aktivity t pro obdob let 2014 a 2015 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktivity ČTÚ pro období let 2014 a 2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktivity ČTÚ pro období let 2014 a 2015

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Aktivity ČTÚ pro období let 2014 a 2015 - PowerPoint PPT Presentation

renee
89 Views
Download Presentation

Aktivity ČTÚ pro období let 2014 a 2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aktivity ČTÚ pro období let 2014 a 2015 Marek Ebert, ČTÚ „Digitální budoucnost krok za krokem“ Praha 14. října 2013

 2. Datové služby jako předpoklad „Digitální budoucnosti“ Vývoj počtu širokopásmových přístupů k síti Internet podle jednotlivých technologií (stav ke konci roku 2012) Zdroj: Zpráva o vývoji trhu, ČTÚ, září 2013

 3. Datové služby jako předpoklad „Digitální budoucnosti“ Zastoupení technologií na trhu širokopásmových přístupů k síti Internet (stav ke konci roku 2012) Zdroj: Zpráva o vývoji trhu, ČTÚ, září 2013

 4. Rozvoj 4G sítí a služeb • Dokončení Aukce kmitočtů (počátek roku 2014) • A následně • Kontrola plnění rozvojových kritérií z hlediska • - pokrytí území (30 měsíců, 5 let a 7 let) • - kvality služby (datové rychlost) • - zveřejňování kontrolních zjištění • Poučení z pomalého rozvoje sítí a služeb UMTS • (ještě v roce 2010 pokrytí území jen 4 – 26%)

 5. Datové služby jako předpoklad „Digitální budoucnosti“ Zastoupení technologií na trhu širokopásmových přístupů k síti Internet (stav ke konci roku 2012) Zdroj: Návrh analýzy trhu č. 4, ČTÚ, říjen 2013

 6. Datové služby jako předpoklad „Digitální budoucnosti“ Dostupnost FTTx (stav na konci roku 2012) Zdroj: Návrh analýzy trhu č. 4, ČTÚ, říjen 2013

 7. Podpora NGA • Program podpory výstavby NGA sítí • Dokončení programu podpory a zajištění financování (část výnosu z Aukce (?)) • Vytvoření portálu dostupnosti NGA infrastruktury • Další ... • Registr pasivní infrastruktury (RPI) • Stavební legislativa a další podmínky výstavby

 8. Analýzy relevantních trhů • ART 5 a 4 • Uložení povinnosti přístupu do pasivní infrastruktury (včetně nenasvícených vláken) • Zpřístupnění „optiky“ bez cenové regulace • Dokončení III. kola ART • Pro národní projednání zbývají: • ART 1, ART 6 a nově ART 3 a 7 • Dokončení ART 8 (nová konzultace) • Změna systému sběru dat

 9. Neutralita služeb - očekávání uživatelů Řízení datového provozu • Stanovení „Obecných pravidel“ a jejich zveřejnění • Stanovení základních parametrů kvality datových služeb (změna „OOP14“) • Metodika měření parametrů kvality datových služeb, dostupnost informací pro spotřebitele

 10. Ochrana spotřebitele ČTÚ považuje za důležité pokračovat v aktivitách ve vztahu k: • Souladu smluvních podmínek s požadavky zákona • Dostatečné transparentnosti podmínek poskytovaných služeb • Možnosti jednoduchého srovnání kvality poskytovaných /nabízených služeb A uvolnění kapacity na řešení problému s kvalitou služeb, což i nadále vyžadujepřesun agendy „nezaplacených úhrad“ mimo ČTÚ

 11. A další …. Ještě více přátelský, otevřený a „digitální“ ČTÚ • Realizace projektu „Open data“ ke zpřístupnění dat o/z činnosti ČTÚ • Rozvoj elektronizace podání, a vyřizování podnětů a žádostí • Zveřejnění Hlavních úkolů, včetně termínů klíčových milníků na jednotlivá pololetí (předvídatelnost regulačních aktivit)

 12. Děkuji za pozornost