Uusien johtokuntien koulutus - PowerPoint PPT Presentation

ria-phelps
uusien johtokuntien koulutus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uusien johtokuntien koulutus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uusien johtokuntien koulutus

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
82 Views
Download Presentation

Uusien johtokuntien koulutus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Uusien johtokuntien koulutus Peltolan koulu 19.08.2009 rp

  2. Kodin ja koulun yhteistyö • Koulun on oltava yhteistyössä huoltajan kanssa niin, että he voivat osaltaan tukea lastensa tavoitteellista oppimista ja koulun käyntiä • (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet)

  3. Tavoitteet koulun perustehtävälle • Opetussuunnitelma OPS • Vantaan opetussuunnitelma • Koulun/alueen opetussuunnitelma • täydentävät suunnitelmat opetuksen eri aloilta • Lukuvuosisuunnitelma • strategia OPSn toteuttamisesta • yhteistyösuunnitelma • oppimisen edistymisen arviointi • johtokunta hyväksyy lukuvuosittain

  4. Tiedon välittäminen koulun toiminnasta • Lainsäädännön muutokset ja niiden vaikutus • Taloustilanteen muutokset ja sen vaikutus • Henkilöstömuutokset • Oppimisen edistymisen arviointi koulutasolla • Tapahtumat, projektit yms.

  5. Huolen puheeksiotto • Koulun esiin tuomia huolenaiheita • - esiin nousevia ilmiöitä, trendejä, ongelmia • - vaikuttamisen tarpeita • Huoltajilta nousevia huolenaiheita • - tiedon puutetta • - koulutyötä haittaavia asioita • - kannanottoja ja kansalaisvaikuttamista


  6. Yhteiset tapahtumat ja projektit • Opetustyöhön liittyvät tapahtumat , juhlat, retket tms. • Vanhemmuuden tukeminen • Kyläyhteisön yhdistäminen tms. • Positiivinen tiedottaminen (negatiivisistakin asioista)

  7. Huoltaja < > johtokunnan jäsen • Samat asiat - eri taso • *Huoltaja keskittyy ensisijaisesti yksilö- ja luokkatasolle • *Johtokunta työskentelee koulutasoisesti

  8. Esimerkkejä kokousasioista • Lukuvuosisuunnitelman valmistelu ja hyväksyminen • Taloussuunnitelma toteutuma tiedoksi • Perustaitoseulojen tulosten tarkastelu ja toimenpidesuunnitelma • Erilaisten kyselyjen tulosten esittely ja toimenpidesuunnitelma • Talousarvion esittely ja sen vaikutukset seuraavan lukuvuoden suunnitteluun • Seuraavan lukuvuoden suunnittelun esittely • Arviointia, kannanottoja yms.