st edov k m sta l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STŘEDOVĚKÁ MĚSTA PowerPoint Presentation
Download Presentation
STŘEDOVĚKÁ MĚSTA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

STŘEDOVĚKÁ MĚSTA. V 11.a 12.století města nabývají na významu, důležitá ekonomická, kulturní a politická role Měšťané (obyvatelé měst) – různá práva a privilegia Měšťanská kultura – její znaky jsou patrné na městské architektuře, projevech každodenního života i v literatuře a výtvarném umění.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STŘEDOVĚKÁ MĚSTA' - reed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st edov k m sta
STŘEDOVĚKÁ MĚSTA
 • V 11.a 12.století města nabývají na významu, důležitá ekonomická, kulturní a politická role
 • Měšťané (obyvatelé měst) – různá práva a privilegia
 • Měšťanská kultura – její znaky jsou patrné na městské architektuře, projevech každodenního života i v literatuře a výtvarném umění
zp soby vzniku m st
ZPŮSOBY VZNIKU MĚST
 • Přímá návaznost na město antické
 • Z významnějších řemeslnických a obchodních osad
 • Založení „na zeleném drnu“
charakter m st
CHARAKTER MĚST
 • Stará antická města – především středisky obchodu
 • Nová obchodní centra od 12.století – osady při Severním a Baltském moři (významná obchodní trasa)
 • Střediska řemeslné výroby – podhradí
 • Městská střediska - specializují se na určitý typ produkce nebo obchodu, např. horní města, přístavy
lokace m st
LOKACE MĚST

= založení zcela nového města

 • Dopravní spojení – musely již existovat dobré komunikační možnosti
 • Dostatečná spádová oblast trhu
 • Potřebné vesnické zázemí
 • Místo poskytující vhodné podmínky pro obranu
m stsk pr va
MĚSTSKÁ PRÁVA
 • Městská práva – soubor mimořádných práv a privilegií
 • Nejdůležitější právo osobní svobody pro měšťany a právo vlastního soudnictví
 • Práva a privilegia hospodářská – mílové právo

(v okruhu jedné míle nesměla být nikým provozována ta řemesla, jež provozovali měšťané)

 • Právo pořádat různé trhy
cechy
CECHY
 • Cechy = zvláštní komporace, do které byla organizována řemeslná výroba
 • Cechy sdružovaly výrobce z jednoho řemesla nebo i několika řemesel příbuzných
 • Členem se mohl stát pouze mistr (majitel dílny)
 • Úkolem bylo organizovat výrobu i kontrolovat její kvalitu
 • Určovaly normy výrobku, termíny prodeje i pracovní podmínky
 • Plnily funkci hospodářskou i sociální
soci ln slo en
SOCIÁLNÍ SLOŽENÍ
 • Právní pojetí: město sociálně-politickou jednotkou
 • Hospodářské pojetí: výrobně-obchodní prostor zahrnující město i jeho vesnické okolí
 • Obyvatelé měst byli sociálně rozděleni podle míry práv:
 • Měšťané, kteří měli plná městská práva (kupci, kramáři, někteří řemeslníci), největší politický vliv, tvořili tzv. patriciát
 • Měšťané, kteří měli jen část celkových městských práv (tovaryši a učni, vojáci, sloužící), i nižší vrstva této skupiny(chudina, žebráci, nemocní)
 • Příslušníci těch společenství, která měla upravena zvláštní právní předpisy (duchovenstvo světské i řádové, šlechta, univerzitní učitelé a studenti)
 • Uzavřená skupina byli židé
hanza
HANZA
 • Kupci se spojili do zvláštních zájmových společenství, aby se obchodní spojení usnadnila – obchod se stal pravidelnější, stabilnější, bezpečnější
 • Nejvýznamnější: německá hanza v čele s přístavním městem Lübeck – sdružovala kolem 150 německých měst
 • V polovině 14.století boj mezi Dánskem a hanzou – uzavření tzv. Kolínské konfederace (r. 1367)
 • r. 1370 hanza porazila nebezpečného soupeře
stavebn v voj m sta
STAVEBNÍ VÝVOJ MĚSTA
 • Před 12. stoletím se města příliš nelišila od vesnic – domy byly dřevěné a jejích umístění nebylo regulováno žádným urbanistickým plánem, shluk malých tržních nebo řemeslnických osad
 • Od 12.století se města budovala podle jednotného plánu – centrem města bylo tržiště (náměstí) s radnicí, nedaleko náměstí i farní kostel se hřbitovem, kolem tržiště pravidelná síť hlavních a vedlejších ulic, před městskými hradbami předměstí
velikost m sta
VELIKOST MĚSTA
 • Většina evropských měst měla jen 3 000 obyvatel
 • Největším městem říše byl Kolín nad Rýnem

(40 000 obyvatel)

 • Benátky, Milán, Janov a Florencie (nad 100 000 obyvatel)
 • Malá města – plocha kolem 20 hektarů
 • Velkoměsta – plocha nad 50 hektarů
 • Rozlohou byl největším městem Konstantinopol
 • Na západním kontinentu Paříž a později také Praha