1 / 7

Coulutuscoctail 25.10.2013

Coulutuscoctail 25.10.2013. Uutta Tredussa. Uudet koulutukset syksy 2014 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi , asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, pk , Lempäälän toimipiste (20)

rhett
Download Presentation

Coulutuscoctail 25.10.2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Coulutuscoctail 25.10.2013

  2. Uutta Tredussa • Uudet koulutukset syksy 2014 • Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, pk, Lempäälän toimipiste (20) • Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, sisustusala/sisustustekstiili, pk, Lempäälän toimipiste (18) • Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, yo, Hepolamminkadun toimipiste (18) • Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja, yo, Santalahdentien toimipiste (16) • Englanninkielinen hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, vastaanottovirkailija, yo, Santalahdentien toimipiste (erillishaku 17.2.-14.3.2014 ) (18)

  3. Uutta Tredussa • Muutokset koulutuksissa • Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto siirtyy kokonaan Koivistontien toimipisteestä Åkerlundinkadun toimipisteeseen • Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk, er, kiinteistönhoitaja, pk, Lempäälän toimipiste, ei ala syksyllä 2014 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi, pk, Sammonkadun toimipiste, ainoastaan käytön tuen koulutusohjelma tarjolla syksyllä 2014 (25)

  4. Uutta Tredussa • Hakeminen • Ammatilliset yhdistelmätutkinnot • Haku tapahtuu Santalahdentien toimipisteeseen ko. perustutkintoon • esim. tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintoon voi yhdistää liiketalouden perustutkinnon • Kiinnostus kahden tutkinnon suorittamiseen kysytään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä • Ammatillinen tutkinto ja lukio-opinnot • Haku tapahtuu perustutkintoon • Yhteishaussa kysytään kiinnostus lukio-opintoihin • Kiinnostus lukio-opintojen suorittamisesta varmistetaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä • Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto (4 lukioainetta) • Ammatillinen perustutkinto, aikuislukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto • Yo-pohjainen koulutus • yo-ryhmät • yo-kiintiöt

  5. Uutta Tredussa • Ammatillinen erityisopetus Pienryhmäopetusta järjestetään tarvittaessa seuraavissa perustutkinnoissa/toimipisteissä • Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki, Åkerlundinkadun toimipiste • Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja, Hepolamminkadun toimipiste • Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja, Hepolamminkaduntoimipiste • Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari, Hepolamminkadun toimipiste • Hakeutuminen tapahtuu yhteishaussa kyseisen toimipisteen perustutkintoon (huom! vakun haku erillishakuna) • Suosittelemme hakijalle tutustumisjaksoa sekä käyttämään harkinnanvaraista hakua (harkintaan perustuva valinta Tredun Hakuopas s. 12)

  6. Uutta Tredussa • Pääsy- ja soveltuvuuskokeet • jaossa erillinen taulukko • maksullinen (sote ja turvavallisuusala) • Tutustuminen • Hakuopas 2014 http://www.e-julkaisu.fi/tredu/hakuopas-2014/ Lisätietoja opinto-ohjaajiltamme

  7. Kaikki ammatillinen koulutus nyt samalla kartalla.

More Related