what happened to the tsar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
What happened to the Tsar? PowerPoint Presentation
Download Presentation
What happened to the Tsar?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
remedios-kelley

What happened to the Tsar? - PowerPoint PPT Presentation

106 Views
Download Presentation
What happened to the Tsar?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. What happened to the Tsar? Paragraph 2.10

  2. After the November revolution: • Bolsheviks signed a peace treaty with Germany • Treaty of Brest-Litowsk. • France and England were furious • They had to fight Germany alone now!

  3. Civil war • Some people were not happy with the Bolsheviks • They didn’t want a Bolshevik leader • They are called: “Whites” • 1918: civil war between Whites and Bolsheviks. • The whites wanted the Tsar back.

  4. Tsar • To stop the Whites, • The Bolsheviks leaders decided to kill the whole Tsar family.

  5. Yekaterinburg

  6. 15 januari 2009 • Rusland heeft een punt gezet achter het onderzoek naar de moord op de laatste Russische Tsaar Nicolas II en zijn familie in 1918. Het onderzoek was in 1991 gestart na de val van de Sovjet-Unie. Het stond symbool voor een terugblik op een zeventig jaar durend communistisch regime, volgens sommigen een glorieuze tijd, volgens anderen een nachtmerrie.

  7. 18 juli 2008 • Tienduizenden Russen hebben gisteren herdacht dat 90 jaar geleden tsaar Nicolaas II en zijn gezin in de kelder van het Ipatijev-huis in Jekaterinburg zijn vermoord. Op de televisie was het een indrukwekkend gezicht: een eindeloze religieuze processie met iconendragende popes trok vanaf de kerk die tegenwoordig op de plaats van het Ipatijev-huis staat naar de mijnschacht waar in 1918 de stoffelijke overschotten van de keizerlijke familie werden gedumpt.

  8. Ook Maria Fjodorovna Romanova was van de partij, een van de nazaten van de keizerlijke familie. Zij zet zich al jaren in voor officiële rehabilitatie van Nicolaas II en zijn gezin. Door de kerk zijn zij in 2000 al heilig verklaard, maar de staat laat het nog afweten. Poetin en Medvedev zijn druk bezig om Stalin als een positieve held af te schilderen. Het zou vanuit hun optiek dan ook raar zijn als ze nu ook de slachtoffers van Stalin en zijn trawanten zouden rehabiliteren.

  9. Officiële geschiedenisboeken in Rusland wijden amper aandacht de door Stalin begane massamoord op zijn eigen volk. Het is alsof in Duitsland Hitler nog altijd als een briljant politicus zou worden vereerd. Zelfs Lenin doet het nog altijd goed in Rusland,  ook al heeft hij de aanzet tot het grote moorden gegeven. Overal in het land zijn nog straten naar hem vernoemd,  zijn standbeeld prijkt op menig plein.

  10. Keywords • Civil war: a war between 2 groups in 1 country • The end