modificarea bugetului aprobat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modificarea bugetului aprobat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modificarea bugetului aprobat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Modificarea bugetului aprobat - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Updated on

Ministerul Finanţelor. Metodologia de elaborare a bugetului. Modificarea bugetului aprobat. Grupul ţintă: Formatorii APC. 2012. Conţinut. Tipuri de modificări ale bugetului Rectificarea bugetului Redistribuirea alocaţiilor bugetare Formatul modificării Gestionarea fondurilor de urgenţă

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Modificarea bugetului aprobat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
modificarea bugetului aprobat

Ministerul Finanţelor

Metodologia de elaborare a bugetului

Modificarea bugetului aprobat

Grupul ţintă: Formatorii APC

2012

con inut
Conţinut
 • Tipuri de modificări ale bugetului
 • Rectificarea bugetului
 • Redistribuirea alocaţiilor bugetare
 • Formatul modificării
 • Gestionarea fondurilor de urgenţă
 • Sumar
 • Surse informaţionale
tipuri de modific ri ale bugetului
Tipuri de modificări ale bugetului
 • Rectificarea bugetului – orice modificare a bugetului autorizată de Parlament sau consiliile locale
 • Redistribuiri ale alocaţiilor bugetare – modificări echilibrate ale bugetului autorizate de:
  • Guvern/ autoritatea executivă locală
  • Administratorul de buget
  • Autorităţile publice centrale
  • Instituţiile bugetare
rectificarea bugetului generalit i
Rectificarea bugetului –generalităţi
 • Numărul maxim de rectificări pe parcursul unui an bugetar este 2 – prima - nu mai devreme de 1 iulie, iar a doua – nu mai tîrziu de 15 noiembrie.
 • Rectificarea poate include:
  • estimări revizuite de venituri şi cheltuieli
  • estimări revizuite ale surselor de finanţare şi soldului
  • Rectificare asigură conformitatea cu principiile şi regulile bugetar-fiscale
  • Rectificarea nu poate include iniţiative noi de politici
  • Administratorul de buget decide lansarea procedurii de rectificare a bugetului
rectificarea bugetului proceduri formate
Rectificarea bugetului – proceduri, formate
 • Procedurile şi formatul sunt similare prezentării propunerilor de buget. Excepţia generală – lipsa limitelor şi afectarea performanţei programelor
 • Administratorul de buget decide nivelele implicate (autorităţile, instituţiile) în procedura de rectificare
 • Formatul de argumentare a propunerii de rectificare:
con inutul bugetului rectificat

1)Redistribuiri autorizate de Guvern/AEL (+/-)

2)Propuneri de rectificare

1)Redistribuiri autorizate de Guvern/AEL (+/-)

2)Propuneri de rectificare

Buget aprobat iniţial

Buget rectificat 2

Buget rectificat 1

Conţinutul bugetului rectificat
 • Administratorul de buget elaborează proiectul de lege/ decizie a rectificării bugetului, care include:
  • a) partea textuală care reglementează rectificările;
  • b) anexe la legea/decizia bugetară privind rectificarea bugetului;
  • c) nota informativă.
  • Relaţia între bugetul aprobat şi cel rectificat
adoptarea i implementarea legii deciziei de rectificare a bugetului
Adoptarea şi implementarea legii/ deciziei de rectificare a bugetului
 • AB este responsabil de prezentarea oricăror informaţii, argumentări în procesul de examinare
 • AB decide blocarea anumitor programe pentru a evita suprafinanţarea
 • Bugetul rectificat (∆) se dezagreghează în conformitate cu procedura prevăzută pentru bugetul iniţial. Dezagregării se supun modificările diminuate cu cele prevăzute de deciziile anterioare ale Guvernului/AEL, care deja au fost dezagregate
redistribuirea aloca iilor bugetare
Redistribuirea alocaţiilor bugetare
 • Cu autorizarea Guvernului ± 10% între APC şi între programele unei autorităţi
 • Cu autorizarea AB – între categoriile economice de cheltuieli (K2), fără majorarea cheltuielilor de personal şi modificarea investiţiilor capitale
 • Cu autorizarea APC – între instituţiile subordonate şi nivelele 3 şi 4 ale clasificaţiei economice
 • Instituţia bugetară - orice alte modificări necuprinse în categoriile specificate mai sus
redistribuiri autorizate de guvern
Redistribuiri autorizate de Guvern
 • Propunerile sunt iniţiate de APC şi se generalizează de MF, care întocmeşte şi prezintă proiectul de decizie
 • Propunerile sunt însoţite de note de argumentare privind impactul asupra performanţei, costurile, etc
 • Redistribuirile reprezintă valori relative faţă de ultimul buget aprobat (ţinind cont de rectificări)
 • După adoptare, redistribuirile se dezagreghează conform procedurii stabilite
reguli comune privind redistribuirile
Reguli comune privind redistribuirile
 • Balanţa redistribuirilor
 • Nemajorarea cheltuielilor de personal
 • Nediminuarea investiţiilor capitale
 • Existenţa soldului de alocaţii nevalorificate
 • Utilizarea resurselor colectate exclusiv de administratorii acestora
 • Neafectarea bugetelor autorităţilor independente
 • Respectarea cadrului de timp pentru validare
 • Dezagregarea conform procedurii generale
 • Blocarea alocaţiilor afectate de redistribuire
 • Stabilitatea sarcinii de performanţă a programelor
ierarhia consecutivitatea modific rii planului de aloca ii bugetare reprezentare schematic
Ierarhia (consecutivitatea) modificării planului de alocaţii bugetare – reprezentare schematică
g enerarea documentelor de modificare a planului de aloca ii
Generarea documentelor de modificare a planului de alocaţii

I - De sus în jos

AB

Org1

Org1

Org2

Org2

Org2

gestionarea fondurilor de urgen
Gestionarea fondurilor de urgenţă
 • Fondurile de urgenţă includ:
  • Fondul de rezervă – în cadrul bugetului de stat şi bugetele UAT
  • Fondul de intervenţie – doar în cadrul bugetului de stat
  • Se gestionează în baza regulamentelor aprobate de Guvern/ consiliile locale
  • Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale permite majorarea volumului Fondului de intervenţie cu donaţiile persoanelor fizice şi juridice
sumar
Sumar
 • Legea limitează numărul rectificărilor bugetare la 2 pe an.
 • Toate modificările bugetare se efectuează cu respectarea regulilor bugetar-fiscale şi limitelor macro-bugetare
 • Modificările bugetare nu se răsfrîng asupra performanţei programelor
 • Toate modificările comportă procedura de dezagregare
 • În procesul dezagregării, categoria modificărilor nu se schimbă
 • Limitele dezagregate nu necesită autorizare de la nivelul ierarhic superior
surse informa ionale
Surse informaţionale
 • Proiectul legii FPRBF, art: 58 şi 59
 • Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, capitolul X.