slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА плато PowerPoint Presentation
Download Presentation
КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА плато

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 3

КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА плато - PowerPoint PPT Presentation


  • 82 Views
  • Uploaded on

КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА плато. Одредити пресечне линије насипа и усека датог платоа, усек је у нагибу 1:1, а насип 1:1.5 , Р-1:200. П лато је на коти +25.00 , а земљиште у нагибу 1:4 , чији је пад приказан стрелицом. Изохипсе терена имају интервал од 4m .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА плато' - reegan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈАплато

Висока грађевинско-геодетска школа Београд /

slide2
Одредити пресечне линије насипа и усека датог платоа, усек је у нагибу 1:1, а насип 1:1.5, Р-1:200.

Плато је на коти +25.00, а земљиште у нагибу 1:4, чији је пад приказан стрелицом. Изохипсе терена имају интервал од 4m.

Прво утврђујемо границу усека и насипа,то је дуж АВ којапредставља заједничку линију датог објекта и терена.

Део терена изнад дате линије је виши од платоа, па је земљу потребно ископати, па ћемо ту имати усек, део земљишта исподје нижиод платоа, па је у том делу насип.

Задати пад усека је рu=1:1, а насипа рn=1:1.5, из чега следи да јеинтервал усека, каореципрочна вредност износи iu=1m односно за насип in=1.5m.

Висока грађевинско-геодетска школа Београд /

slide3

29

29

1:4

28

28

27

27

26

26

25

25

A(+25)

45°

1

1

Пресек кроз канал

B(+25)

+25,00

1:1

24

23

+25,00

0,5

0,5

0,5

+25,00

22

1,5

21

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

Р – 1:200

27

Нагибница

Поставља се управно на изохипсе, на њој се обележавају коте изохипси, на коју је страну пад терена и његова вредност.

УСЕК 1:1

НАСИП 1:1,5

Пад усека је 1:1, интервал је 1m.

Код усека обавезно се црта канал.

26

25

24

Постављамо место вертикалног пресека.

23

Изохипса на коти 25 је граница између усека и насипа јер је плато на коти 25.

22

Обележавамо пресеке истобројних кота изохипси терена и изохипси усека.

Обележавамо пресеке истобројних кота изохипси терена и изохипси насипа.

Пад насипа је 1:1.5, интервал је 1.5m.

Налазимо линију терена.

Висока грађевинско-геодетска школа Београд /