programa educatiu de medi ambient vic n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAMA EDUCATIU DE MEDI AMBIENT VIC PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAMA EDUCATIU DE MEDI AMBIENT VIC

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
rebekah-conrad

PROGRAMA EDUCATIU DE MEDI AMBIENT VIC - PowerPoint PPT Presentation

150 Views
Download Presentation
PROGRAMA EDUCATIU DE MEDI AMBIENT VIC
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROGRAMA EDUCATIU DE MEDI AMBIENTVIC CURS 2010-2011

 2. OBJECTIUS • Donar continuïtat a les polítiques ambientals que es desenvolupen a la ciutat i acostar-les a l’àmbit escolar. • Incentivar i fomentar la participació dels centres d’ensenyament en projectes d’ambientalització del centre. • Establir canals que afavoreixin l’intercanvi d’experiències entre els diferents centres i entre els alumnes.

 3. LÍNIES DE TREBALL DEL PROGRAMA EDUCATIU • Assessorament i formació als centres - Novetats • Espais d’interrelació entre alumnes, docents i centres - Novetats • Recursos educatius - Novetats • Activitats educatives (activitats a l’aula, sortides al medi, visites a equipaments) - Novetats

 4. 1. Assessorament als centres • Assessorament tècnic en tots els aspectes ambientals que necessiti l’escola • Sessions de formació a mestres sobre la oferta del programa (com treballar-la, com donar-hi continuitat,...) així com sobre aspectes mediambientals que es puguin treballar des de l’escola

 5. 1. Assessorament als centres • Accions o campanyes que proposa l’Ajuntament enguany • Campanya BOC’N ROLL(Continuació) • Entrega de material per als alumnes del nou curs en els centres adherits a la campanya • Campanya R-CICLEJOGUINA (Continuació) • De cara a Nadal • Seguiment i estudi d’un tram de riu(NOU) • Realitzar el seguiment ecològic d’un tram de riu del terme • Suport del Projecte RIUS • Projecte amb continuïtat al llarg dels anys • Creació d’un espai web on compartir les dades dels diferents seguiments Aquestes accions són pels centres que ho desitgin, si bé les han de desenvolupar les pròpies escoles

 6. 2 . Espais d’interrelació entre alumnes, docents i centres • Espai blog que ha servir per compartir i rebre informació de les diferents experiències. http://programamediambientvic.blogspot.com/

 7. 2 . Espais d’interrelació entre alumnes, docents i centres • Creació d’un espai FACEBOOK amb l’objectiu de servir d’espai d’intercanvi d’informació i experiències adreçat a l’alumnat del Programa (NOU) • Es proposa dinamitzar els espais següents: • El Mur: eina principal del facebook on dinamitzaran els projectes o campanyes en curs i els “fans” del programa podran deixar les seves opinions, comentaris o resultats. • Fotos: lloc on es poden crear àlbums diversos d’imatges que es podrien relacionar amb activitats realitzades o propostes (p.ex. un concurs). • Opinions: en aquest espai es poden realitzar debats a l’entorn d’un tema o una qüestió proposada. • Ressenyes: a ressenyes es pot enllaçar a webs on consultar recursos d’interès (vídeos, informació, jocs, etc.).

 8. 2 . Espais d’interrelació entre alumnes, docents i centres • Celebració de jornades de participació conjunta entre els centres. • Bicicletada Dia mundial del medi ambient (5 juny) • Jornada de consum responsable(NOU) • Objectiu: prevenció de residus • Es proposa realitzar : • Sessió d’assessorament als professors. • Treball a l’aula amb els alumnes. Reducció de residus i preparació del mercat. • Mercat d’intercanvi amb les escoles participants. • Treball a l’aula de valoració del mercat

 9. 3. Recursos educatius • Estan disponibles: • Exposició Apunta’t a les energies renovables • Exposició Natura de tots colors • 1 caixa del taller de paper reciclat • NOUS • Fem Colònia • Motxilla del riu

 10. 4. Activitats educatives • Són activitats monitoritzades sobre diferents temàtiques ambientals • Activitats a l’aula: 20 (2 noves) • Fem colònia • Papirus faber • A prova de fugues (energia) • Un canvi...perquè ja toca (Canvi climàtic) • Sortides al medi: 10 • Visites a equipaments: 3 • La informació de les activitats es pot trobar a • www.vic.cat (medi ambient o d’educació) • http://programamediambientvic.blogspot.com/

 11. GESTIÓ DEL PROGRAMA • El programa és gratuït en qualsevol dels 4 àmbits exposats. • L’assessorament és permanent i il·limitat • La utilització dels recursos queda subjecte a la seva disponibilitat. • Les activitats educatives estaran limitades en funció de la disponibilitat econòmica i dels alumnes de cada centre.

 12. GESTIÓ DEL PROGRAMA • A l’inici del curs els centres disposaran d’un mes per realitzar la seva sol·licitud d’activitats dirigides als alumnes per tot el curs. • Finalitzat aquest període s’avaluarà si les sol·licituds superen o no la disponibilitat econòmica de l’Ajuntament. • En cas de superar la disponibilitat cada centre haurà d’ajustar la seva demanda. • La disponibilitat vindrà donada en funció dels alumnes de cada centre. • Passat aquest període no es podran demanar activitats dirigides • Període de sol·licitud d’activitats: 20 setembre al 15 octubre • Període demanda recursos i assessorament: Tot el curs • Resolució de la demanda i assignació d’activitats: 22 octubre

 13. Creació de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat a Vic • Objectiu: Crear una xarxa integrada per tots els centres de la ciutat que disposin del distintiu d’Escola Verda o bé que hagin desenvolupat un projecte mediambiental • Seminari de formació ambiental (5 sessions) • Aconseguir que tots els centres de la ciutat disposin de programa mediambiental • Treball en xarxa • Suport del departament d’Educació de la Generalitat

 14. Dades de contacte • Ajuntament de Vic • Jordi Boadas (Tècnic de medi ambient) • 93 702 72 83 • boadasmj@vic.cat • La Vola • Núria Castells • 93 851 51 58 • programamediambient@vic.cat