WODA W SKAŁACH
Download
1 / 20

WODA W SKA?ACH - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

WODA W SKAŁACH. Tomasz Olichwer, Marta Stączek Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Geologicznych Zakład Hydrogeologii Podstawowej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WODA W SKA?ACH' - reidar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Woda w ska ach

WODA W SKAŁACH

Tomasz Olichwer,

Marta Stączek

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk Geologicznych

Zakład Hydrogeologii Podstawowej


Woda w ska ach

Prezentacja jest graficznym zobrazowaniem zagadnień przedstawionych na warsztatach „Woda w skałach” prezentowanych w ramach konferencji inauguracyjno-promocyjnych Projektu Ekologia

Pokaz obejmmował najprostsze, najtańsze i najbardziej reprezentatywne ćwiczenia dla danych treści.

Można je przeprowadzić przy minimalnym nakładzie środków i z wykorzystaniem podstawowego sprzętu laboratoryjnego.


Woda w ska ach

Hydrogeologia przedstawionych na warsztatach „Woda w skałach” prezentowanych w ramach konferencji inauguracyjno-promocyjnych Projektu Ekologia - nauka o wodach podziemnych

(z greckiego: hydro - woda, geo - ziemia, logos - nauka).


Ilo w d podziemnych
ILOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH przedstawionych na warsztatach „Woda w skałach” prezentowanych w ramach konferencji inauguracyjno-promocyjnych Projektu Ekologia


Warstwa wodono na
WARSTWA WODONOŚNA przedstawionych na warsztatach „Woda w skałach” prezentowanych w ramach konferencji inauguracyjno-promocyjnych Projektu Ekologia


Woda w ska ach

Dlaczego woda może wsiąkać w ziemię? … przedstawionych na warsztatach „Woda w skałach” prezentowanych w ramach konferencji inauguracyjno-promocyjnych Projektu Ekologia

… POROWATOŚĆ


Przyk ady lu nych nieskonsolidowanych osad w

PIASEK ŚREDNI przedstawionych na warsztatach „Woda w skałach” prezentowanych w ramach konferencji inauguracyjno-promocyjnych Projektu Ekologia

KAMIENIE/ ŻWIR

PIASEK GRUBY

PRZYKŁADY LUŹNYCH (NIESKONSOLIDOWANYCH) OSADÓW

PIASEK BARDZO DROBNY

PIASEK DROBNY

PYŁ


Osady skonsolidowane
Osady skonsolidowane przedstawionych na warsztatach „Woda w skałach” prezentowanych w ramach konferencji inauguracyjno-promocyjnych Projektu Ekologia

PIASKOWIEC

MUŁOWIEC


Woda w ska ach

Jak zmierzyć ilość wolnych przestrzeni w skale? przedstawionych na warsztatach „Woda w skałach” prezentowanych w ramach konferencji inauguracyjno-promocyjnych Projektu Ekologia

Objętość porów = Vw1 – Vw2


Woda w ska ach

Porowatości wybranych skał przedstawionych na warsztatach „Woda w skałach” prezentowanych w ramach konferencji inauguracyjno-promocyjnych Projektu Ekologia

Od czego zależy porowatość?

Duża

porowatość

Mała

porowatość


Woda w ska ach

  • Porowatość przedstawionych na warsztatach „Woda w skałach” prezentowanych w ramach konferencji inauguracyjno-promocyjnych Projektu Ekologia mówi nam jak dużo wody może znajdować się w skale

  • O tym jak szybko woda może przepływać przez skałę informuje nas przepuszczalność

Utwory przepuszczalne

Utwory nieprzepuszczalne

Porównanie przepuszczalności wybranych utworów


Przepuszczalno
PRZEPUSZCZALNOŚĆ przedstawionych na warsztatach „Woda w skałach” prezentowanych w ramach konferencji inauguracyjno-promocyjnych Projektu Ekologia


Pob r w d podziemnych
Pobór wód podziemnych przedstawionych na warsztatach „Woda w skałach” prezentowanych w ramach konferencji inauguracyjno-promocyjnych Projektu Ekologia


Pob r w d podziemnych1

  • Studnie: przedstawionych na warsztatach „Woda w skałach” prezentowanych w ramach konferencji inauguracyjno-promocyjnych Projektu Ekologia

  • pierwsze powstają 8 tys. lat p.n.e.

  • kopane ręcznie

  • 2,5 tys. lat p.n.e są obecne w domach prywatnych i na placach publicznych

  • z tego okresu, z obszaru Egiptu i Palestyny znane są studnie o głębokości 80-180 m

Pobór wód podziemnych


Pob r w d podziemnych2

Model studni przedstawionych na warsztatach „Woda w skałach” prezentowanych w ramach konferencji inauguracyjno-promocyjnych Projektu Ekologia

Strefa aeracji

Zwierciadło wody podziemnej

Pobór wód podziemnych

Strefa saturacji

ABISYNKA - nazwa pochodzi od Abisynii, gdzie w czasie wojny w 1868 r. Anglicy zastosowali tego typu studnie.


Woda w ska ach

Czy wodę podziemną można wydobywać dowoli? przedstawionych na warsztatach „Woda w skałach” prezentowanych w ramach konferencji inauguracyjno-promocyjnych Projektu Ekologia


Zanieczyszczenie w d podziemnych
Zanieczyszczenie wód podziemnych przedstawionych na warsztatach „Woda w skałach” prezentowanych w ramach konferencji inauguracyjno-promocyjnych Projektu EkologiaWoda w ska ach

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych – problem światowy oczyszcza się

Każdego roku na świecie do śródlądowych wód powierzchniowych zrzucane jest 450 km3 ścieków - to tyle wody ile Wisła w ciągu 15 lat wlewa do Bałtyku.

W krajach rozwijających się średnio 90-95% zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstw domowych i około 75% ścieków przemysłowych jest zrzucanych do wód bez oczyszczania.


Woda w ska ach

Dziękuję za uwagę... oczyszcza się