dialogkonferansen bergen 14 05 2014 avdelingsleder rita brokstad n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dialogkonferansen Bergen 14.05.2014 Avdelingsleder Rita Brokstad

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Dialogkonferansen Bergen 14.05.2014 Avdelingsleder Rita Brokstad - PowerPoint PPT Presentation


  • 69 Views
  • Uploaded on

Dialogkonferansen Bergen 14.05.2014 Avdelingsleder Rita Brokstad. Innovasjon Norge Realiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet. 3 400 000 000 kroner årlig. Flere gode gründere. Flere vekstkraftige bedrifter. Flere innovative næringsmiljø.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dialogkonferansen Bergen 14.05.2014 Avdelingsleder Rita Brokstad' - rhea


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innovasjon norge realiserer verdiskapende n ringsutvikling i hele landet
Innovasjon NorgeRealiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet

3 400 000 000 kroner årlig

Flere gode gründere

Flere vekstkraftige bedrifter

Flere innovative næringsmiljø

42oppdragsgivere fra Fylkeskommunene, NHD, LMD, KRD, FKD og UD

750medarbeidere i Norge og internasjonalt

9 000prosjekter der vi har levertkompetanse eller finansiering

verkt ykassen

MESSER

DELEGASJONER

REISELIV

NCE

ARENA

Bedriftsnettverk

IPR

DESIGN

EEN

HØYVEKST

GET

FRAM

Verktøykassen

Finansiering

Profilering

Nettverk

Kompetanse

Rådgivning

fra gryende id til markedssuksess
Fra gryende idé til markedssuksess

Oslo børs

Venture Capital & PE

Business Angels

Såkornfond

Kommersielle kilder

Investinor

MILJØTEK

Etablererstipend

INs risikolåneordning

IFU -OFU

Forskningsmidler

Internasjonal vekst

Distriktsutviklingsmidler

Forny

Ikke-kommersielle kilder

BIA

Skattefunn

Skatteinsentiv

Idé

Utvikling

Kommersialisering

Vekst

slide5

20 % for SMB18 % for store bedrifter

norske bedrifter som har/planlegger FoU-prosjekter

såfremt prosjektet kvalifiserer

22 MNOK pr år =

sum egenutført (maks 8 mnok) og innkjøpt FoU

slide6

You’ve got to startwith the customer experience and work back to the technology – not the other way round

Steve Jobs

ifu ofu strategist verkt y for markedsstyrt forretningsutvikling
IFU/OFU – Strategist verktøy for markedsstyrtforretningsutvikling
hva er ofu
Hva er OFU?

En kontrakt mellom en offentlig virksomhet og en privat aktør hvor formålet er å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste.

Den offentlig kunden har et behov som ikke dekkes av tilbudet i markedet. Leverandøren har kompetanse til å utvikle en innovativ løsning.

Skal stimulere til tett FoU-samarbeid og gi økt konkurransekraft for alle parter.

Foto: CC by KaVass

offentlige har innkj psunntak foa for
Offentlige har innkjøpsunntak (FOA & FOR)

Grunnvilkår:

  • Det må være en forsknings- og utviklingstjeneste

I tillegg må ett av vilkårene være oppfylt:

  • Oppdragsgiver betaler ikke fullt ut for tjenesten eller
  • Tjenesten tilfaller ikke fullt ut oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet

=> En offentlig virksomhet kan inngå OFU-kontrakt med en bedrift uten å kunngjøre en konkurranse på Doffin/Ted & uten å gjennomføre anskaffelsesprosedyreiht forskriftene.

slide10

Prekommersiell utviklingsfase OFU/IFU

Kommersiell fase

Idéfase/forundersøkelse

FoU prototyp

Industriell prototyp/

nullserie

Volumproduksjon

Industrialisering av prototyp (nullserie)

Kreativ idéfase, forundersøkelse

FoU-prototyp

Volumproduksjon

Det IN kan bidra med

Det IN kan bidra med

Det IN kan bidra med

Hovedprosjekt – IFU/OFU

Annen finansiering

Forprosjekt – IFU/OFU

Foto: CC by JustinPoulsen

finansiering av ifu ofu prosjekter

Innovasjon Norge

Pilotkunde

Leverandør

Finansiering av IFU/OFU prosjekter

Den offentlige støtten gis som hovedregel til leverandørbedriften

EØS-regelverket for statsstøtte

For tilskudd ≥ 4 mnokskal SkatteFunn utnyttes først

risikoavlastning gjennom tilskudd
Risikoavlastning gjennom tilskudd

Miljøteknologi-ordningen

1

FoU-kostnader til å planlegge, investere i og teste pilot- og demonstrasjonsanlegg

2

Bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg som overgår EU-standard

dessuten minner vi om risikol n
Dessuten minner vi om: Risikolån

Gjennom lån kan Innovasjon Norge dele risiko og bidra til at prosjektet finner god finansiering til fornuftige betingelser

PRIS

Høy

Lån med svak eller ingen

reell pantesikkerhet

Risikolån/garanti

Pantelån, med relativt god sikkerhet

Markedslån

RISIKO

Høy

Lav

bergensbadet innovativt sykehusbad
Bergensbadet – innovativt sykehusbad

Svært arealsparende (ca4 m2)

Universell tilgjengelighet

Meget god funksjonalitet

  • =>
  • Lavere investeringskostn. for sykehuset
  • Bedre driftsøkonomi -¨-
  • Økt sikkerhet/verdighet for pasienten

IN tilskudd: 1,4 mnokBano og 1,5 mnok Haukeland Univ. sykehus

slide15

NORLED-konsortium

Med 27 millioner kroner i tilskudd fra Miljøteknologiordningen utvikler sju selskaper en el-ferge som vil trafikkere strekningen Oppedal-Lavik fra 2015. Samarbeidet utløste ekstra 15 % tilskudd.

takk for oppmerksomheten
Takk for oppmerksomheten

Rita.Brokstad@innovasjonnorge.no

Mobil: +47 905 32 287