Ara Kemm Hemm !!! - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ara Kemm Hemm !!! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ara Kemm Hemm !!!

play fullscreen
1 / 35
Ara Kemm Hemm !!!
293 Views
Download Presentation
reeves
Download Presentation

Ara Kemm Hemm !!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ara Kemm Hemm !!! P. Azzopardi IT

 2. folla nies P. Azzopardi IT

 3. ri[ment suldati P. Azzopardi IT

 4. `orma tfal P. Azzopardi IT

 5. serbut nemel P. Azzopardi IT

 6. g]asafar qatg]a P. Azzopardi IT

 7. ng]a[ mer]la P. Azzopardi IT

 8. boton \rame[ P. Azzopardi IT

 9. fer] na]al P. Azzopardi IT

 10. kavetta ]ut P. Azzopardi IT

 11. [liba ]ut P. Azzopardi IT

 12. qatta tiben P. Azzopardi IT

 13. kobba suf P. Azzopardi IT

 14. rukkell ]ajt min`ott ]ajt P. Azzopardi IT

 15. pezza drapp P. Azzopardi IT

 16. sett g]amara P. Azzopardi IT

 17. kemxa flus P. Azzopardi IT

 18. flotta vapuri P. Azzopardi IT

 19. bukkett fjuri P. Azzopardi IT

 20. kannestru frott P. Azzopardi IT

 21. g]anqud g]eneb P. Azzopardi IT

 22. faxx basal faxx karrotti P. Azzopardi IT

 23. xkora patata P. Azzopardi IT

 24. bor\a ]elu pakkett ]elu P. Azzopardi IT

 25. mazz `wievet mazz karti P. Azzopardi IT

 26. librerija kotba P. Azzopardi IT

 27. ]alba xita P. Azzopardi IT

 28. tomna raba’ P. Azzopardi IT

 29. {abra flimkien ta' nies annimali o[[etti postijiet tissejja] Nom Kollettiv P. Azzopardi IT

 30. Ejjew na]sbu ftit ... P. Azzopardi IT

 31. Narawhom jimmar`jaw f’xi parata. ri[ment suldati P. Azzopardi IT

 32. Dawn jag]mlu g]asel bnin. fer] na]al P. Azzopardi IT

 33. Nsibuhom fil-ba]ar. [liba ]ut P. Azzopardi IT

 34. A]na kollha tal-Gozo Channel. flotta vapuri P. Azzopardi IT

 35. Issa ejja na]dmu ftit.... P. Azzopardi IT