slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Campagnes Rijksoverheid Feiten en beeldvorming PowerPoint Presentation
Download Presentation
Campagnes Rijksoverheid Feiten en beeldvorming

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22
rhonda-caldwell

Campagnes Rijksoverheid Feiten en beeldvorming - PowerPoint PPT Presentation

102 Views
Download Presentation
Campagnes Rijksoverheid Feiten en beeldvorming
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Campagnes RijksoverheidFeiten en beeldvorming Wim van der Noort & Daniëlle Koning

 2. Inhoud • 1. Wat vindt de burger van Postbus 51 campagnes? • 2. Zijn campagnes effectief? • 3. Toekomstige ontwikkelingen

 3. Op welke manieren het liefst informatie van de Rijksoverheid?

 4. Hoe bekend is Postbus 51? Spontane bekendheid 52% Geholpen bekendheid 99%

 5. Postbus 51/De Rijksoverheid geeft u informatie via tv-spots, radiospots, een internetsite en folders. Wat vindt u ervan dat u op die manier wordt geïnformeerd?

 6. Wat vindt u van Postbus 51 en de Rijksoverheid in het algemeen?

 7. Wat vindt u van de tv-spots van Postbus 51 en wat vindt u van (commerciële) tv-reclames?

 8. Vindt u dat u de TV-SPOTS van Postbus 51 te vaak, voldoende of te weinig op tv ziet? / Vindt u dat u te vaak, voldoende of te weinig RECLAME op tv ziet?

 9. 2. Zijn campagnes effectief?

 10. ‘Internetcriminelen zijn voortdurend op zoek naar uw persoonsgegevens. U kunt zelf veel doen om het hen moeilijk te maken. Ga naar nederlandveilig.nl voor hulp hierbij’

 11. aansprekend informatief duidelijk opvallend Communicatieve werking: • Bereik: - campagne: 97% - televisiespot: 89% - viral: 5 mln keer bekeken Waardering:7.4

 12. Doelstellingen Kennis:- internetcriminelen zijn uit op persoonlijke gegevens - vormen van internetmisbruik - maatregelen om internetmisbruik te voorkomen - www.nederlandveilig.nl voor informatie Houding: - u kunt zelf ook slachtoffer worden Gedragsintentie: - grotere bereidheid nemen maatregelen

 13. - in welke vormen komt internetmisbruik voor geld afschrijven van je rekening product aanschaffen op jouw naam Gedragsintentie: -meer bereidheid om maatregelen te nemen van 39% naar 49% Effecten • Kennis:- internetcriminelen zijn uit op persoonlijke gegevens Veel van de doelstellingen gerealiseerd van 20% naar 32%

 14. De totale effectiviteit van Postbus 51 Campagnes Kennis Houding Gedrag De kijk van de burger op overheidscommunicatie

 15. 3. Toekomstige ontwikkelingen De kijk van de burger op overheidscommunicatie

 16. Afbrokkelend vertrouwen in campagnes? De kijk van de burger op overheidscommunicatie

 17. De kijk van de burger op overheidscommunicatie

 18. Ontwikkelingen en uitgangspunten Minder campagnes Samenwerking bij uitvoering van campagnes Mediakeuze voor campagnes flexibeler Focus op transparantie en effectiviteit Vanaf juli 2012 definitief afscheid van Postbus 51 Burger kan blijven rekenen op betrouwbare en toegankelijke informatie De kijk van de burger op overheidscommunicatie

 19. In gesprek met de burger De kijk van de burger op overheidscommunicatie

 20. Bevindingen Overgang van afzenderschap Postbus 51 naar Rijksoverheid wordt logisch gevonden. “het is niet meer van deze tijd, daarom willen ze dingen veranderen” “het past bij transparant zijn” Rijksoverheid ziet men als serieuzer, meer gezag. Postbus 51 wordt gezien als ‘warmer’, staat dichter bij “rijksoverheid heb ik toch wel een beetje ontzag voor; postbus 51 komt wat coulanter over” “rijksoverheid is dwingender, postbus 51 is vrijblijvender” Implicaties voor de manier van communiceren?. “als overheid kun je niet grappig zijn vind ik” De kijk van de burger op overheidscommunicatie

 21. Bevindingen Jammer dat Postbus 51 verdwijnt. Breed draagvlak voor één afzender: Rijksoverheid. Unaniem van mening dat de overheid een campagne zou moeten voeren om aan te kondigen dat Postbus 51 als afzender verdwijnt. “ze moeten wel een spotje maken erover” “ze moeten het melden in de krant en de media” “laat ze maar een campagne maken” “eigenlijk zouden ze reclame moeten maken dat postbus 51 rijksoverheid wordt” “en maak gebruik van de gelegenheid om te laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan” De kijk van de burger op overheidscommunicatie

 22. De kijk van de burger op overheidscommunicatie