1 / 14

Tabliczka na drzwi rys. 1

Tabliczka na drzwi rys. 1. Naklejki na sprzęt rys. 2. Roll – up – przykład + oznaczenie rys. 3. Plakat informacyjny rys.4. Ulotki rys.5. Torba drelichowa rys. 1. Teczka rys.2. Notes ekologiczny z długopisem rys.3. Długopis rys.4. Filiżanka ze spodkiem i czajnikiem rys.5.

reegan
Download Presentation

Tabliczka na drzwi rys. 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tabliczka na drzwi rys. 1

 2. Naklejki na sprzęt rys. 2

 3. Roll – up – przykład + oznaczenie rys. 3

 4. Plakat informacyjny rys.4

 5. Ulotki rys.5

 6. Torba drelichowa rys. 1

 7. Teczka rys.2

 8. Notes ekologiczny z długopisem rys.3

 9. Długopis rys.4

 10. Filiżanka ze spodkiem i czajnikiem rys.5

 11. Magnes z notesem na lodówkę rys.6 Smycz reklamowa rys. 7

 12. Kalendarz trójdzielny ścienny rys.8 Parasol rys.9

 13. Ręcznik frotte rys.10

 14. logotypy http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_proj_wersja_28062010_czysty_1.pdf - Przewodnik dla beneficjentów, promocja projektu

More Related