Seachtain na Gaeilge 2013 - PowerPoint PPT Presentation

seachtain na gaeilge 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seachtain na Gaeilge 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seachtain na Gaeilge 2013

play fullscreen
1 / 127
Seachtain na Gaeilge 2013
179 Views
Download Presentation
rheanna
Download Presentation

Seachtain na Gaeilge 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seachtain na Gaeilge 2013 Tráth na gCeist © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 2. Seachtain na Gaeilge 2013 Babhta 1 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 3. Babhta 1 Ceist 1 Cén dath atá ar an ngrian? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 4. Babhta 1 Ceist 2 Cad a itheann Bugs Bunny? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 5. Babhta 1 Ceist 3 Cén t-ainm a bhíar an ubh a thit as an mballa sa rann do pháistí? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 6. Babhta 1 Ceist 4 Cé mhéad lá atá i mí Meán Fómhair? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 7. Babhta 1 Ceist 5 Cad é an sliabh is airde ar domhan? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 8. Babhta 1 Ceist 6 Fíornóbréagach: Is é MicheálÓ hUiginn an Taoiseach? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 9. Seachtain na Gaeilge 2013 Babhta 2 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 10. Babhta 2 Ceist 1 Cén dath atá ar féar sa ghairdín? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 11. Babhta 2 Ceist 2 Fíornóbréagach: TáPáircan Chrócaigh i mBaileÁthaCliath? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 12. Babhta 2 Ceist 3 Cad is ainm do pháiste an changarú? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 13. Babhta 2 Ceist 4 Cé hí seo? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 14. Babhta 2 Ceist 5 Cé atá níos óige: leanbh nó seanbhean? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 15. Babhta 2 Ceist 6 Cadisainm dom: bhuaighmébonnóir ag dornálaíocht d’Éire snahOilimpicí i Londain i 2012? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 16. Seachtain na Gaeilge 2013 Babhta 1 Freagraí © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 17. Babhta 1 Freagraí Ceist 1 Céndathatáar an ngrian? Buí/Oráiste © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 18. Babhta 1 Freagraí Ceist 2 Cad a itheann Bugs Bunny? Cairéid © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 19. Babhta 1 Freagraí Ceist 3 Cén t-ainm a bhíar an ubh a thit as an mballa sa rann do pháistí? HumptíDumptí © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 20. Babhta 1 Freagraí Ceist 4 Cémhéadláatá i míMeánFómhair? 30 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 21. Babhta 1 Freagraí Ceist 5 Cad é an sliabhisairdeardomhan? Sliabh Everest © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 22. Babhta 1 Freagraí Ceist 6 Fíornóbréagach: Is é MicheálÓ hUiginn an Taoiseach? Bréagach © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 23. Seachtain na Gaeilge 2013 Babhta 3 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 24. Babhta 3 Ceist 1 Cén spórt a imríonn Rory Mc Ilroy? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 25. Babhta 3 Ceist 2 Cén sráid ina bhfuil Ernie, Bert, Kermit agus Miss Piggy ina chónaí? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 26. Babhta 3 Ceist 3 Cad é an focal as áit: banana, borróga, bínse, burgar? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 27. Babhta 3 Ceist 4 Deireanntú « Arrivederci » in Iodáilis, cad a deireanntú as Gaeilge? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 28. Babhta 3 Ceist 5 Cuir na focailseo in ord aibítre: naoi, sé, cúig, deich, ceathair? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 29. Babhta 3 Ceist 6 Sa bhíobla, cé hé deartháir Abel? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 30. Seachtain na Gaeilge 2013 Babhta 2 Freagraí © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 31. Babhta 2 Freagraí Ceist 1 Céndathatáarféar sa ghairdín? Glas © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 32. Babhta 2 Freagraí Ceist 2 Fíornóbréagach: TáPáircan Chrócaigh i mBaileÁthaCliath? Fíor © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 33. Babhta 2 Freagraí Ceist 3 Cadisainm do pháiste an changarú? Joey © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 34. Babhta 2 Freagraí Ceist 4 Céhíseo? EmeliSandé © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 35. Babhta 2 Freagraí Ceist 5 Céatáníosóige: leanbhnóseanbhean? Leanbh © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 36. Babhta 2 Freagraí Ceist 6 Cadisainm dom: bhuaighmébonnóir ag dornálaíocht d’Éire snahOilimpicí i Londain i 2012? Katie Taylor © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 37. Seachtain na Gaeilge 2013 Babhta 4 © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 38. Babhta 4 Ceist 1 Cénmí a thagann tar éisMeitheamh? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 39. Babhta 4 Ceist 2 Cé mhéad Teletubby atá ann? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 40. Babhta 4 Ceist 3 Cad is ainm do dheartháir Peppa Pig? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 41. Babhta 4 Ceist 4 Cén féasta a bhíonn ar siúl ar 17ú Márta gach bliain? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 42. Babhta 4 Ceist 5 Cé a thiomáineanntarracóir: múinteoir, fear an phoistnófeirmeoir? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 43. Babhta 4 Ceist 6 Cé hé an moltóir as Sligeachatáar « The Voice of Ireland »? © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 44. Seachtain na Gaeilge 2013 Babhta 3 Freagraí © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 45. Babhta 3 Freagraí Ceist 1 Cénspórt a imríonnRory Mc Ilroy? Gailf © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 46. Babhta 3 Freagraí Ceist 2 Cénsráidinabhfuil Ernie, Bert, Kermitagus Miss Piggyinachónaí? SráidSesame © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 47. Babhta 3 Freagraí Ceist 3 Cad é an focal as áit: banana, borróga, bínse, burgar? Bínse (níféidir é a ithe) © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 48. Babhta 3 Freagraí Ceist 4 Deireanntú « Arrivederci » in Iodáilis, cad a deireanntú as Gaeilge? Slán/SlánLeat © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 49. Babhta 3 Freagraí Ceist 5 Cuir na focailseo in ord aibítre: naoi, sé, cúig, deich, ceathair? ceathair, cúig, deich, naoi, sé © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com

 50. Babhta 3 Freagraí Ceist 6 Sa bhíobla, cé hé deartháir Abel? Cain © Seomra Ranga 2013 www.seomraranga.com