slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Orbis pictus 21. století PowerPoint Presentation
Download Presentation
Orbis pictus 21. století

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Orbis pictus 21. století - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu. OB21-OP-EL-ZEL-JANC-L-3-002. Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Orbis pictus 21. století' - raziya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tato prezentace byla vytvořena

v rámci projektu

Orbis pictus

21. století

pr ce a v kon stejnosm rn ho elektrick ho proudu1
Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu

Prochází-li elektrický proud jakýmkoli spotřebičem, přeměňuje se v něm elektrická energie v nějakou jinou energii čili elektrický proud koná práci.

Jestliže je spotřebič připojen na napětí U a projde-li spotřebičem náboj Q, vykoná se práce

A = U . Q

pr ce a v kon stejnosm rn ho elektrick ho proudu2
Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu

Čím vyšší je napětí a čím větší náboj projde spotřebičem, tím větší práce se vykoná. Protože elektrický náboj

Q = I . t

je elektrická práce, a tudíž i elektrická energie dána vztahem

A = U . I . t

pr ce a v kon stejnosm rn ho elektrick ho proudu3
Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu

Kde A je elektrická práce ve wattsekundách [Ws],

U napětí ve voltech [V],

I proud v ampérech [A],

t čas v sekundách [s], po který proud spotřebičem procházel

Jednotkou elektrické práce je Joule [J].

1 J = 1 Ws.

pr ce a v kon stejnosm rn ho elektrick ho proudu4
Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu

Běžně elektrickou práci měříme ve watthodinách Wh, anebo kilowatthodinách kWh:

1 Wh = 3600 Ws = 3,6 kJ

1 kWh = 1 000 Wh = 3 600 000 Ws = 3,6 MJ

Dosadíme –li do vzorce A = U . I . t za napětí U = R . I a za proud I = U / R, dostaneme další vzorce, podle kterých můžeme určit elektrickou práci:

pr ce a v kon stejnosm rn ho elektrick ho proudu5
Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu

[Ws; V, A, s]

nebo

[Ws; V, s, ]

Výkon je práce vykonaná za jednotku času. Je dán rovnicí:

pr ce a v kon stejnosm rn ho elektrick ho proudu6
Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu

Výkon elektrického proudu se rovná součinu napětí a proudu. Dosadíme-li napětí ve voltech a proud v ampérech, vyjde výkon ve wattech:

P = [V . A = W]

Z tohoto vztahu je odvozena definice voltu. Stejnosměrný proud má napětí jednoho voltu, když při stálém proudu 1 ampéru dává výkon 1 wattu.

pr ce a v kon stejnosm rn ho el proudu
Práce a výkon stejnosměrného el. proudu

1 000 W = 103 W = 1 kilowatt = 1 kW

1 000 kW = 103 kW = 106 W = 1 megawatt =

= 1 MW

Dosadíme-li do vzorce P = U . I za napětí a proud z Ohmova zákona, dostaneme další vztahy pro výkon.

[W; A, ]

[W; V, ]

pr ce a v kon stejnosm rn ho elektrick ho proudu7
Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu

Příklad:

Elektrický vařič je připojen na napětí 220 V a prochází jím proud 2,5 A. Určete elektrickou energii spotřebovanou za 20 minut. Určete rovněž výkon vařiče.

Řešení:

Elektrická práce (energie) je

A = U . I . t = 220 . 2,5 . 20 . 60

A = 660 000 Ws

A = 660 000 / 3 600 = 183,3 Wh  0,183 kWh

pr ce a v kon stejnosm rn ho elektrick ho proudu8
Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu

Dosadíme-li do výše uvedeného vzorce čas v hodinách místo v sekundách, t.j 1/3 hodiny, dostaneme práci hned ve watthodinách

A = 220 . 2,5 . 1/3 = 183,3 Wh.

Výkon vařiče je

P = U . I = 220 . 2,5

P = 550 W = 0,55 kW.

pr ce a v kon stejnosm rn ho elektrick ho proudu9
Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu
 • Dosadíme-li do výše uvedeného vzorce čas v hodinách místo v sekundách, t.j 1/3 hodiny, dostaneme práci hned ve watthodinách

A = 220 . 2,5 . 1/3 = 183,3 Wh

 • Výkon vařiče je

P = U . I = 220 . 2,5

P = 550 W = 0,55 kW

innost elektrick ho za zen
Účinnost elektrického zařízení
 • U každého elektrického zařízení (motoru, spotřebiče apod.) rozeznáváme tři výkony:
 • výkon, který dodáváme do zařízení a kterému říkáme příkon P1;
 • užitečný výkon, který z elektrického zařízení odebíráme a nazýváme jej krátce výkon P2;
 • ztracený výkon PZ, který se spotřebuje přímo v elektrickém zařízení na přemáhání různých odporů, např. tření v ložiskách, teplo, kterým se vinutí zahřívá, atd.
innost elektrick ho za zen1
Účinnost elektrického zařízení
 • Příkon je vždy větší než výkon (obr.1):

P1 = P2 + PZ

 • Ztracený výkon

PZ = P1 – P2

Obr. 1: Rozdělení příkonu

innost elektrick ho za zen2
Účinnost elektrického zařízení
 • Pro porovnání nebo posouzení jakosti elektrického zařízení je důležitý poměr výkonu k příkonu, kterému říkáme účinnost  (éta)
 • Účinnost je číslo bez rozměru a je vždy menší než jednička. Velmi často vyjadřujeme účinnost v procentech
innost elektrick ho za zen3
Účinnost elektrického zařízení
 • Má to tu výhodu, že hned víme, kolik procent z příkonu se v elektrickém zařízení ztratí.
 • Např. má-li elektromotor účinnost 85 %, znamená to, že z celého příkonu, který bychom naměřili na svorkách elektromotoru, odebereme na hřídeli (řemenici) jenom 85 % a zbytek 15 % se v elektromotoru „ztratí“ čili promění se na teplo apod.
pr ce a v kon stejnosm rn ho elektrick ho proudu10
Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu
 • Příklad:

Stejnosměrný elektromotor odebírá ze sítě o napětí 440 V proud 5 A.

 • Určete: a) příkon v kW,

b) výkon v kW, je-li účinnost  = 80 %, c) elektrickou energii spotřebovanou za 10 hodin,

d) ztracený výkon,

e) kolik Kč se zaplatí za elektrickou energii, stojí-li 1 kWh 70 haléřů.

pr ce a v kon stejnosm rn ho elektrick ho proudu11
Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu
 • Řešení:
 • Příkon

P1 = 440 . 5 = 2 200 W

P1 = 2,2 kW.

 • Výkon

P2 = 1,76 kW.

pr ce a v kon stejnosm rn ho elektrick ho proudu12
Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu
 • Spotřebovaná elektrická energie

A = P1 . t = 2,2 . 10 = 22 kWh

 • Ztracený výkon

PZ = P1 – P2 = 2,2 – 1,76 = 0,44 kW

PZ = 440 W

 • Za spotřebovanou elektrickou energii se zaplatí:

A . cena za kWh = 22 . 0,7 = 15,40 Kč.

slide20

Děkuji za pozornost

Ing. Ladislav Jančařík

literatura
Literatura

Kubrycht J., Musil R., Voženílek L.: Elektrotechnika pro 1. Ročník učebních oborů elektrotechnických, SNTL Praha 1980

Bezděk M .: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2008