ng l i c ng nghi p h a
Download
Skip this Video
Download Presentation
ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA - PowerPoint PPT Presentation


 • 296 Views
 • Uploaded on

ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA. Vì saoViệt Nam phải tiến hành CNH XHCN?. Vai trò của quá trình CNH XHCN?. 1 Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa. a.Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa XHCN. b.Đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA ' - reece-oneill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v saovi t nam ph i ti n h nh cnh xhcn
Vì saoViệt Nam phải tiến hành CNH XHCN?

Vai trò của quá trình CNH XHCN?

i c ng nghi p h a th i k tr c i m i
1 Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa

a.Mục tiêu và phương hướng của

công nghiệp hóa XHCN

b.Đặc trưng chủ yếu của công

nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới

I.CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a
Chương IV:ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

Ở miền Bắc từ năm 1960 đến năm 1975

a.Mục tiêu và phương hướng

Công nghiệp hóa thời kì trước đổi mới

1 Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa

a.Mục tiêu và phương hướngcủa công nghiệp hóa XHCN

* Phạm vi miền Bắc

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a1
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

Công nghiệp hóa thời kì trước đổi mới

1 Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa

a.Mục tiêu và phương hướngcủa công nghiệp hóa XHCN

* Phạm vi miền Bắc

Ưu tiên phát triển CN nặng

1 cách hợp lý

Hội nghị lần thứ 7

Ban CHTƯ Đảng

khóa III (Tháng 9/1962)

Ưu tiên phát triển CN

với phát triển NN

Phát triển CN nhẹ song song

với phát triển CN nặng

Phát triển CN trung ương,

đồng thời phát triển CN địa phương

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a2
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

Trên phạm vi cả nước từ năm 1975 đến năm 1985

Công nghiệp hóa thời kì trước đổi mới

1 Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa

a.Mục tiêu và phương hướngcủa công nghiệp hóa XHCN

* Phạm vi miền Bắc

* Phạm vi cả nước

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a3
ƯU TIÊN

PHÁT TRIỂN

CN NẶNG

TRÊN CƠ SỞ

PHÁT TRIỂN

NÔNG NGHIỆP

PHÁT TRIỂN

CN NHẸ

Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

Công nghiệp hóa thời kì trước đổi mới

1 Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa

a.Mục tiêu và phương hướngcủa công nghiệp hóa XHCN

* Phạm vi miền Bắc

* Phạm vi cả nước

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a4
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

Công nghiệp hóa thời kì trước đổi mới

1 Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa

a.Mục tiêu và phương hướngcủa công nghiệp hóa XHCN

* Phạm vi miền Bắc

* Phạm vi cả nước

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a5
1

2

3

CN hóa theo mô hình nền kinh tế khép kín, hướng nội và thiên về phát triển công nghiệp nặng.

Nóng vội, giản đơn, duy ý chí, ham làm nhanh, làm lớn, không quan tâm đến hiệu quả kinh tế xã hội.

Dựa vào lợi thế lao động, tài nguyên, đất đai Và nguồn viện trợ của các nước XHCN, chủ lực thực hiện CN hóa là nhà nước + DNNN, phân bổ nguồn lực cho CN hóa thực hiện qua cơ chế kế hoạch hóa tập tung quan liêu bao cấp, không tôn trọng quy luật của thị trường.

Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

b. Đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới

Công nghiệp hóa thời kì trước đổi mới

1 Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa

a.Mục tiêu và phương hướngcủa công nghiệp hóa XHCN

* Phạm vi miền Bắc

* Phạm vi cả nước

b. Đặc trưng chủ yếu của CNH thời kỳ trước đổi mới

slide11
2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
 • Kết quả thựchiện chủ trương và ý nghĩa

b. Hạn chế và nguyên nhân

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a6
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

Công nghiệp hóa thời kì trước đổi mới

1 Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa

a.Mục tiêu và phương hướngcủa công nghiệp hóa XHCN

* Phạm vi miền Bắc

* Phạm vi cả nước

b. Đặc trưng chủ yếu của CNH thời kỳ trước đổi mới

2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

a. Kết quả và ý nghĩa

t ng tr ng gdp 1977 1985
Tăng trưởng GDP 1977-1985

Tốc độ Tăng trưởng hàng năm GDP giai đoạn 1977 - 1980

Tốc độ Tăng trưởng hàng năm GDP giai đoạn 1981 - 1985

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a7
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

b.Hạn chế và nguyên nhân

Công nghiệp hóa thời kì trước đổi mới

1 Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa

a.Mục tiêu và phương hướngcủa công nghiệp hóa XHCN

* Phạm vi miền Bắc

* Phạm vi cả nước

b. Đặc trưng chủ yếu của CNH thời kỳ trước đổi mới

2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

a. Kết quả và ý nghĩa

b. Hạn chế và nguyên nhân

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a8
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

Công nghiệp hóa thời kì trước đổi mới

1 Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa

a.Mục tiêu và phương hướngcủa công nghiệp hóa XHCN

* Phạm vi miền Bắc

* Phạm vi cả nước

b. Đặc trưng chủ yếu của CNH thời kỳ trước đổi mới

2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

a. Kết quả và ý nghĩa

b. Hạn chế và nguyên nhân

ii c ng nghi p h a hi n i h a th i k i m i
II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI
 • Quá trình đổi mới tư
 • duy về công nghiệp hóa

2. Mục tiêu, quan điểm công

nghiệp hóa, hiện đại hóa

3. Nội dung và định hướng công

nghiệp hóa,hiện đại hóa gắn với

phát triển kinh tế tri thức.

4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế

và nguyên nhân.

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a9
Sai lầm vềChương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

a. Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985

II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa

a. Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985

Xác định mục tiêu và bước đi về xây

dựng CSVC-KT, cải tạo XHCN và quản

lý kinh tế.Chưa có đủ các tiền đề cần

thiết, chậm đổi mới cơ chế quản lý

Bố trí cơ cấu kinh tế về sản

xuất vàđầu tư chưa hợp lý.

Không thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết

Đại Hội V.( nông nghiệp: hàng đầu,

CN nặng=> NN và CN nhẹ)

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a10
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

b. Quá trình đổi mới tư duy về CNHtừ Đại hội VI đến Đại hội XI

II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa

a. Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985

b. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a11
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

Đại hội VII của Đảng Có bước đột phá

mới, trước hết ở nhận thức vềkhái niệm

CNH, HĐH

II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa

Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI

Khái niệm CNH, HĐH

“Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ của khoa học - công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao”.

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a12
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

Đại hội VIII: Nhận định rõ là nước ta đã

thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng kinh tế,

bắt đầu chuẩn bị tiền đề để chuyển sang

thời kỳ mới đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước

II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa

Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a13
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

Bổ sung và nhấn mạnh một số

điểm mới về CNH ở Đại hội IX và XI

II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa

Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a14
a. Mục tiêucông nghiệp hóa,

hiện đại hóa

Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa

Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI

2. Mục tiêu, quan điểmcông nghiệp hóa, hiện đại hóa

a. Mục tiêucông nghiệp hóa, hiện đại hóa

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a15
b. Quan điểm công nghiệp hóa,

hiện đại hóa

Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

Thảo luận

II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa

Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI

2. Mục tiêu, quan điểmcông nghiệp hóa, hiện đại hóa

Mục tiêucông nghiệp hóa, hiện đại hóa

Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa

ch ng iv ng l i c ng nghi p h a16
b. Quan điểm công nghiệp hóa,

hiện đại hóa

Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa

Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI

2. Mục tiêu, quan điểmcông nghiệp hóa, hiện đại hóa

Mục tiêucông nghiệp hóa, hiện đại hóa

Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa

slide25
3. Nội dung công nghiệp hóa,hiện đại hóa

gắn với phát triển kinh tế tri thức.

Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

 • II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
  • Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI
  • 2. Mục tiêu, quan điểmcông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Mục tiêucông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • 3. Nội dung và định hướng côngnghiệp hóa,hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tếtri thức
  • a. Nội dung
slide26
b. Định hướng công nghiệp hóa,hiện đại hóa

gắn với phát triển kinh tế tri thức.

Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

 • II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
  • Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI
  • 2. Mục tiêu, quan điểmcông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Mục tiêucông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • 3. Nội dung và định hướng côngnghiệp hóa,hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tếtri thức
  • Nội dung
  • Định hướng
2 ph t tri n nhanh h n c ng nghi p x y d ng v d ch v
2/ Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ

Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

 • II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
  • Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI
  • 2. Mục tiêu, quan điểmcông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Mục tiêucông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • 3. Nội dung và định hướng côngnghiệp hóa,hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tếtri thức
  • Nội dung
  • Định hướng
slide28
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA
 • II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
  • Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI
  • 2. Mục tiêu, quan điểmcông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Mục tiêucông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • 3. Nội dung và định hướng côngnghiệp hóa,hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tếtri thức
  • Nội dung
  • Định hướng
slide29
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA
 • II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
  • Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI
  • 2. Mục tiêu, quan điểmcông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Mục tiêucông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • 3. Nội dung và định hướng côngnghiệp hóa,hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tếtri thức
  • Nội dung
  • Định hướng
slide30
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA
 • II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
  • Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI
  • 2. Mục tiêu, quan điểmcông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Mục tiêucông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • 3. Nội dung và định hướng côngnghiệp hóa,hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tếtri thức
  • Nội dung
  • Định hướng
slide31
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA
 • II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
  • Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI
  • 2. Mục tiêu, quan điểmcông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Mục tiêucông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • 3. Nội dung và định hướng côngnghiệp hóa,hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tếtri thức
  • Nội dung
  • Định hướng
slide32
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

KẾT QuẢ

 • II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
  • Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI
  • 2. Mục tiêu, quan điểmcông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Mục tiêucông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • 3. Nội dung và định hướng côngnghiệp hóa,hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tếtri thức
  • Nội dung
  • Định hướng
  • 4. Kết quả, hạn chế và nguyên nhân
slide33
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

HẠN CHẾ

 • II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
  • Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI
  • 2. Mục tiêu, quan điểmcông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Mục tiêucông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • 3. Nội dung và định hướng côngnghiệp hóa,hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tếtri thức
  • Nội dung
  • Định hướng
  • 4. Kết quả, hạn chế và nguyên nhân
slide34
Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

Nguyên nhân

 • II CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa
  • Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985
  • Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội XI
  • 2. Mục tiêu, quan điểmcông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Mục tiêucông nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • 3. Nội dung và định hướng côngnghiệp hóa,hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tếtri thức
  • Nội dung
  • Định hướng
  • 4. Kết quả, hạn chế và nguyên nhân
ad