velkommen til e business n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til E-business PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til E-business

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
rhona

Velkommen til E-business - PowerPoint PPT Presentation

94 Views
Download Presentation
Velkommen til E-business
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til E-business

 2. Agenda, torsdag d. 26. januar • At være studerende på IT-Universitetet • Oplæg om E-business • Frokost • Arbejd på introprojekter og it-quiz

 3. At være studerende på ITU… • Rammerne, reglerne& regulativer • Livet som studerende på ITU • Muligheder indenfor studiet

 4. 1 Rammerne, regler & regulativer • Studieordning • ECTS • Merit og dispensation • Studiehåndbog

 5. Studieordning • Hvad er en studieordning? • Du kan tænke på den som din ansættelseskontrakt med universitetet. Den dikterer indhold, formål og formelle rammer for din uddannelse. Intranet > Study Guide > Curricula, credit transfer and exemptions Intranet > Studiehåndbogen > Studieordninger, merit og dispensation

 6. ECTS • European Credit Transfer System • En måde at beskrive arbejdsbelastning – ikke niveau! • En kandidat uddannelse : 120 ECTS point • Fuldtids studie: 30 ECTS pr. semester • Maksimum 37,5 ECTS p. semester

 7. Merit og dispensation • Du kan søge om merit eller dispensation hvis du tidligere har bestået et kursus eller projekt på andre institutioner på samme uddannelsesniveau. • Hvis du ønsker at det skal dække for et bestemt kursus på ITU skal indholdet være det samme i begge kurser. Intranet > Study Guide > Curricula, credit transfer and exemptions Intranet > Studiehåndbogen > Studieordninger, merit og dispensation

 8. Merit og dispensation • Forhåndsgodkendelse • Skal bruges, hvis du fx ønsker at tage et kursus uden for ITU. • Eksempelvis på CBS, i udlandet eller andet steds. Intranet > Study Guide > Curricula, credit transfer and exemptions Intranet > Studiehåndbogen > Studieordninger, merit og dispensation

 9. Meritog dispensation • Du kan søge om fritagelse for stort set alle regler, men...du har brug for kvalificerede argumenter og grunde! Intranet > Study Guide > Curricula, credit transfer and exemptions Intranet > Studiehåndbogen > Studieordninger, merit og dispensation

 10. Studiehåndbogen Intranet > Study Guide Intranet > Studiehåndbogen

 11. 2 Livet som Ebuss studerende • Kurser og projektarbejde • Arbejdet i grupper • Eksamener • Sammensætningskrav på Ebuss

 12. Forskellen mellem kurser og projekter • Kurser; • Organiseret af videnskabeligt personale • Forelæsninger hele semestret • Defineret med læringsresultater • Afsluttes med en eksamen

 13. Forskellen mellem kurser og projekter • Projekter; • Arrangeret af dig selv og en vejleder • ingen forelæsninger • Defineret af projekt aftale mellem dig, vejleder og studienævn • Afsluttes med en eksamen

 14. Projektklynger • …Og så en i midten • Forelæsninger hele semestret • Defineret projektaftale mellem dig, vejleder og studienævn • Afsluttes med en eksamen • Saml studerende, der udfører projekter inden for samme område • Projektklyngen er ikke en studie aktivitet i sig selv - de tilhørende projektet er

 15. Gruppearbejde • I løbet af dit studie vil du arbejde i mange grupper med mange forskellige mennesker • Arbejdet i grupper kan give mulighed for bedre resultater, og det afspejler den måde, du kommer til at arbejde efter du forlader IT-Universitetet

 16. Gruppearbejde • Men! Det er hårdt arbejde! Og kræver en vis tilvænning! • Et par gode tips: • Accepter hinandens forskelle (hvordan kan de styrkes?) • Juster forventning fra begyndelsen

 17. Gruppearbejde • Problemer under gruppearbejde sker ofte. Men kan løses! • Studie- og Karrierevejledningen tilbyder gruppemøder, som gør det muligt for grupper konstruktivt at bearbejde problemstillinger inden for grupperne

 18. Eksamener • Forskellige typer af eksamener: • Mundtlige • Skriftlige • Mundtlig med skriftligt arbejde • Typen og eksamenskravene er defineret i kursusbasen under det enkelte kursus Intranet > Study Guide > Examinations Intranet > Studiehåndbogen > Eksamener Intranet > Study Guide > Examinations Intranet > Studiehåndbogen > Eksamener

 19. Sammensætningskrav på Ebuss • Breddekrav: • 2 Business-kurser (benævnt B i kursusbasen) • 2 Tekniske-kurser (benævnt T i kursusbasen) • 1 Policy/jura-kursus (benævnt P i kursusbasen) • 1 Specialeforberedende kursus (SF23) + 7,5 ECTS projekter der dækker hvert fagområde = 22,5 ECTS projekter • Dybdekrav: • MAX. 37,5 ECTS introducerende studieaktiviteter • MIN. 15 ECTS videregående studieaktiviteter

 20. 3 Muligheder på studiet • Studier i udlandet / udveksling • Gæstestuderende • Praktikophold • Studiejob • Engager dig selv!

 21. Studier i udlandet / udveksling • Du kan tage et eller to semestre uden for Danmark på et internationalt universitet • En stor personlig oplevelse • International erfaring • Husk, at du som Ebuss studerende også kan benytte CBS’ udvekslingsaftaler!

 22. Gæste studerende • på et andet dansk universitet • du kombinerer dine studier på IT-Universitetet med moduler fra andre universiteter i Danmark • en måde at skabe en professionel profil

 23. Praktik hos en virksomhed • Dette er ikke muligt som led i dine studier!MEN! Du kan skrive et projekt i samarbejde med en virksomhed og få erfaring derigennem.

 24. Studiejob • Har du overvejet at få et studiejob? • Har du allerede et? • Er det relevant for dit studie? • Har du nok fritid til det? • En måde at networke • Opbygning af et CV / erfaringTest din uddannelsesmæssige færdigheder i praksis og det virkelige liv!

 25. Engager dig selv • Mød andre studerende og få engageret dig i de studerendes initiativer • Ekstra fritidsaktiviteter ser godt ud på dit cv Blive valgt! • Bestyrelse • Studienævn • Fagområde holdet itu.dk/election itu.dk/valg

 26. ?

 27. Brug ’studiestarts- guiden’