1 / 7

Beo go Deo 8 Téarma 2: Ceacht 2 Beatha Lán den Spiorad

Beo go Deo 8 Téarma 2: Ceacht 2 Beatha Lán den Spiorad. Cad ataim ag iarraidh a dhéanamh? Taithí na leanaí ar an bhfinnéacht Chríostai a scrudú. Cen fáth? Chun an tuiscint atá ag forbairt iontu ar an ngairm a fuair siad ag an mBaiste agus/nó Cóineartú a chothú.

reece-moon
Download Presentation

Beo go Deo 8 Téarma 2: Ceacht 2 Beatha Lán den Spiorad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Beo go Deo8Téarma 2: Ceacht 2BeathaLán den Spiorad Cad ataim ag iarraidh a dhéanamh? Taithí na leanaí ar an bhfinnéacht Chríostai a scrudú. Cen fáth? Chun an tuiscint atá ag forbairt iontu ar an ngairm a fuair siad ag an mBaiste agus/nó Cóineartú a chothú.

  2. Na Críostaithe i gComhar le Chéile Gníomhartha na nÁspal 2:43-47 Is iomaí miorúilt agus eacht a bhí á dhéanamh ag na haspail, rud a chuir uamhan ar chách.

  3. Bhí na creidmhigh go léir in aon bhuíon le cheile agus bhí gach ní i bpáirt acu; dhíolaidis a gcuid sealúchais agus a gcuid maoine agus roinnidís a luach ar chách de réir mar a bhíodh aon duine acu ar an gcaolchuid.

  4. Thagaidis le cheile in aon bhuíon sa Teampall gach lá ach bhrisidís arán i dtithe a chéile agus chaithidís a gcuid le chéile agus chaithidís a gcuid le chéile le móráthas agus le sástacht chroí agus iad ag moladh Dé.

  5. Agus bhí gnaoi an phobail orthu. Agus ó lá go lá bhí an Tiarna ag cur le líon na ndaoine a bhí ar bhealach a slánaithe.

  6. Leagannua-aoiseach de naDeichnAithne • Tabhair grá ó chroí don Tiarna Dia, agus ná bíodh déithe eile agat. 2. Bíodh meas agat ar ainm an Tiarna. • Coinnigh an tSabóid naofa. • Tabhair onóir do do thuismitheoirí. • Ná déan marú; is le Dia gach rud beo.

  7. Bí dílís do do phósadh. • Ná déan goid. • Ná hinis bréaga faoi dhaoine eile. • Ná santaigh aon duine a bhaineann le duine eile cheana féin. • Ná santaigh nithe a bhaineann le daoine eile cheana féin.

More Related