propunerea de cercetare
Download
Skip this Video
Download Presentation
Propunerea de cercetare

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Propunerea de cercetare - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Propunerea de cercetare. lector . univ.dr . Adriana Stefănel [email protected] După acest curs veți putea să:. Prezentați succint etapele unui proiect de cercetare Prezentați detaliat faza premergătoare a unui proiect de cercetare

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Propunerea de cercetare' - reed-dale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
propunerea de cercetare

Propunerea de cercetare

lector.univ.dr. Adriana Stefănel

[email protected]

dup acest curs ve i putea s
După acest curs veți putea să:
 • Prezentați succint etapele unui proiect de cercetare
 • Prezentați detaliat faza premergătoare a unui proiect de cercetare
 • Construiți ipoteze utilizabile în procesul de cercetare;
 • Realizați delimitări conceptuale utilizabile în procesul de cercetare
 • Distingeți între diferite tipuri de eșantionare;
 • Alegeți tipul de eșantionare potrivit scopurilor cercetării pe care doriți s-o efectuați și mijloacelor de care dispuneți;
 • Dobândiți abilități practice necesare în redactarea unei propuneri de cercetare

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

metodologia n tiin ele sociale
Metodologia în științele sociale:

Încă Platon compara cunoașterea cu disecția unui animal: după el, un bun dialectician găsește articulațiile, iar altul prost, osul; însă orice cunoaștere rămâne un decupaj.

(Pelletier&Gablot, apud Chelcea,S.2007)

 • Delimitarea obiectului de studiu în cercetările empirice
 • Analiza conceptelor
 • Analiza metodelor și tehnicilor de cercetare
 • Analiza raportului dintre metodele și tehnicile utilizate
 • Sistematizarea datelor obținute în cercetarea empirică
 • Formalizarea raționamentelor

Dacă totul este

Esențial

Atunci nimic nu este

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

de la precizarea problematicii de cercetare la redefinirea ei
De la precizarea problematicii de cercetare la redefinirea ei:
 • Indiferent de sursă, este posibil ca intr-o primă etapă problematica de cercetare să nu fie foarte clar precizată
 • redefinirea problematicii de cercetare presupune transformarea ei în întrebări testabile
 • Exemple:
 • Un candidat la alegerile parlamentare dorește să analizeze imaginea contracandidaților săi în mediul on-line.
 • Uniunea Europeană dorește să analizeze violența din programele Tv adresate copiilor
 • O cercetătoare feministă dorește să analizeze dimensiunea de gen a educației din Romania

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

construirea ipotezelor
Construirea ipotezelor:

Ipoteza:

o afirmație netestată cu privire la relația dintre concepte, în cadrul unei teorii sau a unei cercetări de teren

criterii pe care o ipoteză trebuie să le îndeplinească pentru a fi utilă în procesul de cercetare:

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

slide7

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

construirea ipotezelor1
Construirea ipotezelor:
 • o ipoteză este un enunț conjunctural despre relația dintre două sau mai multe variabile

Exemplu: într-o cercetare despre stereotipurile de gen in mass-media o ipoteză poate fi articolele scrise de jurnaliste conțin mai puține stereotipuri de gen decât cele scrise de jurnaliști

Variabile:

1.genul jurnalismului

2. Numărul stereotipurilor de gen per articol

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

de la concepte la indici
De la concepte la indici:
 • Pe măsură ce stabiliți ipotezele de cercetare veți observa că anumiți termeni care apar în acestea au nevoie de clarificări suplimentare: populism, naționalism, religiozitate, liberal, etc
 • Pentru a putea măsura variația unui fenomen trebuie să identificăm dimensiunile acestuia și apoi pe baza lor să descriem indicatorii ce vor fi utilizați pentru măsurarea empirică

Dimensiune:

un aspect determinabil al unui concept

Indicator:

un semn al prezenței sau absenței conceptului pe care-l măsurăm, o observație pe care alegem să o luăm în considerație ca reflecție a unei variabile pe care dorim să o studiem

Indice:

o variabilă unidimensională cu r valori pe care sunt ordonate v clase de combinări de caracteristici dintr-un spațiu de atribute multidimensional

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

procesul de conceptualizare
Procesul de conceptualizare presupune trei etape:

1. identificarea dimensiunilor

2. stabilirea indicatorilor de vor fi utilizați în cercetarea empirică

3. stabilirea indexului

Procesul de conceptualizare:
 • Pe măsură ce stabiliți ipotezele de cercetare veți observa că anumiți termeni care apar în acestea au nevoie de clarificări suplimentare.
 • Dimensiunile conceptului de religiozitate (după Guy Michelat,1990):
 • Practicile religioase
 • Credințele
 • Atitudinea față de instituția bisericească
 • Activitățile religioase

Dimensiune: un aspect determinabil al unui concept

Indicator: semn al prezenței sau absenței conceptului pe care-l măsurăm

Index: variabilă unidimensională cu r valori pe care sunt ordonate v clase de combinări de caracteristici dintr-un spațiu de atribute multidimensional

 • Indicatorii dimensiunii practicii religioase:
 • Numărul de împărtășanii într-o lună
 • 2. Importanța acordată căsătoriei religioase
 • Etc.

Transformarea in index a dimensiunii practici religioase:

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

trecerea n revist a literaturii de specialitate
Trecerea în revistă a literaturii de specialitate:

Rezultatele așteptate ale acestei etape premergătoare în cercetarea socioumanului sunt :

 • istoricul subiectului ce urmează a fi cercetat;
 • cuvinte cheie și autori relevanți;
 • dezbateri și argumente ce jalonează subiectul;
 • presupoziții metodologice;
 • teorii și concepte asociate;
 • concluziile la care au ajuns alți cercetători;
 • criticile pe care aceste concluzii le-au atras (dacă există).

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

redefinirea problematicii de cercetare
Redefinireaproblematicii de cercetare:
 • Stabilirea scopului cercetării
 • Stabilirea granițelor cercetării prin delimitările conceptuale avute la dispoziție și de interesele de cercetare
 • Stabilirea direcției cercetării arătând teoriile ce vor fi luate în calcul, literatura relevantă și metodologia de cercetare

Explorarea: cercetare exploratorie

Descrierea: cercetare descriptivă

Explicarea: cercetate cauzală

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

stabilirea metodologiei de cercetare
Stabilirea metodologiei de cercetare:

ATENȚIE:

nu orice metodă poate fi utilizată pentru obținerea oricăror rezultate

 • Dacă așteptăm ca rezultatele observate să poată fi extrapolate la nivelul unei populații sau dacă intenția este de a identifica corelații între variabile sau determina relații cauzale, vom opta pentru cercetări de tip cantitativ
 • Dacă însă dorim ca datele obținute să fie detaliate, sau dacă studiu este unul exploratoriu, metoda aleasă va fi una calitativă. Datele obținute vor fi de tip text, cu multe exemple și fără ca rezultatele să fie generalizate la nivelul populației din care s-a extras eșantionul de care s-a făcut cercetare

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

reamintim
Reamintim:

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

alegerea metodei de e antionare
Alegerea metodei de eșantionare:

Populație:

combinarea specificată teoretică a elementelor dintr-un studiu

Eșantion:

parte a populației pe care se efectuează studiul

 • care va fi mărimea eșantionului;
 • care vor fi unitățile incluse în eșantion;
 • cum vor fi selectate aceste unități

Metoda de eșantionare va fi aleasă în strânsă legătură cu metodologia pe care intenționăm să o aplicăm.

ATENTIE:o cercetare de tip nonprobabilisitc nu este echivalentă cu cercetarea oricui. Unitățile ce urmează a fi incluse în eșantion trebuie alese conform unei strategii.

15

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

logica e antion rii
Logica eșantionării:
 • Selectarea artefactelor ce urmează să participe la cercetare, de la care urmează să fie culese datele.
 • Premisa: imposibilitatea studierii întregii populații vizate de cercetarea pe care intenționăm să o efectuăm.
 • Scopul: este selectarea acelor artefacte care să reflecte caracteristicile întregii populații.

In orice cercetare este necesară stabilirea unui proiect reproductibil adică a unui plan de eșantionare care, aplicat de alți cercetători pe aceeași populație sau de aceeași cercetători pe o altă populație să producă aceleași rezultate.

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

teoria i logica e antion rii probabilistice
Teoria și logica eșantionării probabilistice:
 • Eșantionarea probabilistică: selectarea unui eșantion de artefacte care să înregistreze aceleași variații ale variabilelor măsurate care există în cadrul populației
 • Pentru stabilirea reprezentativității nu avem posibilitatea practică a comparării rezultatelor cu realitatea
 • În procesul de selecţie pot să apară o serie de erori datorate părtinirii sau definirii eronate a populaţiei ce face obiectul studiului.
 • Articolul X/discursul politicianului Y nu a fost inclus în analiza
 • Doar 1000 de articole?

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

reprezentativitatea e antionului
Reprezentativitatea eșantionului:
 • Reprezentativitatea eșantionului este exprimată întotdeauna cu o eroare maximă admisă și un nivel de probabilitate.

ATENȚIE:

cei doi parametrii nu sunt independenți, fixarea unuia face ca celălalt să rezulte prin calcul.

Reprezentativitatea:

capacitatea unui eșantion de a reproduce cât mai fidel structurile și caracteristicile populației din care este extras

Reprezentativitatea unui eșantion depinde de următoarele aspecte :

1. Caracteristicile populației ce face subiectul cercetării

2. Mărimea eșantionului

3. Procedura de eșantionare

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

e antionarea aleatorie simpl
Eșantionarea aleatorie simplă:
 • Elimină total subiectivitatea celor implicați în cercetare sau orice acțiune ce ar putea introduce factori care să favorizeze selectarea în eșantion a unor indivizi și să defavorizeze alegerea altora.
 • Includerea unui individ din populație în eșantion este absolut întâmplătoare și are a probabilitate egală pentru toți cei ce formează populația din care acesta urmează a se extrage.

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

e antionarea stratificat
Eșantionarea stratificată:
 • Acest tip de eșantionare a fost dezvoltat din dorința de ameliorare a reprezentativității.
 • Premisa: o populație omogenă produce mai puține erori de eșantionare decât o populație eterogenă.
 • Acest tip de selecție atrage după sine posibilitatea comparării între ele a rezultatelor obținute pe subpopulații.

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

e antionarea nonprobabilistic
Eșantionarea nonprobabilistică:
 • Principiul de bază:selectarea cazurilor în concordanță cu o serie de criterii stabilite în etapa inițială sau generate pe parcursul cercetării
 • În acest caz eșantionarea vizează relevanța cazurilor și nu reprezentativitatea acestora.

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

stabilirea logisticii
Stabilirea logisticii:
 • Orice cercetare presupune un consum de resurse, de cele mai multe ori limitate.

Etape:

 • realizarea unui plan de acțiune detaliat
 • eficientizare și adaptarea la condițiile preexistente

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

verificarea eticii cercet rii
Verificarea eticii cercetării:
 • Participarea voluntară și informată;
 • Evitarea prejudicierii participanților;
 • Respectarea intimității;
 • Evitarea utilizării înșelăciunii.

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

scrierea propunerii de cercetare
Scrierea propunerii de cercetare:

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

lecturi suplimentare
Lecturi suplimentare:
 • Babbie, Earl (2011) Practica cercetării sociale ed. Polirom
 • Chelcea, Septimiu (2007) Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, ed. Economică
 • King, Gary; Keohane, Robert; Verba, Sidney 1994/2000 Fundamentele cercetării sociale, ed. Polirom
 • Marinescu, Valentina Cercetarea în comunicare. Metode și tehnici ed. C.H. Beck, cap. 1
 • Rotariu, Traian; Iluț, Petru Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Teorie și practică ed. Polirom, Iași cap. VII,1

Conceperea si realizarea unei cercetari de text- propunerea de cercetare

ad