…A fost o dată un Bucureşti.... - PowerPoint PPT Presentation

a fost o dat un bucure ti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
…A fost o dată un Bucureşti.... PowerPoint Presentation
Download Presentation
…A fost o dată un Bucureşti....

play fullscreen
1 / 38
…A fost o dată un Bucureşti....
193 Views
Download Presentation
renate
Download Presentation

…A fost o dată un Bucureşti....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. …A fost o dată un Bucureşti....

 2. Bd. 1848, între Biserica Sf. Ioan Nou şi Bărăţie

 3. Biserica Olteni

 4. Biserica Sf. Ilie Rahova (Înainte de translare)

 5. Biserica Sf. Ioan Nou, după translare

 6. Biserica Sf. Nicolae Jitniţă

 7. Biserica Sf. Vineri

 8. Calea Călăraşilor şi Intrarea Platon, în ultima toamnă de aur

 9. Calea Griviţei - restaurantul Marea Neagră

 10. Calea Şerban Vodă, lîngă Podul Şerban Vodă

 11. Calea Văcăreşti şi Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavellîngă uzinele -Timpuri Noi

 12. Calea Văcăreşti, spre Sf.Vineri

 13. Casa Domnească a Mînăstirii Văcăreşti

 14. Case de sfîrşit de veac 19, în Calea Văcăreşti, în dreptul străzii Pitagora

 15. Halele Unirii, din Piaţa Unirii

 16. Institutul Medico-Legal -Dr. Mina Minovici

 17. Intersecţia Buzeşti-Calea Griviţei

 18. Intersecţia Lînăriei-Calea Văcăreşti-Splai, la Podul Timpuri Noi

 19. Librăria -I.L. Caragiale-, Calea Griviţei colţ cu Buzeşti

 20. Magazinul Unirea, în 1984, înainte de translarea Bisericii Sf. Ioan Nou

 21. Mînăstirea Antim, înainte de translarea clădirii S. Sinod

 22. Mînăstirea Mihai Vodă şi Arhivele Statului în amurg

 23. Mînăstirea Mihai Vodă şi Arhivele Statului

 24. Mînăstirea Văcăreşti, înainte de furtună

 25. Mînăstirea Văcăreşti

 26. Opereta

 27. Piaţa Căuzaşi

 28. Portalul de intrare al Casei Hamangiu din Calea Moşilor

 29. Str. Buzeşti colţ cu str Dr. Sergiu

 30. Gheorghe Petrascu-Sf. Spiridon Biserica veche

 31. Alexandru Phoebus-Strada din Bucuresti

 32. Horia Teodoru-In Cismigiu

 33. Iosif Iser-La Buturuga

 34. Iosif Iser-Peisaj cu case in Bucuresti

 35. Theodor Pallady-Biserica Silvestru

 36. Theodor Pallady-Strada Slatineanu

 37. Theodor Pallady-Strada Munteanu

 38. Nicolae Grigorescu-Vedere din Bucuresti A fost odată....un Bucureşti...