Aktywne poszukiwanie pracy
Download
1 / 26

Aktywne poszukiwanie pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Aktywne poszukiwanie pracy. Szukamy pracy!. Od czego zacząć? Wybór formy zatrudnienia Jak i gdzie poszukiwać pracy? Dokumenty aplikacyjne Jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą?. METODA SPP Tal - Ben – Shahar Harvard University. SENS. PREDYSPOZYCJE. PRZYJEMNOŚĆ. METODA SPP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aktywne poszukiwanie pracy' - remy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Szukamy pracy!

 • Od czego zacząć?

 • Wybór formy zatrudnienia

 • Jak i gdzie poszukiwać pracy?

 • Dokumenty aplikacyjne

 • Jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą?


METODA SPP

Tal - Ben – Shahar

Harvard University

SENS

PREDYSPOZYCJE

PRZYJEMNOŚĆ


METODA SPP

Tal - Ben – Shahar

Harvard University

 • SENS

 • To co ma dla nas wartość. Te czynności, których wykonywanie uznajemy za ważne, z których czerpiemy satysfakcje.

 • PRZYJEMNOŚĆ

 • To, co lubimy robić.

 • PREDYSPOZYCJE

 • wiedza

 • doświadczenie

 • wsparcie ze strony innych

 • umiejętności i uzdolnienia


METODA SPP

Tal - Ben – Shahar

Harvard University

SENS

PREDYSPOZYCJE

PRZYJEMNOŚĆ


METODA SPP

Tal - Ben – Shahar

Harvard University

SENS

SZCZĘŚCIE

SATYSFAKCJA

PREDYSPOZYCJE

PRZYJEMNOŚĆ


Formy zatrudnienia

 • UMOWA O PRACĘ

 • Umowa o pracę jest dwustronną czynnością prawną. W wyniku jej zawarcia pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

 • Z treści umowy o pracę powinno wynikać jakiego rodzaju umowę strony zawarły. Należy także określić warunki, na jakich została zawarta a w szczególności:

 • miejsce pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy

 • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy


Formy zatrudnienia

 • ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

 • Umowa zlecenia - Na podstawie umowy zlecenia przyjmujący zlecenie, czyli zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej pracy, w określonym terminie, za określone wynagrodzenie (umowa określonego działania) na rzecz dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy

 • Umowa o dzieło - przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie (pracobiorca) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła; zamawiający (pracodawca) zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia


Formy zatrudnienia

 • ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

 • Telepraca - jest zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, a pracownik posiada wszystkie właściwe uprawnienia. Pracownik co prawda pracuje w domu, a efekty pracy przekazuje zdalnie, ale pracodawca ma prawo kontrolować go miejscu pracy (domu). Telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Pracodawca umożliwia telepracownikowi, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej.


Formy zatrudnienia

INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • ZALETY

 • Jesteś szefem samego siebie, nie musisz się nikomu tłumaczyć z tego co robisz

 • Tobie przypadają wszystkie zyski, jak również cała satysfakcja z ewentualnego sukcesu.

 • Sam decydujesz o czasie pracy: wybierasz dni, godziny oraz termin urlopu.

 • Sam wybierasz dziedzinę działalności, jaka najlepiej odpowiada Twoim zainteresowaniom, upodobaniom i talentom.

 • Sam decydujesz o wyborze pracowników, kooperantów.

 • Sam decydujesz o miejscu pracy. Możesz np. wybrać pracę w domu.

 • Twój wiek, płeć, pochodzenie nie mają znaczenia. Nawet brak pieniędzy nie jest zasadniczą przeszkodą w podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

 • Samodzielna praca wyzwala ukryte talenty, stajesz się bardziej twórczy. Samorealizacja jest źródłem głębokiego zadowolenia, a także poczucia szczęścia.

 • Koszty związane z funkcjonowaniem firmy możesz odpisać od podatku.

 • Największą zaletą własnego biznesu jest poczucie niezależności i wolności oraz świadomość, że sami kształtujemy swój los

Źródło: www.ipo.pl


Formy zatrudnienia

INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • WADY

 • Ciągłe ryzyko

 • Brak regularnego oraz stabilnego dochodu, szczególnie w pierwszej fazie rozwoju firmy, a nawet jego brak.

 • Nieograniczony czas pracy, co najczęściej oznacza bardzo długie godziny pracy.

 • Poczucie osamotnienia w momentach trudnych i w chwilach podejmowania ważnych decyzji.

 • Konieczność ciągłego uczenia się i orientowania w różnych dziedzinach - przynajmniej w stopniu podstawowym.

 • Ewentualne problemy z motywacją do pracy i wysiłku

Źródło: www.ipo.pl


Formy zatrudnienia

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji oraz potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo.

Spółdzielnię socjalną może założyć co najmniej 5 i nie więcej niż 50 osób.

Osoby chcące założyć spółdzielnię socjalną mogą otrzymać jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 4-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka założyciela spółdzielni socjalnej.


Formy zatrudnienia

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Informacje oraz pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych można uzyskać:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Socjalnej WAMA-COOP,

10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13 pok.203a,

Tel/fax 89 533 84 05

http://www.wamacoop.olsztyn.pl

Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej MOPS w Olsztynie,

10-499 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 61a, p. 304,

Tel. 89 521 04 32


Analiza rynku pracy

 • W jakich zawodach są poszukiwani pracownicy na określonym terenie?

 • Jak dużo miejsc pracy w tych zawodach oferują pracodawcy?

 • Jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy?

 • W jaki sposób jest prowadzony nabór pracowników?

 • Jaki sektor gospodarki rozwija się, a na jakim jest stagnacja bądź spadek?

 • Jaka jest stopa lokalnego bezrobocia?


Analiza rynku pracy

 • Jakie są potrzeby pracodawców?

 • Kim są moi docelowi pracodawcy?

 • Czego mogę się o nich dowiedzieć?

 • Kim są moi konkurenci na rynku pracy?

 • Czy moja oferta zawodowa i osobowościowa jest atrakcyjna na rynku?


Aktywne metody poszukiwania pracy

 • 1. Sieć kontaktów

 • 2. Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczanych w mediach.

 • 3. Składanie aplikacji w firmach i instytucjach: listownie lub osobiście

 • 4. Poszukiwanie pracy za pośrednictwem Internetu.

 • 5. Zamieszczanie własnych ofert pracy.

 • 6. Praktyki, staże, wolontariat, szkolenia

 • 7. Agencje zatrudnienia

 • Agencje pracy tymczasowej

 • Agencje doradztwa personalnego lub agencje pośrednictwa pracy

 • 8. Giełdy pracy i targi pracy

 • 9. Urzędy Pracy (Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie)


Dokumenty aplikacyjne - CV

Życiorys (CV) - to Twoja wizytówka: zostawiasz ją w zakładzie pracy, wysyłasz w odpowiedzi na ofertę, dajesz znajomym, którzy wspomagają Cię w poszukiwaniu pracy.


Dokumenty aplikacyjne - CV

Poprawnie przygotowany życiorys powinien być:

 • Zwięzły, odnoszący się do faktów

 • Napisany maszynowo lub na komputerze w formacie A-4

 • Napisany poprawnie językowo

 • Eksponujący osiągnięcia

 • Estetyczny, bez plam, zagnieceń

 • Sporządzony ciekawie, zachowujący swój indywidualny styl


Dokumenty aplikacyjne - CV

Pisząc CV musimy pamiętać by unikać:

 • Ogólnikowego przedstawiania przebiegu kariery zawodowej

 • Podawania nieprawdziwych danych

 • Opisywania problemów rodzinnych osobistych

 • Pisania z błędami gramatycznymi, ortograficznymi, stylistycznymi

 • Rozpisywania się o wykonywanych obowiązkach

 • Pisania CV na obu stronach kartki


Dokumenty aplikacyjne – List motywacyjny

List motywacyjny - jest pierwszym źródłem informacji o kandydacie do pracy, jakie otrzymuje pracodawca. List motywacyjny to przede wszystkim reklama własnej osoby, w której przekonujemy, że to my jesteśmy najlepszymi kandydatami na dane stanowisko


Dokumenty aplikacyjne – List motywacyjny

Poprawnie przygotowany list motywacyjny powinien być:

 • Przejrzysty, rzeczowy i zwięzły – dołączamy do niego życiorys, więc nie ma potrzeby powtarzania w nim tych samych informacji

 • Sporządzony w sposób podkreślający i uwypuklający zdobyte kwalifikacje i doświadczenie, będący jednocześnie rozwinięciem faktów zawartych w życiorysie

 • Ukierunkowany na oczekiwania potencjalnego pracodawcy i napisany indywidualnie do każdego pracodawcy

 • Napisany ciekawie, dynamicznie; poprawny graficznie i estetyczny

 • Pozostawiać wrażenie, że firma odniesie wymierne korzyści z zatrudnienia nas


Dokumenty aplikacyjne – List motywacyjny

Pisząc list motywacyjny musimy pamiętać by unikać:

 • Przepisywania gotowych wzorów listow

 • Błędów językowych

 • Podawania informacji nieistotnych

 • Powtarzania informacji zawartych w życiorysie

 • Zbytniej poufałości


Rozmowa z pracodawc
Rozmowa z pracodawcą

 • Przygotuj teczkę z najważniejszymi dokumentami: życiorys (CV), list motywacyjny, referencje i certyfikaty.

 • Dowiedz się jak najwięcej o firmie oraz postaraj się poznać nazwisko osoby, z którą będziesz rozmawiać.

 • Przeznacz czas na zaplanowanie, jak dojechać na rozmowę kwalifikacyjną – musisz przewidzieć różne niespodzianki, np. autobus się spóźni, na ulicach będzie tłok.

 • Pamiętaj o swoim wyglądzie – dzień wcześniej przygotuj ubranie na kilka wariantów pogodowych, dobierz odpowiednią fryzurę, makijaż, obuwie i subtelny zapach. Ten etap jest bardzo ważny, ponieważ ma wpływ na pierwsze wrażenie, ale decyduje również o Twoim samopoczuciu.

 • Przygotuj się do:

 • odpowiedzi na pytania standardowe

 • rozwinięcia punktów napisanych w życiorysie,

 • zadawania pytań pracodawcy,

 • odpowiedzi na pytania o zarobki.


Centrum informacji i planowania kariery zawodowej w olsztynie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie

 • Informacja zawodowa

 • Poradnictwo zawodowe

 • Diagnostyka psychologiczna

 • Warsztaty:

 • Autoprezentacja

 • Asertywność

 • Kształtowanie i rozwój postaw przedsiębiorczych

 • Planowanie kariery zawodowej

 • Wyspa skarbów – poznaj swój potencjał


ul. Głowackiego 28 Olsztynie

Tel. 089 5227940/41/42

E-mail: olciz@up.gov.pl

Strona internetowa: www.up.gov.pl

www.doradca.up.gov.pl

ZAPRASZAMY

W poniedziałek w godz. 9 00 – 17 00

Od wtorku do piątku w godz. 7 30 – 15 30

Wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie!

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztyniead