prevenciju u lokalnim zajednicama novi izazovi

Vijeće za prevenciju u lokalnim zajednicamaNovi izazovi

Krunoslav Borovec

MUP RH


Vije e koalicija za prevenciju rje enje problema
Vijeće / koalicija za prevenciju = rješenje problema

Zajednica opterećena problemima/kriminalitetom

Apatičnost

Nedostatak kohezije

Nedostaje zajednička akcija


Zajednice klju no za prevenciju
Zajednice … ključno za prevenciju

Zajednice su sve manje:

 • sposobne opskrbiti pozitivan razvoj djece,

 • mijenjati svoje uloge i

 • posjedovati dovoljan i kvalitetan stupanj socijalne kontrole za djecu i mlade

 • visoke stope kriminaliteta mladih

 • zlostavljana djeca,

 • djeca koja “nisu dobro” u školi,

 • zlouporaba alkohola i droga kod mladih,

 • maloljetničke trudnoće/obitelji,

 • samoubojstava mladih

 • i drugi negativni indikatori

  (Whittaker, 1975; Garbarino, 1995).


Vije a za prevenciju u hrvatskoj
Vijeća za prevenciju u Hrvatskoj

126 vijeća osnovano od 2004. godine - uključujući gradove i općine

Akt na temelju kojeg se vijeća osnivaju su odluke tijela jedinica lokalne samouprave

Međuresorni pristup - Vijeća uključuju predstavnike gradske ili općinske vlasti, policije, socijalne skrbi, prosvjete, zdravstva, građana

Javno djelovanje


Struktura vije a
Struktura vijeća

Vijeće za komunalnu prevenciju u Gradu Varaždinu

Gradonačelnik Grada Varaždina (predsjednik Vijeća)

Predsjednik gradskog vijeća

Predsjednik Općinskog državnog odvjetništva

Predsjednik kolegija ravnatelja osnovnih škola Grada Varaždina

Zamjenik gradonačelnika

Predsjednik Općinskog suda

Predsjednik ravnatelja srednjih škola i učeničkog doma Varaždin

Načelnik Policijske postaje Varaždin

Predsjednik Prekršajnog suda

Predsjednik Udruge umirovljenika Grada Varaždina

Pročelnik upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada

Ravnatelj Centra za socijalnu skrb

Pročelnik državnog inspektorata područne jedinice Varaždin


To o ekujemo od vije a za prevenciju
Što očekujemo od vijeća za prevenciju?

 • Pružiti vodstvo i podršku nositeljima kriminalno-preventivnih aktivnosti na lokalnoj razini;

 • Koordinirati aktivnosti različitih službi, ustanova, udruga i skupina građana;

 • Osigurati rano prepoznavanje kriminala i drugih oblika devijantnih ponašanja kao i problema koji ih generiraju;

 • Pronaći najbolju praksu i osigurati njenu primjenu;

 • Osposobljavati za sudjelovanje u prevenciji kriminaliteta;

 • Kriminalno-preventivne programe učiniti dostupnima osjetljivim skupinama stanovništva;

 • Osigurati pouzdanost kriminalno-preventivnih programa;


Imbenici uspjeha njema ka iskustva
Čimbenici uspjeha – Njemačka iskustva

Iskorištavanje sinergijskih potencijala

Kreiranje lokalne politike

Umrežavanje resursa

Usmjerenje prema uzrocima i pristup rješavanja problema na licu mjesta

Mogućnost sudjelovanja građana kao konstitutivno obilježje lokalnog pristupa prevenciji

Ispitivanje javnosti kao ishodišna osnova

Prevencijski koncepti skrojeni prema mjeri

Inicijative usmjerene na socijalni prostor, dijelovima grada i četvrti


Obaveze gradona elnika na elnika
OBAVEZE GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA

Ugraditi odluke Vijeća za prevenciju u politiku na razini lokalne zajednice

Osigurati resurse

Provođenje preporuke vijeća kroz stručne službe, uprave u lokalnoj zajednici

Angažman visoko pozicioniranih predstavnika lokalne zajednice

Motivacija

Stvaranje operativne razine za provedbu preventivne politike


Pet razina modela rada lokalnih vije a za prevenciju
Pet razina modela rada lokalnih vijeća za prevenciju

Mobilizacija zajednice i stvaranja Vijeće za prevenciju;

Procjena rizičnih faktora u zajednici - identifikacija postojećih

resursa koji mogu odgovoriti na problem

Određivanje prioriteta među rizičnim faktorima temeljem procjene podataka

Odabir i implementacija preventivnih programa koji su usmjereni na prioritetne rizične faktore

Stalno praćenje rezultata i promjena u rizičnim faktorima

Gomez i drugi - 2005.


Model funkcioniranja koalicije
Model funkcioniranja koalicije

STAVOVI I ZNANJE

OBUKA I TEHNIČKA PODRŠKA

INTERNO I EKSTERNO FUNKCIO-

-NIRANJE

EFIKASNOST

REZULTATI

VIDLJIVI U ZAJEDNICI

SPREMNOST ZAJEDNICE

Teorijski model čimbenika koalicije ; Feinberg i drugi – 2004.


Ealuacija erf mup undp
EALUACIJA (ERF, MUP, UNDP)

 • Evaluacija potencijala

  - procjena postojećih potencijala Vijeća; ljudskih,

  stručnih, organizacijskih,

  - obilježja dostupnih preventivnih programa,

  - obilježja ciljanih skupina,

  - opis utvrđenih potencijala u odnosu na potrebe zajednice.

 • Evaluacija procesa implementacije intervencija i programa

 • Evaluacija ishoda intervencija i programa

  - Na temelju utvrđenih ishoda ocjenjivati o učinkovitosti cjelokupnog programa


Plestedi drugi – 1999.Procjena razine rizika
Procjena razine rizika

 • Javno dostupni podaci

 • Upitnici za ispitivanje javnosti

 • Podaci iz arhiva javnih službi

 • Epidemiološke studije

 • Druge kvalitativne metode


Teorija promjena
Teorija promjena

 • Potrebne su 2-5 godina za uočavanje promjena u rizičnim faktorima koji su prioritetni

 • 5 i više godina za uočavanje efekata na delikvenciju ili zlouporabu sredstava ovisnosti


Imbenici koji utje u na uspjeh prevencije u zajednici
Čimbenici koji utječu na uspjeh prevencije u zajednici

Redovito planiranje (raspored aktivnosti koje vode provedbi)

Podršku lokalne zajednice

Osigurana sredstva (financijska,materijalna)

Uspješan program …

Sposoban, stručan i motiviran tim ljudi

Mjerljivi rezultati

Suradnju sa svim dionicima

Razvijen sustav monitoringa tijekom provođenja i evaluacije učinjenog

Usmjerenost na stvarne potrebe

(dobra procjena potreba)

Bašić, 2009.ad