Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane INFORMACYJNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE

play fullscreen
1 / 25
Dane INFORMACYJNE
76 Views
Download Presentation
rendor
Download Presentation

Dane INFORMACYJNE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dane INFORMACYJNE • Nazwa szkoły: • Gimnazjum w Wyszkach • ID grupy: • 96/52_P_G1 • Opiekun: • Aneta Topczewska • Kompetencja: • Przedsiębiorczość • Temat projektowy: • Na dywaniku w gabinecie dyrektora • Semestr/rok szkolny: • Semestr 2 2010/2011

 2. Niniejszą prezentacją zamykamy II semestr naszej pracy w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje”. Chcemy w niej pokazać efekty naszych działań. Składa się ona z dwóch części. Pierwsza dotyczy zagadnień związanych z autoprezentacją, rozmową kwalifikacyjną oraz językiem ciała. Część druga to fotograficzny zapis pracy naszej grupy.

 3. OD AUTOPREZENTACJI DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

 4. AUTOPREZENTACJA (samoprezentacja) • Jest ona ściśle związana z samooceną. • Osoby o wysokiej samoocenie mają tendencję do pozytywnej, dodatniej autoprezentacji. Natomiast jednostki o niskiej samoocenie wykazują skłonność do wycofywania się, unikania sytuacji, w których uwaga skupiona jest na nich - przejawiają autoprezentację obronną.

 5. autorytet • To osoba lub instytucja ciesząca się powszechnym szacunkiem, zwykle pełniąca odpowiedzialne funkcje. • Do rangi autorytetów podnoszeni są czasem ludzie znani z telewizji czy popularnych czasopism. Wśród nich zdarzają się jednostki wybitne. Znacznie częściej w mediach występują postacie, które należy określić jako autorytety pozorne.

 6. Efekt pierwszego wrażenia • Efekt pierwszego wrażenia to nasza własna teoria na temat drugiej osoby, spojrzenie na jej osobowość w pierwszych minutach, a nawet sekundach kontaktu. • Często jest tak, że pierwsze wrażenie pozostaje trwałe i trudno je zatrzeć. Nie lubimy zmieniać swoich przyzwyczajeń i przyznawać się do pomyłki nawet przed samym sobą.

 7. Rozmowa kwalifikacyjna (pierwsze spotkanie)

 8. Podczas rozmowy znaczenie mają:

 9. Porozumiewamy się poprzez: • KOMUNIKACJĘ WERBALNĄ W 35% • Polega ona na przekazywaniu informacji za pomocą słów - ustnie lub pisemnie • KOMUNIKACJĘ NIEWERBALNĄ W 65% • Polega ona na przekazywaniu informacji za pomocą gestów, mimiki, postawy ciała, tonu głosu i tempa mówienia.

 10. Co mówią gesty? • Wyprostowany palec wskazujący podkreśla wagę wypowiadanych słów. Ma także zmusić słuchacza do uległości. • Ręce rozłożone w bok, uniesione ramiona oraz skierowane w górę oczy sugerują niepewność i niewiedzę rozmówcy.

 11. Dłonie układane w „wieżyczkę” u osób wyrażających swoją opinię lub przedstawiających pomysły oznaczają pewność wygłaszanych poglądów. • Ręce skrzyżowane na piersiach- tzw. postawa zamknięta- wyrażają nieufność i brak akceptacji słów wypowiadanych przez rozmówcę.

 12. Zasady wystąpień publicznych • Zaskakiwanie i mówienie o ciekawych sprawach • Zmienianie tempa i rytmu mówienia • Korzystanie z danych szans • Utrzymywanie kontaktu wzrokowego • Odpowiadanie na pytania • Efektowne zakończenie

 13. Pytania, które warto zadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej • Jakie będą moje obowiązki związane z pracą na tym stanowisku? • Jaki jest poziom płac w firmie? • Czy na stanowisku wymagane jest noszenie jakiegoś specjalnego ubrania? • Jak wygląda dzień pracy na danym stanowisku? • Czy będę pracował/a w zespole i z jakimi ludźmi?

 14. NASZA GRUPA

 15. TAK PRACUJEMY NA ZAJĘCIACH

 16. UCZESTNICY PROJEKTU • Mateusz Marian Budlewski, Patryk Mieszczyński, Anita Olendzka, Agnieszka Mierzwińska, Joanna Godlewska, Paulina Dec, Paulina Trzeszczkowska, Magdalena Pierzchało, Anna Topczewska, Martyna Chomicka, Agnieszka Sawoniuk • OPIEKUN: Aneta Topczewska

 17. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ