1 / 28

Teemad: 1. Ühe riigi näide: KAV 2. Kuvand Aafrikast/aafriklastest

Kaugete maade lood: Aafrika õp Kristiina Punga. Teemad: 1. Ühe riigi näide: KAV 2. Kuvand Aafrikast/aafriklastest 3. Kuningriikide Aafrika 4. Orjanduslik Aafrika

red
Download Presentation

Teemad: 1. Ühe riigi näide: KAV 2. Kuvand Aafrikast/aafriklastest

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kaugete maade lood: Aafrika õp Kristiina Punga Teemad: 1. Ühe riigi näide: KAV 2. Kuvand Aafrikast/aafriklastest 3. Kuningriikide Aafrika 4. Orjanduslik Aafrika 5. Iseseisev Aafrika

 2. II Kuvand Aafrikast ja aafriklastest

 3. 1. Aafrika mõiste • NB! Vana-Egiptus! • Vana-Rooma ajast - esmalt ca Tuneesia - kaugemad alad: Libya • Aafrika - afride hõim - afar (foiniiklastelt) ‘tolm’ - aphrike (kreeklastelt) ‘mittekülm’ - aprica (roomlastelt) ‘päikseline’ - afer (roomlastelt) ‘puunlane’ • tervikpilt pigem 15. sajandil

 4. kaart 1584

 5. 2. Aafria „piirid“ • fakte: - Euroopast ca 3x suurem - ca 20% maismaast - elanikke ca 15% - 51 vabariiki + 3 kuningriiki - etnilisi gruppe ca 3000 - keeli 800-2000 • ÜRO liigituse järgi: - Põhja-Aafrika - Ida-Aafrika - Lääne-Aafrika - Lõuna-Aafrika - Kesk-Aafrika

 6. nn Must Aafrika

 7. olulised daatumid - ca 3 milj inimese kujunemine - ca 3000 eKr Egiptus - eKr/pKr Rooma riigi aeg - 7. saj. islami usk - ca 1000 kuningriigid - 1498 meretee Indiasse - 16.-19. saj. orjandus - 1880A nn “tormijooks Aafrikale” - 1960A nn Aafrika kevad -2011 nn araabia kevad

 8. Zimabwe

 9. 3. Aafriklased • aafriklased Aafriklased paluvad Eestis varjupaika Meeleheide ajab aafriklased üle EL lõunapiiri Aafriklased püüavad pääsed jooksuvõistlusele

 10. neegrid ehk mustanahalised on Musta Aafrika tumeda nahavärviga põliselanikud ning nende järglased mujal maailmas; USA-s arvatakse nende hulka enamasti ka mulatid, USA neegreid nimetatakse ka afroameeriklasteks. - niger (lad k ‘must) > black, BlackAfrican, Afro-American - 1960. aastate mõju (Martin Luther King, Malcolm X)

 11. Väike neeger Niki-Nakijõulumaalt sai kingipaki,milles oli läki-läkikes küll keeras selle käki? Carl Emil Pettersson (1875-1937)

 12. näiteks: Barack Hussein Obama (sündinud 1961 Honolulus) on alates 2009 Ameerika Ühendriikide 44. president. Obama on mulatt. Tema isa on Kenya päritolu neeger, ema valge ameeriklanna. Kuuenda eluaastani elas Obama Honolulus, hiljem indoneeslasest kasuisaga Jakartas

 13. 4. Suhtumine Aafrikasse • esmane teave Vana-Egiptusest - sõdalane, vaenlane, vaarao: ühiskonna liige - Puntimaa (ca Somaalia)

 14. Vana-Kreekas: - aafriklased on teistsugused, kuid võrdsed - ka mustanahalisi kreeka jumalaid, kangelasi - Aafrika oli täiuslik maa – jumalate puhkepaik, pidu täiuslike etiooplaste hulgas (“Ilias”)

 15. Aisopos

 16. Vana-Roomas - sõdurid, asevalitsejad jne st orjandus ei baseerunud nahavärvil - Aafrika = 1) “kultuurne” 2) “metsik” (Aithiops ehk ‘põlenud’) on koduks koletistele, kükloopidele http://afroeurope.blogspot.com/2010/03/roman-grave-reveals-that-black-people.html

 17. murrang: keskaeg - religioosne maailmapilt (nt must deemonite värv) - islam > kadus kontakt Aafrikaga (Vahemeri = moslemite järv) - legendid (nt preester Johannesest, kuningas Kaspar, Seeba kuninganna) - mõju rüütlikirjandusele: uus tegelane ohtlik ja ettearvamatu must mees

 18. uusajal maadeavastuste mõju -Portugal ja Hispaania rannikul (1494 Tordesillase leping) - Aafrika saadikuid Portugalis - Aafrika eksootika - Etioopa (paradiisi keel) > “õilis metslane; kuldajastu” > orjandust oli vaja õigustada >kolooniaalvallutusi–“–

 19. 5. Aafrika eesti kirjasõnas • saksa kultuuriruumi tugev mõju • temaatika Piibli ja jutluste kaudu - Egiptimaahttp://www.youtube.com/watch?v=XytQrnhGRJ8 - 1662 Morijamah(Egiptus) • 18. saj. ajakirjanduse roll - mustad ja valged inimesed - 1795 esimene maakaart kalendrilisas • 19. saj. kooliõpikute roll - teadmiste ja väärtushinnangute kujundajana

 20. Püha Mauritius • mooralane, murjan • neeger - 1811 esmakordselt aabitsas - pigem uuenduslik! Awrika-maalellawadennamisteNegrid ehk mora-rahwas. Need on werrepolest mustad, nende hambad on walgedni kui walge-ilu, silmad on selged ja terrawad ja juuksed willaarrolised, mustad, kahharad ja lühikesed. Hannibal Puškin http://et.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Hannibal

 21. Uuri kaarti! http://game-game.ee/5735/

More Related