Optymalizacja uprawy buraka
Download
1 / 43

Optymalizacja uprawy buraka - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Optymalizacja uprawy buraka. Karl Gröschl, N.U. Agrar GmbH. Co decyduje o dobrym stanowisku na buraki ?. dobre gleby zrównoważona dostępność substancji odżywczych szybki wzrost temperatury wiosną duże nasłonecznienie zrównoważone zaopatrzenie w wodę.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Optymalizacja uprawy buraka' - amos-mcleod


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Optymalizacja uprawy buraka

Optymalizacja uprawy buraka

Karl Gröschl, N.U. Agrar GmbH


Co decyduje o dobrym stanowisku na buraki
Co decyduje o dobrym stanowisku na buraki?

 • dobre gleby

 • zrównoważona dostępność substancji odżywczych

 • szybki wzrost temperatury wiosną

 • duże nasłonecznienie

 • zrównoważone zaopatrzenie w wodę


Jakie plony mo na osi gn jakie plony trzeba sobie zapewni
Jakie plony można osiągnąć?Jakie plony trzeba sobie zapewnić?


Jaki plon cukru dt ha mo na osi gn
Jaki plon cukru (dt/ha)można osiągnąć ?

 • Czynnik ograniczający:asymilacja

 • uZP – użytkowa zdolność produkcyjna pola; WPL – wskaźnik powierzchni liściowej


Dlaczego cz sto nie udaje si osi gn optymalnych wynik w
Dlaczego często nie udaje się osiągnąć optymalnych wyników?

 • dostępność substancji odżywczych w obrębie korzenia buraka

 • nieprawidłowe przygotowanie i siew

 • zbyt duża gęstość plantacji

 • presja herbicydów

 • utrata liści i tworzenie nowych


Pob r substancji od ywczych przez buraki
Pobór substancji odżywczych przez buraki wyników

450 kg/ha

700 g/ha
Dyfuzja potasu w glebie w zale no ci od zawarto ci i w i wilgotno ci gleby
Dyfuzja potasu w glebie w zależności od zawartości iłów i wilgotności gleby

Transport potasu do korzenia jest w glebie suchej czynnikiem ograniczającymWp yw wody glebowej na dostarczenie substancji do korzenia
Wpływ wody glebowej na dostarczenie substancji do korzenia potasu i plony cukru

agregat glebowy

woda glebowa


Wp yw wody glebowej na dostarczenie substancji do korzenia1
Wpływ wody glebowej na dostarczenie substancji do korzenia potasu i plony cukru

agregat glebowy

woda glebowa

por wypełniony powietrzem


Pob r substancji od ywczych przez buraki1
Pobór substancji odżywczych przez buraki potasu i plony cukru

-0cm

Pobór substancji odżywczych

-10cm

-20cm


Zawartość potasu i plony cukruPDL w glebie(pH > 7).

LANDWIRTSCHAFT OHNE PFLUG 6/2006


Nawozy azotowe
Nawozy azotowe potasu i plony cukru

Azot musi być podany wcześnie

Minimalna koncentracja azotanu 75ppm

Późna mineralizacja pogarsza jakość

Zbyt duża dawka azotu pogarsza stosunek liści do bulwy

Za duża dawka azotu wpływa też negatywnie na jakość buraka

Azot w większości pobierany jest z dolnej części warstwy ornej


Mineralizacja azotu stanowisko w langenstein 2004 87 p g vf yto ozime
Mineralizacja azotu potasu i plony cukru- stanowisko w Langenstein 200487 PG, VF żyto ozime

kg Nmob / ha X dekada

15 kg

10 kg

5 kg

Nawożenie

liście

wczesny rozwój


Susza w g wnej fazie wzrostu wp yw na zwarto cukru
Susza w głównej fazie wzrostu - potasu i plony cukruwpływ na zwartość cukru


Nawo enie azotem
Nawożenie azotem potasu i plony cukru


Obliczenie ilo ci azotu
Obliczenie ilości azotu potasu i plony cukru


Podanie boru
Podanie boru potasu i plony cukru


Jak dzia a podanie boru na li
Jak działa podanie boru na liść potasu i plony cukru?

Oprysk na liść działa tylko na wykształcone już liście.

Aplikacja z wodą

80 % na liść

20 % do gleby

Pęd

„Spływa“ po roślinie wraz z rosą

Korzeń

Stężenie w okolicy korzenia (40 %)

 Zaopatrzenie również dla późniejszych liści


Podanie boru w burakach
Podanie boru w burakach potasu i plony cukru

Regularna aplikacja boru na liść

przy NAK 3: bor płynny 1-2 l/ha

odleżenie rzędów 2-3 kg/ha

do fungicydów 2-3 kg/ha

Nawozy wieloelementowe z borem

np. saletra amonowa z borem, start DC

podanie boru na rzędy

np. rozrzutnikiem granulatu


Odst p mi dzy ro linami i rozstawa rz d w w zale no ci od potencja u plonowania
Odstęp między roślinami i rozstawa rzędów w zależności od potencjału plonowania


R wnomierne zag szczenie
Równomierne zagęszczenie zależności od potencjału plonowania

Ważne „odleżenie” roli

zabiegi kultywacyjne

ponowne utwardzenie

technika siewu

Unikać zamulenia

przygotowanie gleby

siew

nawożenie


Technika siewu
Technika siewu zależności od potencjału plonowania

Jeśli do spęcznienia nasion potrzebny jest deszcz, to

gleba została nieprawidłowo przygotowana lub siew był niewłaściwy

ostry lemiesz

tępy lemiesz


Unika zamulenia
Unikać zamulenia zależności od potencjału plonowania

Ca

Ca

flokulacja

K

zamulenie

Cel:ilość jednowartościowych kationów

maksymalnie 12% ZWK

(zdolność do wymiany kationów)


Nawo enie a ryzyko zamulenia
Nawożenie a ryzyko zamulenia zależności od potencjału plonowania

Potas musi być głęboko wymieszany

lub głęboko zaaplikowany.


Wp yw odle enia rz d w na ilo cukru dt ha
Wpływ odleżenia rzędów na ilość cukru zależności od potencjału plonowania (dt/ha)

1 dzień wcześniejsze odleżenie ma taki sam skutek

jak przynajmniej o 5 dni późniejsze zbiory buraka!

Fizjologicznie młodsze buraki mają

wyższy przyrost cukru jesienią.


Przygotowanie gleby pod buraki
Przygotowanie gleby zależności od potencjału plonowaniapod buraki

-0cm

-10cm

-20cm


Fizyczne ograniczenia uprawy buraka cukrowego
Fizyczne ograniczenia uprawy buraka cukrowego zależności od potencjału plonowania


Teoretyczny potencja plonowania buraka cukrowego ograniczenia fizyczne

Przy rozstawie zależności od potencjału plonowania

rzędów40 cm

14 buraków na 800 ml

9 buraków na 800 ml

140 t/ha buraków

90 t/ha buraków

24 t/ha cukru

15 t/ha cukru

Przy rozstawie

rzędów33 cm

18 buraków na 800 ml

12 buraków na 800 ml

180 t/ha buraków

120 t/ha buraków

30t/ha buraków

20 t/ha cukru

Teoretyczny potencjał plonowania buraka cukrowego- ograniczenia fizyczne -

gleby lessowe

gleby ilaste

Przy rozstawie

rzędów 50 cm

10 buraków na 800 ml

7 buraków na 800 ml

100 t/ha buraków

70 t/ha buraków

17 t/ha cukru

12 t/ha cukru


Burak
Burak zależności od potencjału plonowania

-0cm

spulchnienie

-10cm

-20cm


Zastosowanie herbicyd w
Zastosowanie herbicydów zależności od potencjału plonowania

 • Unikać stresu

 • Wykorzystać warunki pogodowe

 • Wspierać degradację w buraku

 • Wykorzystać efektu herbicydów jako regulatorów wzrostu


Stres spowodowany herbicydami
Stres spowodowany herbicydami zależności od potencjału plonowania


Mo liwo ci czenia
Możliwości łączenia zależności od potencjału plonowania

Synergia

Spadek skuteczności

neutralnie

Wyraźna synergia

Utrata skuteczności


Unika stresu spowodowanego herbicydami
Unikać stresu spowodowanego herbicydami zależności od potencjału plonowania

 • „Wczesna praca popłaca!“

 • Wykorzystanie synergii i właściwe dobranie ilości

 • Dobranie ilości do stanowiska

 • Ustalenie ilości w zależności od warunków pogodowych

 • Właściwe zastosowanie dodatków


Wspiera degradacj herbicyd w
Wspierać degradację herbicydów zależności od potencjału plonowania

 • Nawozy dolistne z żelazem i miedzią

 • Fosforan pomaga przy odbudowie liści

 • Unikać strobiluryn

  stres herbicydowy


D ugotrwa e i zdrowe li cie
Długotrwałe i zdrowe liście zależności od potencjału plonowania

Cel:

 • Długotrwałe liście wykształcone w okresie wydłużającego się dnia

 • Długa asymilacja

 • Brak nowych liści latem i jesienią

 • Dobra dojrzałość technologiczna


Czynniki wspieraj ce d ugotrwa o li ci
Czynniki wspierające długotrwałość liści zależności od potencjału plonowania

 • Zastosowanie strobiluryn w okresie wydłużającego się dnia

  • zwiększa długość życia liści

 • nawozy dolistne

  • fosforan, bor, mangan, miedź

 • Konsekwentna kontrola chorób


Techniki produkcyjne w uprawie buraka cukrowego
Techniki produkcyjne w uprawie buraka cukrowego zależności od potencjału plonowania

 • Substancje odżywcze

  • Optymalizacja poboru potasu

  • Zapewnienie dostępu do boru

  • Odpowiednie nawożenie azotem

 • Prace początkowe

  • Utrzymać / poprawić strukturę gleby

  • Optymalizacja wschodów

  • Odpowiednie dobranie gęstości plantacji

 • Optymalizacja zastosowania herbicydów

  • Wykorzystanie synergii

  • Wspieranie degradacji

  • Wykorzystanie efektów regulatora wzrostu

 • Wydłużenie długości życia liścia

  • Nawozy dolistne

  • Wczesne zastosowanie strobiluryn


ad