slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANOTACE : PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANOTACE :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
rebekah-mullins

ANOTACE : - PowerPoint PPT Presentation

68 Views
Download Presentation
ANOTACE :
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ANOTACE : Prezentace slouží k procvičení učiva v předmětu Matematika ve 2.ročníku - příprava na násobení. METODICKÉ POKYNY : • Žáci společně s učitelem nejprve sčítají motýly • ve skupinách po třech, poté násobí ( list č.5 ). • Postupně sčítají a násobí skupiny po dvou ( list č.6 - 7 ). • Sčítají a násobí skupiny po pěti (list č.8 ) • Doplňují k obrázkům příklady nejprve na sčítání a • pak také na násobení ( list č.9 - 10 ). • Na listě č.11 se nacházejí použité zdroje.

  2. DATUM VYTVOŘENÍ : 9.3.2012 KLÍČOVÁ SLOVA : sčítání a násobení.

  3. PŘÍPRAVA NA NÁSOBENÍ

  4. Vypočítej postupným sčítáním i násobením, kolik je na louce motýlů. 12 3 + 3 = + 3 3 + = 4 . 3 12 4 krát 3 = 12

  5. Toník natrhal na zahradě tulipány pro maminku. Kolik květin je to celkem ? 2 + 2 + 2 = 6 6 . 2 = 3 = krát 3 6 2

  6. Pepíček sbíral jahody. Do každého košíku dal 2 jahody. Kolik nasbíral jahod celkem ? 2 8 + = + 2 2 + 2 = . 2 4 8 = 4 8 krát 2

  7. Anička nasbírala třešně na koláč. Kolik má celkem třešní ? + 5 15 = 5 + 5 . 5 = 15 3 = krát 15 3 5

  8. Vymysli příklad na sčítání i násobení. 2 + 2 + 2 = 6 3 . 2 = 6 6 + 6 = 12 2 . 6 = 12

  9. 3 + 3 + 3 = 9 3 . 3 = 9 4 + 4 = 8 2 . 4 = 8

  10. Použité zdroje : Program Microsoft Office 2010