Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji
Download
1 / 29

Przegląd wypadków dla rurociągów z udziałem niebezpiecznych substancji - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

Przegląd wypadków dla rurociągów z udziałem niebezpiecznych substancji. M. Borysiewicz A. Furtek S. Potempski. Ź ródła informacji:. European Gas Incident Group, US Department of Transportation, CONCAWE ( the oil companies' European organisation for environment, health and safety. )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Przegląd wypadków dla rurociągów z udziałem niebezpiecznych substancji' - renate


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Przegl d wypadk w dla ruroci g w z udzia em niebezpiecznych substancji

Przegląd wypadków dla rurociągów z udziałem niebezpiecznych substancji

M. Borysiewicz

A. Furtek

S. Potempski

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.pl


R d a informacji
Ź niebezpiecznych substancjiródła informacji:

  • European Gas Incident Group,

  • US Department of Transportation,

  • CONCAWE (the oil companies' European organisation for environment, health and safety.)

  • VNIIGAS (Russian Gas Research Institute),

  • FACTS-TNO (TNO Environment, Energy and Process Innovation, the Netherlands)

  • opracowania przygotowane przez Major Accident Hazard Bureau JRC Ispra

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.pl


Prezentacja jest przegl dem wypadk w zarejestrowanych przez operator w w ruroci gach l dowych
Prezentacja jest niebezpiecznych substancjiprzeglądem wypadków zarejestrowanychprzez operatorów w rurociągach lądowych

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.pl


Definicja

DEFINICJA niebezpiecznych substancji

Rurociąg definiujemy jako rurę lub system rur służących do przekazywania niebezpiecznych substancji do lub z instalacji. Rurociągi zawierają stacje pompujące i inne punkty lub wyposażenie będące ich integralną częścią.

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.pl


Sieci ruroci g w

Sieci rurociągów niebezpiecznych substancji

Gaz ziemny

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.pl


Egig the european gas incident group
EGIG niebezpiecznych substancjiThe European Gas Incident Group

Rozwój długości, ekspozycji i przepustowości w latach 1964 –1995

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.pl


Ekspozycja niebezpiecznych substancjisystemu transmisji gazu w funkcji średnicy głównej sieci EGIG

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.pl

Niebezpieczne ciecze średnicy

(ropa i chemikalia)

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.plDługość lądowych rurociągów transmitujących ropę średnicy

w Europie Zachodniej

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.plP średnicyrzemysł rurociągów gazu i ropy naftowej zdefiniował kilka typów wypadków w zależności od ich przyczyn [EGIG, 1993; US DOT OPS, 1991, CONCAWE, 1996].

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.pl


1. W średnicypływy zewnętrzne2.      Korozja3.      Błędy konstrukcyjne, wady mechaniczne lub materiałowe4.      Ruchy ziemi lub inne naturalne niebezpieczeństwa5.      Błędy operacyjne6.      Inne lub nieznane przyczyny

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.pl
Całkowita częstotliwość wypadków w transmisji (x/E)

niebezpiecznych cieczy (x/E)

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.pl


60% (x/E)

Korozja

50%

Wpływy zewnętrzne

Defekty konstukcyjne/materiałowe

40%

Inne

Procent wypadków

30%

20%

10%

0%

US Ciecze

SU Gaz

US Gas

1984-96

EGIG

1970-92

1981-90

Concawe

1991

1971-93

Wypadki w systemach gazociągów i rurociągów

z niebezpiecznymi cieczami według przyczyny

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.pl


Wypadki z udziałem gazu w rurociągach USA (x/E)

przy ciśnieniu wyższym od 15 barów

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.pl


Częstotliwość wypadków gazowych w wyniku (x/E)

czynników zewnętrznych według średnicy

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.pl
100 (x/E)

Licz. wypad. śmiert.

Licz. wypad. z obraż.

90

80

Ofiary

Obrażenia

70

60

50

40

30

20

10

0

Korozja

Wpływy

Defekty materiałowe

Inne

zewnętrzne

/konstrukcyjne

Ofiary związane z transmisją gazu w USA (według przyczyn)

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.pl
Całkowita objętość wycieków brutto i netto na ekspozycję systemu

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.pl


Waga głównych wypadków ekspozycję systemu

[email protected] http://manhaz.cyf.gov.pl


ad