Download
beo go deo 8 t arma 2 ceacht 2 beatha l n den spiorad n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beo go Deo 8 Téarma 2: Ceacht 2 Beatha Lán den Spiorad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beo go Deo 8 Téarma 2: Ceacht 2 Beatha Lán den Spiorad

Beo go Deo 8 Téarma 2: Ceacht 2 Beatha Lán den Spiorad

191 Views Download Presentation
Download Presentation

Beo go Deo 8 Téarma 2: Ceacht 2 Beatha Lán den Spiorad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Beo go Deo8Téarma 2: Ceacht 2BeathaLán den Spiorad Cad ataim ag iarraidh a dhéanamh? Taithí na leanaí ar an bhfinnéacht Chríostai a scrudú. Cen fáth? Chun an tuiscint atá ag forbairt iontu ar an ngairm a fuair siad ag an mBaiste agus/nó Cóineartú a chothú.

  2. Na Críostaithe i gComhar le Chéile Gníomhartha na nÁspal 2:43-47 Is iomaí miorúilt agus eacht a bhí á dhéanamh ag na haspail, rud a chuir uamhan ar chách.

  3. Bhí na creidmhigh go léir in aon bhuíon le cheile agus bhí gach ní i bpáirt acu; dhíolaidis a gcuid sealúchais agus a gcuid maoine agus roinnidís a luach ar chách de réir mar a bhíodh aon duine acu ar an gcaolchuid.

  4. Thagaidis le cheile in aon bhuíon sa Teampall gach lá ach bhrisidís arán i dtithe a chéile agus chaithidís a gcuid le chéile agus chaithidís a gcuid le chéile le móráthas agus le sástacht chroí agus iad ag moladh Dé.

  5. Agus bhí gnaoi an phobail orthu. Agus ó lá go lá bhí an Tiarna ag cur le líon na ndaoine a bhí ar bhealach a slánaithe.

  6. Leagannua-aoiseach de naDeichnAithne • Tabhair grá ó chroí don Tiarna Dia, agus ná bíodh déithe eile agat. 2. Bíodh meas agat ar ainm an Tiarna. • Coinnigh an tSabóid naofa. • Tabhair onóir do do thuismitheoirí. • Ná déan marú; is le Dia gach rud beo.

  7. Bí dílís do do phósadh. • Ná déan goid. • Ná hinis bréaga faoi dhaoine eile. • Ná santaigh aon duine a bhaineann le duine eile cheana féin. • Ná santaigh nithe a bhaineann le daoine eile cheana féin.