slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A Magyar Honvédség 2012-2021. közötti HUMÁNSTRATÉGIÁJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

A Magyar Honvédség 2012-2021. közötti HUMÁNSTRATÉGIÁJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

A Magyar Honvédség 2012-2021. közötti HUMÁNSTRATÉGIÁJA. 1. Az új humánstratégia pillérei. humánstratégia. hiteles és valós pályakép. munkaköri követelmények rendszere. Széll Kálmán Terv. Magyary program. személyzet-fejlesztés. illetmény, juttatások, támogatások.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A Magyar Honvédség 2012-2021. közötti HUMÁNSTRATÉGIÁJA' - renata


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A Magyar Honvédség

2012-2021. közötti HUMÁNSTRATÉGIÁJA

1

az j hum nstrat gia pill rei
Az új humánstratégia pillérei

humánstratégia

hiteles és valós pályakép

munkaköri követelmények rendszere

Széll Kálmán Terv

Magyary program

személyzet-fejlesztés

illetmény, juttatások, támogatások

komplex humánerőforrás-menedzsment rendszer

2

az j p lyamodell jellemz i
Az új pályamodell jellemzői
 • Világos, egyértelmű követelmények a pályahálón
 • Átlátható előmeneteli rendszer
 • Horizontális karrier lehetősége
 • Az előmenetel egyéni kezdeményezésen alapul
 • Megújul a teljesítményértékelés – objektív elemek
 • Átjárhatóság a közszolgálatok között – garanciák
 • Könnyített szolgálat, nyugdíj előtti rendelkezési állomány
letp ly k p lyamodellek
Életpályák,pályamodellek

Közszolgálat

Klasszikus katonai

pályamodell

parancsnoki és szakmai

(hivatásos)

Speciális szakmai

pályamodell

(szerződéses)

Legénységi állomány

pályamodellje

Horizontális karrierutak „szakértővé” válás

Felfelé irányuló karrierutak

4

a klasszikus katonai p lyamodell jellemz i
A klasszikus katonai pályamodell jellemzői
 • hagyományosan katonai munkakörcsaládok
 • belépés csak kezdő rendfokozattal (Nemzeti Közszolgálati Egyetem v. altisztképzés)
 • hivatásos jogviszony
 • kötelező és „puha” maximum várakozási idő – „minőségi csere”
 • szakértővé válás
 • „parancsnoki” vonalon általában egy beosztás – egy rendfokozat, „törzs” vonalon egy beosztáshoz két rendfokozat is tartozhat
 • közszolgálati pályaútra átlépés garanciákkal

5

slide6

Kötelező és „puha maximum” várakozási idő

szakértővé válás

puha maximum

„védett”

minőségi csere lehetősége!!!

szakértői vizsga

Maximális várakozási idő

„védett”

előmenetel lehetősége

10 év

5 év

minősítő vizsga

Kötelező várakozási idő

5 év

Belépés rendfokozatba

slide7

Katonai felsőfokú vezető képzés

Tisztek

(elvi vázlat)

Ezredes

3 év

Katonai felsővezetői tanfolyam

Minősítés

10 év

Alezredes

Alezredes

5 év

Minősítés

Őrnagy

10 év

Őrnagy

5 év

Szakértő

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (MSc)

Minősítés

10 év

Százados

6 év

Törzstiszti tanfolyam

Minősítés

8 év

Főhadnagy

4 év

Összesítettteljesítmény-értékelés

Hadnagy

4 év

7

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (BSc)

slide8

Altisztek

(elvi vázlat)

Főtörzszászlós

Vezetőzászlós képzés

Minősítés

10 év

Törzszászlós

Törzszászlós

5 év

Minősítés

Zászlós

Zászlós

10 év

Szakértő

5 év

Zászlóstanfolyam

Minősítés

Főtörzsőrmester

10 év

5 év

Főtörzsőrmesteritanfolyam

Minősítés

10 év

Törzsőrmester

5 év

Összesítettteljesítmény-értékelés

Őrmester

5 év

6/9 hónapos

tanfolyam

2 éves nappali

altisztképzés

Legénységi állomány

Polgári élet, legalább érettségi

a speci lis szakmai p lyamodell jellemz i
A speciális szakmai pályamodell jellemzői
 • Speciális szakmai tudás

(a nem katonai oktatási intézményben megszerezhető végzettség, képzettség)

 • Belépés lehetséges „oldalról” is, max. százados, illetve főtörzsőrmester rendfokozattal

(releváns szakmai tapasztalat függvénye)

 • Egy beosztás - több rendfokozat
 • Szerződéses jogviszony
 • Specialistává válás
 • Elhelyezkedés támogatása a közigazgatásban (nem garantált)

9

slide10

Tisztek

(elvi vázlat)

Ezredes

6 év

Katonaifelsővezető képzés

Minősítés

Alezredes

Alezredes

6 év

Minősítés

Őrnagy

Őrnagy

6 év

Szakértő

MSc(egyetemi

végzettség) +

Hadműveletitanfolyam

Minősítés

Százados

6 év

Törzstisztitanfolyam

Minősítés

Főhadnagy

6 év

Harcászati tanfolyam

Összesítettteljesítmény-értékelés

Hadnagy

6 év

Felsőfokú polgári végzettség (BSc, MSc)

slide11

Altisztek

(elvi vázlat)

Törzszászlós

Minősítés

Zászlós

Zászlós

6 év

Szakértő

Zászlós

tanfolyam

Minősítés

Főtörzsőrmester

6 év

Minősítés

Törzsőrmester

6 év

Harcászati tanfolyam

Összesítettteljesítmény-értékelés

Őrmester

6 év

Polgári végzettség (érettségi)

leg nys gi llom ny p lyak pe
Legénységi állomány pályaképe

toborzás közvetlenül a munkaerőpiacról

azonos szintű beosztások

előléptetés jellemzően adott beosztáson belül történik – minősítő vizsgák

szerződéses jogviszony

az altiszti állománycsoportba átlépés legalább tizedes rendfokozattól, a 4. és 10. év szolgálati év között

specialistává válás a 10. szolgálati évtől

12

slide13

Legénység

Szakértő

10. év

Szakaszvezető

Altisztképzés, altiszti állományba vétel

3 év

Minősítés

Tizedes

3 év

Minősítés

4. év

Őrvezető

3 év

közkatona

Alap- és szakkiképzés

1 év

Munkaerőpiac

13

13

a p lyamodell garanci lis elemei hivat sos llom ny
A pályamodell garanciális elemei (hivatásos állomány)

könnyített szolgálat

nyugdíj előtti rendelkezési állomány

foglalkoztatás más jogviszonyban

veterán program

rekonverziós támogatás

közigazgatási tartalékállomány

juttatás meghatározott ideig

az elhelyezkedés támogatása (szerződéses állomány)

tárcán belül

tárcán kívül

14

14

14

a teljes tm ny m r se ii
A teljesítmény mérése II.

minősítő vizsga

minősítés

teljesítményértékelés

Önkéntes jelentkezés

Összesített teljesítményérté-kelés + minősítő vizsga

Objektív eleme:

katonai szakmai ismeretek

Objektív eleme:

fizikai felmérés, ált. katonai kiképzés

Kevésbé mérhető eleme:

Egyéni kompetenciák megítélése

Értékelő és Vizsgaközpont

(NKE)

SZAKMAI

RANGSOROK

15

teljes tm ny m r se ii teljes tm ny rt kel s
Teljesítmény mérése II.Teljesítményértékelés

a tiszti és altiszti állomány esetében évenként – pontozásos értékelés

legénységi állománynál csak meghatározott (előlépés, állománycsoport-váltás) esetekben – szöveges értékelés

maximált pontszám (100 pont)

3 fázis:

célkitűzés

évközi (féléves értékelés)

éves teljesítményértékelés

16

16

a teljes tm ny m r se iii
juttatások

karrier kibontakozása

jobb teljesítmény

A teljesítmény mérése III.

17

17

17

slide18

Munkaköri, beosztási követelmények

18

18

 • az adott munkakörhöz tartozó „követelményprofil” = szervezet elvárások + képzések szakmai felelősök

A szakmai felelősök beazonosítása megtörtént, következő lépés a követelmények/képzések meghatározása

 • rendfokozati hierarchiával összhangban egymásra épülő követelmények
 • „civil” munkakörök beazonosítása(a katonai feladatvégzést jellemzően nem igénylő munkakörök, beosztások átmeneti idővel történő átalakítása közalkalmazotti, kormánytisztviselői munkakörökké)
 • a magas rendfokozatok számának csökkentése

18

szem lyzetfejleszt s
Személyzetfejlesztés
 • alapja a reális szükségletelemzés, a hatékony képzéstervezés, valamint az objektív értékelés
 • képzések indítása katonai szakmákra – a többit a civil életből kell megvenni
 • a tiszt- és altisztképzés, valamint az át- és továbbképzések átalakítása
 • szakmai felelősök – a képzések szervezésének, tervezésének és végrehajtásának felügyelete
 • az általános közigazgatási ismeretek beépítése

19

illetm nyek illetm nyen k v li juttat sok
Illetmények, illetményen kívüli juttatások

az illetményrendszer fejlesztése

a mobilitás és a horizontális mozgás támogatása

folyamatos illetményemelkedés biztosítása

pótlékrendszer átalakítása (állandó és eseti pótlékok)

rugalmasság - munkaerőpiaci hatások kezelésére

illetmény

beosztás

(rendfokozat)

szolgálati

idő

Különleges

igénybevétel

20

20

hum nszolg lati tev kenys g
Humánszolgálati tevékenység

a személyi állomány testi, lelki és szociális jólétének elősegítése, az előmeneteli rendszer támogatása

ügyfélszolgálati irodák, „emberközpontú” ügyintézés

mobilitással kapcsolatos feladatok

helyőrségváltásban érintettek beillesztésére (mentorálás)

a házastárs munkahelyhez való jutásának, illetve a gyermekek helyi szinten történő óvodai és iskolai elhelyezésének segítése

21

21

lakhat s t mogat sa
Lakhatás támogatása

a szolgálati érdek érvényesülése érdekében működtetett rendszer (nem szociális alapon)

normatív támogatás – tervezhető, ellenőrizhető pénzbeli támogatás („lakáspénz”)

a MH-ben betöltött szerep (rendfokozat/beosztás), valamint az eltartottak számának figyelembe vétele

alapvetően a hivatásos állomány részére járó támogatás

a lakhatás végleges megoldását elősegítő támogatás csak a katonai pálya végén érhető el

22

elismer sek szt nz sek
Elismerések, ösztönzések
 • a nem pénzbeli elismerési formák erősítése
 • a kitüntetések erkölcsi értékének helyreállítása
 • a különféle végzettségek, speciális szaktanfolyamok elismerése „látható” módon
 • az elismerési rendszer kiszélesítése, meghatározott szintű vezetők – a kitüntetés kivételével – elismeréseket alapíthatnak

23

hum ner forr s menedzsment hum n informatikai rendszer
Humánerőforrás-menedzsment, humán informatikai rendszer
 • adminisztratív terhek csökkentése, feladatok delegálása alacsonyabb szintekre
 • átlátható és ellenőrizhető folyamatok
 • önkiszolgálói modul, vezetői információs rendszer támogatása
 • előremutató tervezés a személyi állomány mozgatásával kapcsolatban
 • erős központi személyzeti gazdálkodás, igazgatás

KGIR+

KGIR+

KGIR+

KGIR+

24

a strat gia bevezet se
A stratégia bevezetése
 • Új szolgálati kultúrát alapoz meg
 • Fokozatos bevezetés, az átmenet kezelése
 • Hjt. és háttérszabályozók módosítása 2012.
 • Új jogállási törvény 2013.
 • Összhangban a közszolgálati jogszabályokkal és az MT-vel